Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 444/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2006,
vybraná ustanovení 11. 11. 2005 a 1. 1. 2007

Zdroj:

částka 155/2005 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

 • Místní příslušnost fyzické osoby se řídí:
  - místem jejího trvalého pobytu, případně místem pobytu cizince na území České republiky,
  - posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, jde-li o osobu , u které nelze místo trvalého pobytu zjistit,
  - územním obvodem, v němž se fyzická osoba převážně zdržuje, jde-li o osobu bez trvalého bydliště na území České republiky.
 • Finančním ředitelstvím se přiznává právo ukládat pokuty vyplývající z provedených cenových kontrol.
 • Vymezují se osobní údaje zaměstnanců územních finančních orgánů, které je oprávněno shromažďovat a zpracovávat Ministerstvo financí pro zajištění svých úkolů v oblasti vzdělávání a personálního řízení.
 • Ruší se vymezení práv a povinností zaměstnanců územních finančních orgánů, poplatníků, plátců daní a příjemců dotací, stanovené tímto zákonem (jejich práva a povinnosti upravuje služební zákon a "daňové" zákony).
 • Ruší se vzory služebního průkazů.
 • Dále se upravuje zejména:
  - vymezení působnosti jednotlivých územních finančních orgánů,
  - určení územní působnosti finančních úřadů v případě změny správních obvodů příslušných obcí,
  - postup zřizování a rušení pracovišť finančních úřadů,
  - vymezení informací poskytovaných Ministerstvem vnitra Ministerstvu financí pro plnění úkolů v rámci jeho působnosti.

B) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Zástupce pro daňové řízení může zastupovat současně u jednoho správce daně jen jeden daňový subjekt, nejde-li o osoby, které vykonávají činnosti nezbytné pro plnění daňových povinností u osob, nad nimiž vykonávají kontrolu, nebo (stejně jako dosud) nejde-li o zastupování osob blízkých, resp. zastupování daňovým poradcem nebo společným zástupcem.
 • Podat daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování lze formou datové zprávy nebo za použití jiného technického prostředku bez jakéhokoliv následného písemného či ústního podání, pokud bude takového podání mít stanovené náležitosti a současně dojde k zaplacení v tomto podání vyčíslené daně.
 • Ruší se osvobození od správního poplatku za vydání opisu či výpisu skutečností obsažených ve spisu daňové subjektu, vydané na žádost daňového subjektu správcem daně.
 • Pracovníci správce daně jsou povinni poskytovat informace příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.
 • Způsob získání informací od státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků správcem daně musí umožňovat uchování následujících identifikačních údajů (nejméně po dobu 5 let):
  - o správci daně nebo jeho pracovníkovi, který o výdej informací žádal,
  - o účelu, k němuž byl výdej informací žádán.
 • Správci daně jsou povinni zajistit ochranu údajů získaných v daňovém řízení před jejich předáním nebo zveřejněním, přitom se řídí podmínkami pro zachovávání mlčenlivosti.
 • Upřesňuje se, že výsledky vyhledávací činnosti správce daně mohou být využity v příslušném daňovém řízení (dosud až po zahájení daňového řízení).
 • Stanoví se limit výše platby daně, kterou je osoba pověřená správcem daně oprávněna přijmout v hotovosti, a to nejvýše do částky 10 000 Kč.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1370 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1370 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o pojišťovnictví včetně všech prováděcích vyhlášek, dále je zde novelizovaný zákon o distribuci pojištění a zajištění se všemi změnami od května 2020 včetně vyhlášek. ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.