Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 347/2010 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Účinnost:

1. 1. 2011

Zdroj:

částka 127/2010 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 262/2006 Sb.

 • Na přechodné období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se z dosavadních 14 na 21 dnů prodlužuje období, v němž je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti. V této souvislosti se také ze 14 na 21 dnů prodlužuje doba zákazu zrušení pracovního poměru ve zkušební době v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
 • Pro dohody o pracovní činnosti se zavádí povinná písemná forma dohody (písemná forma dosud byla povinná jen u dohody o provedení práce), a to pod sankcí neplatnosti.
 • V platové oblasti se zjednodušuje právní regulace obsažená v zákoníku práce tak, aby vláda mohla svým nařízením stanovovat
  - počet platových stupňů v jednotlivých platových třídách,
  - jednotlivé platové tarify v příslušných platových třídách a platových stupních,
  - okruh zaměstnanců pro zvláštní způsob určení platového tarifu.

B) K zákonu č. 435/2004 Sb.

 • Novela zákona o zaměstnanosti řeší tři základní oblasti:
  a) vydávání a odebírání povolení ke zprostředkování zaměstnání právnickým nebo fyzickým osobám a zprostředkování zaměstnání,
  b) zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti a současně
  c) zavedení překlenovacího příspěvku jako jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

K oblasti a) se vztahují mimo jiné tyto změny:

- zavádí se povinné předávání údajů mezi MPSV a MV týkající se povolení ke zprostředkování zaměstnání a pokut za porušení povinností zprostředkovatelů,
- zavádí se povinné pojištění agentur práce, a to z důvodu zvýšení právní jistoty zaměstnanců agentur práce, popřípadě jiných fyzických osob, pro které bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání; nedodržení této povinnosti je důvodem k odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání,
- v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání stanoví ministerstvo den, ke kterému musí být zprostředkovatelská činnost ukončena tak, aby právnická nebo fyzická osoba mohla dostát všem svým povinnostem vyplývajícím ze zákoníku práce, ale také z dohod s uživateli.

K oblasti b) se vztahují mimo jiné tyto změny:

- nárok na podporu v nezaměstnanosti již nebudou mít uchazeči, kteří vykonávají tzv. nekolidující zaměstnání (viz § 25 odst. 3 - měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy),
- doba výkonu nekolidujícího zaměstnání se nezapočítává do podpůrčí doby,
- podpora v nezaměstnanosti se nebude poskytovat po dobu, po kterou uchazeč o zaměstnání, jemuž přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné, je zabezpečen prostředky z odstupného nebo odchodného; současně se definuje způsob stanovení této doby,
- pokud zaměstnanec bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě dohody se zaměstnavatelem jakékoliv zaměstnání, redukuje se výše podpory v nezaměstnanosti (z 65 resp. 50 %) na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

K oblasti c) se vztahuje tato změna:

- na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání, se zavádí překlenovací příspěvek, na který však není právní nárok. Překlenovací příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů při zahájení této činnosti (např. nájemné podnikatelských prostor, náklad na dopravu materiálu a hotových výrobků). Poskytuje se jednorázově nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši maximálně průměrné mzdy v národním hospodářství za příslušné období (výše příspěvku za celé období může tedy přibližně dosáhnut až 28 tis. Kč - přesnou částku průměrné mzdy stanoví MPSV).

K tomuto zákonu viz též NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE a ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.