Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 102/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

5. 3. 2004,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 32/2004 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Z předmětu daně silniční se vypouští vozidla:
  - registrovaná v zahraničí a provozovaná na území České republiky,
  - určená k podnikání, tj. zařazená v obchodním majetku pro výkon podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nebyla k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním používána (toto vypuštění z předmětu daně neplatí pro vozidla s hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice).
 • Osvobození vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem se nyní vztahuje pouze na vozidla vybavená zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy.
 • Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2004, tj. již od 1. ledna 2004, se u vozidel s roční sazbou daně podle § 6 odst. 2, tj. prakticky u všech silničních motorových vozidel kromě osobních automobilů, snižuje roční sazba daně:
  - o 60 % v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 2,
  - o 66 % v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 3 a vyšší.
 • Uvedené snížení roční sazby daně lze v případě uvedených vozidel splňujících limity EURO 2 použít do 31. prosince 2005 a v případě limitů EURO 3 a vyšších do 31. prosince 2006.
 • Uvedená snížení roční sazby daně tak již nelze uplatnit u vozidel kategorie M1 a týká se jen příslušných vozidel kategorie M2, M3, N1, N2 a N3.
 • Tak jako dosud lze toto snížení uplatnit u poplatníka daně také na počet návěsů odpovídajících počtu tahačů splňujících uvedené limity a od 1. ledna 2004 také u počtu tandemových přívěsů odpovídajících počtu tandemových nákladních vozidel splňujících uvedené limity. Přehled příslušných předpisů je uveden v následující tabulce.
  EURO 2 EURO 3 EURO 4
  R 83-04 B
  R 83-04 C
  ES 96/69
  ES 98/77
  R 49-02 B
  ES 91/542B
  ES 96/1
  R 83-05 A
  ES 1999/102A (99/102A)
  ES 2001/1A
  ES 2001/100A
  ES 2002/80A
  R 49-03 A
  ES 1999/96A (99/96A)
  ES 2001/27A
  ES 98/69A
  ES 2003/76A
  R 83-05 B
  ES 1999/102B (99/102 B)
  ES 2001/1B
  ES 2001/100B
  ES 2001/100B1
  ES 2002/80B
  R 49-03 B1
  ES 1999/96B1 (99/96B1)
  ES 2001/27B
  ES 98/69B
  ES 2003/76B
  Poznámky:
  v označení předpisu nemusí být písmeno A za číslem uvedeno,
  - zkratky EHK, EHS, EU, ES, R nemusí být u čísla předpisu uvedeny; podmínka pro snížení roční
  sazby daně je splněna například i jen zápisem EURO 2, EU 2, EU II, EURO 3, EURO 4,
  EURO 5 apod. v technickém průkazu (samostatném dokladu),
  - k zápisům S1, S2 apod. se nepřihlíží.
 • S platností od 1. ledna 2004 byla změněna ustanovení (§ 12) týkající se slev na dani u vozidel používaných v kombinované dopravě, kterou se pro účely zákona o dani silniční rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci:
  - mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
  - mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 km vzdušnou čarou.
 • Tato sleva se uplatňuje u místně příslušného správce daně a prokazuje přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, příp. nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce, nebo vnitrozemského přístavu.
 • Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů.

B)    K zákonu č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • V souvislosti s ukončením prodeje vybraného zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty v prodejnách Duty/tax free se stanoví:
  - povinnosti osob provádějících ve zdaňovacím období roku 2004 takovýto prodej,
  - podmínky doprodeje zásob (inventarizovaných k 31. 12. 2003) za ceny bez daně a postup ukončení tohoto prodeje k 31. 3. 2004 v prodejnách umístěných na silničních celních přechodech,
  - podmínky prodeje za ceny bez daně a postup jeho ukončení ke dni vstupu České republiky do Evropské unie v prodejnách tranzitních prostorů mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek.

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.