Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 229/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

29. 5. 2006

Zdroj:

částka 75/2006 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Prodávajícím se ukládá označit provozovnu (tj. také stánek nebo pojízdnou prodejnu) obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (je-li přiděleno); viditelně musí být uvedeny rovněž další údaje vyžadované v § 7 živnostenského zákona. V této souvislosti se ukládá provozovatelům tržiště (tržnice) a to včetně obce, která pronajímá část veřejného prostranství, aby vedli evidenci prodávajících a předložili ji dozorovému orgánu (Česká obchodní inspekce, celní správa a další); evidence se povinně archivuje po dobu jednoho roku. Těmito opatřeními se má dosáhnout omezení anonymity prodejců (kteří např. v případě kontroly opustí své stánky).
 • U služeb, které nejsou provedeny na počkání, se poskytovateli služby ukládá povinnost vystavit spotřebiteli písemné potvrzení (předmět služby, rozsah, jakost, cena a termín). U výrobků i služeb je prodávající povinen vydat doklad s uvedením data prodeje, pojmenování výrobku nebo služby, ceny, identifikačních údajů prodejce a další údaje.
 • Zpřísňují se pravidla pro reklamace: prodávající musí vystavit doklad o obsahu reklamace, datu jejího uplatnění spotřebitelem, způsobu a datu vyřízené reklamace, písemné udání důvodu zamítnutí reklamace a další. Při prodeji mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povine písemně sdělit název a adresu místa, kde může kupující po ukončení prodeje uplatnit reklamaci.
 • Výrazně se zvyšují pokuty za nedodržování jak dosavadních tak i nových (viz výše) povinností stanovených zákonem, a to až na 50 mil. Kč.
 • Dále se
  - upřesňují kompetence obecních živnostenských úřadů v oblasti dozoru nad dodržováním zákona a dále se ustanovuje nový orgán dozoru, a to celní úřady,
  - umožňuje používání symbolů - piktogramů - s tím, že prodávající je povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam,
  - ve vztahu k oprávnění "zahájit řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a zároveň být také jeho účastníkem" se toto umožňuje i tzv. oprávněným subjektům z členských států Evropské unie,
  - zakazuje neoprávněné používání ekoznačky (ekoznačkou jsou označovány takové výrobky, které mají ve srovnání s ostatními výrobky ve stejné skupině schopnost snižovat určité negativní dopady na životní prostředí a přispívají i k účinnému využívání zdrojů a lepší ochraně životního prostředí).

Související platný předpis:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

B) K zákonu č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

 • Okruh subjektů, které je Česká obchodní inspekce oprávněna kontrolovat, se rozšiřuje také na provozovatele tržnic a tržišť (jsou povinni vést evidenci prodávajících).

C) K zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

 • Horní hranice pokuty za porušování některých povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky se zvyšuje z 20 mil. Kč na 50 mil. Kč.

D) K zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Horní hranice pokuty za porušování povinností stanovených zákonem o obecné bezpečnosti výrobků se zvyšuje z 20 mil. Kč na 50 mil. Kč.

E) K zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Z dosavadního výčtu povinností, jejichž nedodržení se stíhá pokutou až do výše 3 mil. Kč se vyjímají některá provinění, která jsou postižitelná pokutou s horní hranicí 50 mil. Kč.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1511 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele a současně také v občanském zákoníku (samostatná publikace v rámci edice ÚZ), které posilují práva a postavení všech spotřebitelů; ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.