Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

VYHLÁŠKA č. 298/2005 Sb.,

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

Účinnost:

1. 8. 2005

Zdroj:

částka 106/2005 Sb.

 

Oblast: Živnostenské a jiné podnikání

Anotace:

 • Úvodem: Podle zákona č. 61/1988 Sb. (název viz níže) se hornickou činností rozumí
  a)vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),
  b)otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
  c)zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
  d)úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
  e)zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
  f)zvláštní zásahy do zemské kůry,
  g)zajišťování a likvidace starých důlních děl,
  h)báňská záchranná služba,
  i)důlně měřická činnost.
  Podle zákona č. 61/1988 Sb. (název viz níže) se činnostmi prováděnými hornickým způsobem rozumí
  a)dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
  b)těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,
  c)práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
  d)práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
  e)zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3, s výjimkou zakládání staveb,
  f)vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
  g)jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,
  h)práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
  i)podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny.

 • Vyhláška stanoví podrobné kvalifikační a způsobilostní podmínky pro výše uvedené hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vyhláška dále stanoví,
  - že uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků k výkonu příslušné regulované činnosti se provádí podle zákona č. 18/2004 Sb. (název viz níže),
  - že platná osvědčení o odborné způsobilosti vydaná orgány státní báňské správy přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti,
  - další přechodné podmínky pro závodního dolu a vedoucího dolu.

Novelizované předpisy:

 • Vyhláška č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 157/1998 Sb.
 • Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.