Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 242/2016 Sb.,

celní zákon

Účinnost:

29. 7. 2016,
vybrané ustanovení 1. 9. 2016

Zdroj:

částka 95/2016 Sb.

 

Oblast: Celnictví

Anotace:

 • Nový celní zákon adaptuje tuzemský právní řád na celní kodex Unie, který je přímo použitelný na území ČR; v důsledku své adaptační povahy nepředstavuje tento zákon komplexní úpravu celní problematiky, ale tvoří jej řada partikulárních úprav dílčích institutů, které doplňují celní kodex Unie, popř. současně tvoří speciální úpravu vůči českým procesním předpisům.
 • V duchu výše uvedeného principu úpravy dílčích institutů celní zákon stanoví
  - celní kontrolu – provádění kontroly po propuštění zboží, vnitřní kontrola zásilek, celní závěra, vynětí z celní kontroly, součinnost osob při provádění celní kontroly, stížnosti,
  - celní řízení – celní prostor, celní řízení, plná moc, rozhodnutí v celním řízení a jeho oprava, skladné,
  - správa cla – stanovení cla, doměření cla, placení cla, zajištění cla, vybírání cla,
  - osvobození od cla,
  - zadržení, přenechání, prodej a zničení věci (zboží a dopravního prostředku),
  - správní delikty – přestupky a správní delikty, propadnutí a zabrání věci,
  - údaje pro statistické účely,
  - vztah k daňovému řádu a správnímu řádu,
  - místní příslušnost správce cla,
  - nepřímé zastoupení, úhrada v zahraniční měně, náhrada nákladů správce cla, svobodné pásmo a další.
 • Některé rozdíly proti stávající úpravě:
  - administrovat zajištění celního dluhu budou moci i tzv. přímí zástupci; současně se zjednodušuje nepřímé zastoupení,
  - osobě, která poskytla jistotu složením částky, je povoleno tuto jistotu opakovaně používat k zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout nebo který vznikl nejen z jedné, ale také z několika operací,
  - zjednodušuje se provádění kontrol po propuštění zboží v případě aplikace nepřímého zastoupení,
  - zánik odpovědnosti pachatele za správní delikt v podobě uvedení chybných údajů v celním prohlášení v případě nápravy následků tohoto pochybení za splnění specifických zákonných podmínek.

Zrušené předpisy:

 • Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 274/1997 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem „max.“
 • Nařízení vlády č. 115/1998 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
 • Nařízení vlády č. 133/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
 • Vyhláška č. 248/2002 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 361/1991 Sb., o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
 • Nařízení vlády č. 450/2002 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
 • Nařízení vlády č. 117/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
 • Nařízení vlády č. 410/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
 • Nařízení vlády č. 56/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
 • Sdělení Ministerstva financí č. 251/2004 Sb., kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
 • Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 599/2006 Sb., kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
 • Vyhláška č. 200/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
 • Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Publikace k tématu

Celní zákon - Praktický komentář

Celní zákon - Praktický komentář

Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šrámková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva. Celní zákon upravuje řadu různorodých institutů, mnohdy se však jedná o úpravu dílčí, kterou je třeba chápat v ... pokračování

Cena: 665 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.