Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 102/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

5. 3. 2004,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 32/2004 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Z předmětu daně silniční se vypouští vozidla:
  - registrovaná v zahraničí a provozovaná na území České republiky,
  - určená k podnikání, tj. zařazená v obchodním majetku pro výkon podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nebyla k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním používána (toto vypuštění z předmětu daně neplatí pro vozidla s hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice).
 • Osvobození vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem se nyní vztahuje pouze na vozidla vybavená zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy.
 • Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2004, tj. již od 1. ledna 2004, se u vozidel s roční sazbou daně podle § 6 odst. 2, tj. prakticky u všech silničních motorových vozidel kromě osobních automobilů, snižuje roční sazba daně:
  - o 60 % v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 2,
  - o 66 % v případě, že údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidlo splňuje limity emisí škodlivin úrovně EURO 3 a vyšší.
 • Uvedené snížení roční sazby daně lze v případě uvedených vozidel splňujících limity EURO 2 použít do 31. prosince 2005 a v případě limitů EURO 3 a vyšších do 31. prosince 2006.
 • Uvedená snížení roční sazby daně tak již nelze uplatnit u vozidel kategorie M1 a týká se jen příslušných vozidel kategorie M2, M3, N1, N2 a N3.
 • Tak jako dosud lze toto snížení uplatnit u poplatníka daně také na počet návěsů odpovídajících počtu tahačů splňujících uvedené limity a od 1. ledna 2004 také u počtu tandemových přívěsů odpovídajících počtu tandemových nákladních vozidel splňujících uvedené limity. Přehled příslušných předpisů je uveden v následující tabulce.
  EURO 2 EURO 3 EURO 4
  R 83-04 B
  R 83-04 C
  ES 96/69
  ES 98/77
  R 49-02 B
  ES 91/542B
  ES 96/1
  R 83-05 A
  ES 1999/102A (99/102A)
  ES 2001/1A
  ES 2001/100A
  ES 2002/80A
  R 49-03 A
  ES 1999/96A (99/96A)
  ES 2001/27A
  ES 98/69A
  ES 2003/76A
  R 83-05 B
  ES 1999/102B (99/102 B)
  ES 2001/1B
  ES 2001/100B
  ES 2001/100B1
  ES 2002/80B
  R 49-03 B1
  ES 1999/96B1 (99/96B1)
  ES 2001/27B
  ES 98/69B
  ES 2003/76B
  Poznámky:
  v označení předpisu nemusí být písmeno A za číslem uvedeno,
  - zkratky EHK, EHS, EU, ES, R nemusí být u čísla předpisu uvedeny; podmínka pro snížení roční
  sazby daně je splněna například i jen zápisem EURO 2, EU 2, EU II, EURO 3, EURO 4,
  EURO 5 apod. v technickém průkazu (samostatném dokladu),
  - k zápisům S1, S2 apod. se nepřihlíží.
 • S platností od 1. ledna 2004 byla změněna ustanovení (§ 12) týkající se slev na dani u vozidel používaných v kombinované dopravě, kterou se pro účely zákona o dani silniční rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci:
  - mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
  - mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 km vzdušnou čarou.
 • Tato sleva se uplatňuje u místně příslušného správce daně a prokazuje přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, příp. nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce, nebo vnitrozemského přístavu.
 • Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů.

B)    K zákonu č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • V souvislosti s ukončením prodeje vybraného zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty v prodejnách Duty/tax free se stanoví:
  - povinnosti osob provádějících ve zdaňovacím období roku 2004 takovýto prodej,
  - podmínky doprodeje zásob (inventarizovaných k 31. 12. 2003) za ceny bez daně a postup ukončení tohoto prodeje k 31. 3. 2004 v prodejnách umístěných na silničních celních přechodech,
  - podmínky prodeje za ceny bez daně a postup jeho ukončení ke dni vstupu České republiky do Evropské unie v prodejnách tranzitních prostorů mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek.

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky. Dále jsou ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.