Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

VYHLÁŠKA č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby

Účinnost:

26. 8. 2009

Zdroj:

částka 81/2009 Sb.

 

Oblast: Stavební právo

Anotace:

 • Nová vyhláška o technických požadavcích na stavby nahradila dosavadní
  - vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a
  - vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.
 • V porovnání s nahrazovanou vyhláškou č. 137/1998 Sb. je rozsah vyhlášky podobný; ke změnám došlo v jejích jednotlivých technických ustanoveních a ve struktuře; vyhláška má nyní tyto části:
  - úvodní ustanovení (předmět a základní pojmy),
  - technické požadavky na stavby (žumpy, rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, připojení staveb na sítě technického vybavení, oplocení pozemku),
  - požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb (základní požadavky, mechanická odolnost a stabilita, všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí; denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění; proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, bezpečnost při provádění a užívání staveb, úspora energie a tepelná ochrana, odstraňování staveb),
  - požadavky na stavební konstrukce staveb (zakládání staveb, stěny a příčky, stropy, podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště a šikmé rampy, komíny a kouřovody, střechy, výplně otvorů, zábradlí, výtahy, výtahové a větrací šachty, shozy pro odpad, předsazené části a lodžie),
  - požadavky na technická zařízení staveb (vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, plynovodní přípojky a odběrná plynovodní zařízení, ochrana před bleskem, vzduchotechnická zařízení, vytápění),
  - zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb (bytové domy, rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení, stavby pro výrobu a skladování, garáže, servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot; stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, stavby pro hospodářská zvířata, doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin),
  - společná a závěrečná ustanovení (výjimky, posuzování stavby sloužící k rozdílným účelům, odchylky od norem).
 • Některé záležitosti týkající se umísťování staveb byly vyhláškou č. 269/2009 Sb. přesunuty do vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhláška o technických požadavcích na stavby tedy již neobsahuje žádné územně technické požadavky na stavby a na jejich umisťování.
 • U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Zrušené předpisy:

 • Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Související platný předpis:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.