Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 216/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2005,
vybraná ustanovení 3. 6. 2005

Zdroj:

částka 77/2005 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 • Novelou se upřesňuje příslušnost krajských soudů, coby soudů prvního stupně, také na rozhodování ve věcech
  - rejstříku společenství vlastníků jednotek a
  - jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho vzniklých.
 • Mění se celá pasáž upravující řízení ve věcech obchodního rejstříku (§ 200b až 200dc). Principem změn je ústup od zásady věcného přezkumu předkládaných návrhů a jejich příloh ve prospěch posílení registračního přístupu. Hlavní změny:
  - nebyl-li návrh na zápis do obchodního rejstříku podán oprávněnou osobou nebo předepsaným způsobem, návrh neobsahuje všechny náležitosti nebo je neurčitý, k návrhu nejsou připojeny patřičné listiny - v těchto případech soud návrh odmítne, aniž by soud musel vyzvat účastníky k opravě nebo doplnění; zásadní změnou je podávání návrhů na jednoznačných formulářích a přílohách - viz OBCHODNÍ PRÁVO; nad rámec těchto formulářů a příloh nemůže rejstříkový soud požadovat žádné další podklady,
  - soud již nepřezkoumává notářské zápisy,
  - návrhy lez podávat jak v listinné podobě tak i v elektronické podobě (se zaručeným elektronickým podpisem),
  - pokud jsou splněny náležitosti uvedené v § 200da (údaje jsou doloženy listinami, firma není zaměnitelná, je doloženo oprávnění k vykonu zapisovaného předmětu podnikání), soud provede zápis do rejstříku,
  - soud je povinen provést zápis do rejstříku anebo rozhodnout o návrhu nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dní ode dne podání návrhu (dosud žádná účinná lhůta neexistovala); tato lhůta se po přechodné období jednoho roku prodlužuje ve vybraných případech na 10 dnů,
  - pokud soud nekoná podle předchozího bodu, je návrh platný automaticky po uplynutí pětidenní lhůty (fikce zápisu),
  - soud již není povinen své rozhodnutí doručit všem účastníkům, ale pouze jim zápis oznámit, a to tak, že jim zašle výpis z rejstříku.
 • Cílem těchto změn je urychlení a zjednodušení procesu zápisů do obchodního rejstříku, a také sjednocení a zřetelné určení podkladů nutných pro zápis.

B) K zákonu č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících

 • Doplňuje se ustanovení rozšiřující spektrum forem dosaženého vzdělání, které podmiňuje vykon funkce vyššího soudního úředníka.
 • V zájmu rychlého vyřizování agendy zápisů do obchodního rejstříku
  - se zužuje okruh případů, kdy může soudce odejmout vyššímu soudnímu úředníkovi věc v řízení ohledně obchodního rejstříku,
  - je vyšší soudní úředník nyní výslovně oprávněn provádět také zápisy do obchodního rejstříku.

K tomuto zákonu viz též OBCHODNÍ PRÁVO.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Publikace k tématu

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.