Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 18/2004 Sb.,

o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Účinnost:

dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 28 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. a), c), d) a j), § 28 odst. 4, § 38, 39 a části čtvrté, která nabývají účinnosti dnem 23. 1. 2004.

Zdroj:

částka 7/2004 Sb.

 

Oblast: Živnostenské a jiné podnikání

Anotace:

 • Důvodem přijetí nového zákona je dosavadní neexistence právní úpravy profesního uznávání v ČR a potřeba důsledně upravit v souladu s požadavky Evropského společenství zásady volného pohybu osob, s cílem volného uplatnění na pracovním trhu Evropského společenství. Zákon vychází z těchto základních principů:
  - volného pohybu osob,
  - nediskriminace na základě státní příslušnosti,
  - vzájemného uznávání.
 • Základem systému uznávání je vzájemná důvěra členských států Evropského společenství v rovnocennost formálních kvalifikací a zajištění odbornosti výkonu příslušné činnosti. Osobě, která je v jednom členském státě dostatečně kvalifikovaná k výkonu určitého povolání, musí být v zásadě povolen přístup ke stejnému povolání v jiném členském státě, a to i tehdy, jestliže se dotyčné požadované vzdělání a příprava liší do určité míry v trvání nebo obsahu. Omezení se připouští jen z důvodů naléhavého veřejného zájmu, a pouze v míře nezbytné k zajištění ochrany příslušného naléhavého veřejného zájmu.
 • Přijatý zákon nezakládá uchazečům právní nárok pracovat v ČR v regulovaném povolání, které si vybrali, ale dává jim právo, aby jejich kvalifikace byla posouzena orgánem za tímto účelem určeným v zákonem stanovené lhůtě a s možností dalšího přezkumu tohoto rozhodnutí. Výsledkem řízení o uznání odborné kvalifikace uchazeče je výrok, zda je uchazeč odborně způsobilý pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu ČR; pokud tuzemské předpisy vyžadují pro výkon určité činnosti další požadavky, musí je zahraniční osoba splnit stejně jako tuzemec.
 • Ústředním správním úřadem odpovědným za koordinaci činností státní správy v oblasti uznávání odborné kvalifikace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které bude zejména koordinovat činnost uznávacích orgánů, zastupovat ČR ve skupině národních koordinátorů na úrovni Evropského společenství a vykonávat ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu funkci informačního místa pro systém uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím místem je podle oboru buď příslušný státní orgán (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví) nebo profesní komora.
 • Obdobná právní úprava, jaká je obsažena v tomto zákoně, existuje rovněž v dalších členských státech Evropské unie.
 • Zákon má celkem 39 paragrafů a 20 stran podrobných příloh; současně se novelizuje 6 dalších dotčených předpisů.

K tomuto zákonu viz též STÁTNÍ SPRÁVA a ŠKOLY.

Některé novelizované předpisy:

 • Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1407 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1407 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí. Mění se zákon o advokacii, advokátní tarif, notářský řád a notářský tarif. Celkem 18 předpisů v aktuálním znění s tučným vyznačením všech změn. Odkazy na související předpisy jsou plně citovány. ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1423 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1423 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021 a 1. 6. 2021. Dále se změnil zákon o realitním zprostředkování a zákon o podnikání v oblasti cestovního ...

Cena: 143 KčKOUPIT

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Vladimir Novotný, Karel Klíma, Kristína Karáliková, Ladislav Dudor - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.