Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 230/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 6. 2006,
vybraná ustanovení 1. 1. 2007

Zdroj:

částka 75/2006 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Upravuje se ochrana daňových subjektů před nečinností správce daně. Nedojde-li k nápravě správcem daně, který zásadu porušil, do 30 dnů od doručení podnětu daňového subjektu nadřízenému správci daně, zjedná nápravu ve své působnosti nadřízený správce daně.
 • Pracovníci správce daně mohou využívat informace získané při správě daní v řízení o přestupku, který je vymezen v daňovém zákonu, a poskytovat informace příslušným orgánům pro projednání a řízení o odpovědnosti za škodu způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • Mění se způsob stanovení a výše sankcí za nezaplacené daně. Daňový dlužník zaplatí úrok z prodlení ve výši součtu 14 % a repo sazby vyhlášené Českou národní bankou (v %), a to nejdéle za 5 let prodlení. Zjistí-li nepřiznanou daň finanční úřad, zaplatí dlužník navíc penále ve výši 20 % z dlužné částky (v případě snížení daňové ztráty činí penále 5 %).
  Dosud byla obdobná sankce stanovena ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, pokud dluh přiznal sám dlužník, resp. 0,2 % denně z dlužné částky, pokud dluh zjistil finanční úřad.
  Nově stanovené sankce se použijí pro daně, jejichž původní den splatnosti nastane nebo u kterých lhůta pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování uplyne nejdříve 1. ledna 2007, jinak se použijí sankce dosavadní.
 • Mění se výše sankcí hrazených finančním úřadem daňovým subjektům za daňové přeplatky. Jejich výše se vypočte jako součet 14 % (v některých případech jen 7 %) a repo sazby stanovené Českou národní bankou (v %) z přeplatku vráceného po stanovené lhůtě (dosud 140 % diskontní úrokové sazby ČNB). Nový způsob výpočtu se použije pro přeplatky na dani, jejichž původní den splatnosti nastane nejdříve 1. ledna 2007, jinak se použijí sankce dosavadní.
 • Dále se upravují podrobnosti:
  - týkající se ručení,
  - postupu při obnově řízení.

B) K zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • Upřesňuje se, že prominutí daně finančním ředitelstvím nebo Ministerstvem financí se vztahuje jak na daňový subjekt, tak na ručitele, kterému byla doručena výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem (dosud se prominutí daně finančním ředitelstvím vztahovalo na daňový subjekt a v případě prominutí daně Ministerstvem financí nebyla oprávněná osoba specifikována).
 • Dojde-li k prominutí daně, která již byla ručitelem zčásti nebo zcela zaplacena, vznikne ručiteli přeplatek, který správce daně převede na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže do 30 dnů od jeho vzniku.

C) K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • Sníženou 5% sazbu daně lze při poskytnutí služeb domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (služby zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0) uplatnit, jedná-li se o respitní péči (např. dlouhodobá péče o bezmocnou resp. zdravotně postiženou osobu).

Publikace k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH 2020 - zákon s přehledy

DPH 2020 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 17. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 155 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 9. 2020 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020

Sagit, a. s.

Vedle změn, ke kterým došlo v první polovině roku, je do textu zákona o DPH zapracována také rozsáhlá novela účinná od září 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 ...

Cena: 169 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.