Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 243/2016 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Účinnost:

29. 7. 2016

Zdroj:

částka 95/2016 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 593/1992 Sb.

 • V návaznosti na nový celní zákon se v ustanovení o opravných položkách k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh nahrazuje pojem „celní dluh“ pojmem „clo“.

B) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Novela promítá zejména terminologické změny a upřesňuje uplatnění spotřebních daní po úpravě jednotlivých celních režimů související s přijetím nového celního zákona a celního kodexu Evropské Unie.

C) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Správce daně může v ospravedlnitelných případech na základě žádosti plátce zcela nebo zčásti prominout pokutu ve výši 10, 30 či 50 tis. Kč za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení.
 • Pokuta ve výši 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bude plátci jedenkrát ročně prominuta automaticky bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad.
 • Dále se mění:
  - lhůta pro odpověď na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení, a to z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů,
  - rozsah povinných příloh k daňovému přiznání v případě provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  - vymezení daňových povinností spojených s dovozem a vývozem zboží,
  - místně příslušný správce daně pro osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu; od 1. 9. 2016 je jím Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, dosud Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

D) K zákonu č. 456/2011 Sb.

 • Zavádí se a vymezuje tzv. vybraná působnost finančních úřadů a upravují se práva a povinnosti jednotlivých subjektů při řízeních, kterých se tato vybraná působnost týká.
 • Mění se vymezení informací, které jsou příslušné osoby a instituce povinny poskytnout orgánům finanční správy.
 • Státnímu zaměstnanci finanční správy náleží náhrada nákladů na právní zastoupení, pokud tyto náklady vznikly při plnění služebních úkolů.
 • Generální finanční ředitelství je pro účely zákona o státní službě bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.

E) K zákonu č. 307/2013 Sb.

 • Mění se:
  - výčet případů, kdy se líh s porušenou kontrolní páskou nepovažuje za neoznačený,
  - okruh osob, kterých se týkají povinnosti stanovené pro prodej a nákup lihu,
  - vymezení správních deliktů na úseku držení kontrolních pásek,
  - lhůta pro vrácení nepoužitých kontrolních pásek správci daně, a to z 9 na 24 měsíců ode dne jejich převzetí.

K tomuto zákonu viz též CELNICTVÍ, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE a TRESTNÍ PRÁVO.

Publikace k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z přidané hodnoty 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří ...

Cena: 347 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH 2021 - výklad s příklady

DPH 2021 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2021

Abeceda DPH 2021

Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.