Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 222/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 6. 2006

Zdroj:

částka 74/2006 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 76/2002 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

 • Hlavní body novely se týkají následujících okruhů:
  - definice pojmů, vymezení zařízení,
  - náročnost (časová a administrativní) povolovacího procesu,
  - vyjasnění role odborně způsobilých osob,
  - princip vyjednávání provozovatele s úřadem - předjednání žádosti,
  - změnová řízení a kontrolní mechanismus,
  - koncepce sankcí ve vztahu k zásadám správních deliktů,
  - změna ve vztahu ke zmocnění k vydání nařízení vlády o výměně informací o nejlepších dostupných technikách,
  - rozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktům,
  - účast veřejnosti (změna směrnice o IPPC) - požadavky směrnice 2003/35/ES,
  - vazba integrovaného povolení na další právní předpisy regulující investiční výstavbu.

B) K zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Ruší se § 23 odst. 5 zákona, podle kterého se souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu nevydal u zadání stavby, komunikací a geologického průzkumu, pokud jeho vydání bylo nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci.

C) K zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Podstatným způsobem se zvyšují fyzickým i právnickým osobám sankce za přestupky v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to na dvojnásobek dosavadních částek.

D) K zákonu č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

 • Inspekce životního prostředí může uložit pokutu až do výše 5 miliónů Kč (dosud 1 milión Kč) osobám, které svou činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích, a při dalším porušení povinností od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty lze uložit další pokutu až do výše 10 miliónů Kč (dosud 2 milióny Kč).

E) K zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

 • Novela rozšiřuje kompetence České inspekce životního prostředí a krajů v oblasti kontroly o předpisy Evropských společenství.

K tomuto zákonu viz též ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE a ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. V první kapitole najdete mj. aktuální znění zákona ...

Cena: 297 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.