Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů
 

ZÁKON č. 25/2008 Sb.,

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Účinnost:

12. 2. 2008

Zdroj:

částka 11/2008 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Anotace:

 • Zřizuje se integrovaný registr znečišťování (dále jen „IRZ“) jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který vede Ministerstvo životního prostředí.
 • Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ohlašuje ministerstvu
  - úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  - úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot a
  - přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Anotace novelizovaných předpisů:

A) K zákonu č. 76/2002 Sb.

 • Ruší se stávajícího ohlašování do IRZ podle zákona o integrované prevenci. Poslední ohlášení podle stávající úpravy bude provedeno ke dni 31.3. 2008, kdy budou ohlášena data za rok 2007.

B) K zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Doplňuje se nové ustanovení, které zavádí novou formu ohlášení povinných údajů.Tyto údaje se budou nadále hlásit prostřednictvím centrální ohlašovny podle o zákona o integrovaném registru znečišťování.

C) K zákonu č. 86/2002 Sb.

 • V zákoně dochází k několika změnám, které se váží k zavedení ohlašovací povinnosti prostřednictvím centrální ohlašovny, která bude využívána jednotně pro všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů.
 • Pro provozovatele malých zdrojů dochází ke změně v tom směru, že se ruší povinnost vést a ohlašovat evidenci o těkavých organických látkách.
 • Ruší se povinnost ohlašovat souhrnnou provozní evidenci inspekci (v případě zvláště velkých a velkých zdrojů) a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v případě středních zdrojů).

D) K zákonu č. 185/2001 Sb.

 • V zákoně se doplňuje nové ustanovení, které zavádí novou formu ohlášení povinných údajů podle ustanovení některých vybraných paragrafů. Tyto údaje (v rozsahu daném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy) se budou nadále hlásit prostřednictvím centrální ohlašovny podle navrhovaného zákona o integrovaném registru znečišťování.

E) K zákonu č. 477/2001 Sb.

 • Novela doplňuje nové ustanovení, které zavádí novou formu ohlášení povinných údajů. Centralizované ohlášení se bude týkat osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, a na které se vztahuje povinnost podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, s ohledem na jejich ohlašování údajů z evidence o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi.

Zrušené předpisy:

 • Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
 • Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Související platný předpis:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Publikace k tématu

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.