Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 425/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2004

Zdroj:

částka 139/2003 Sb.

 

Oblast: Sociální zabezpečení

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • Novela zvyšuje věkovou hranici pro vznik nároku na starobní důchod postupně až do dosažení stejného důchodového věku pro muže a bezdětné ženy na 63 let.
 • Omezena bude možnost předčasného odchodu do starobního důchodu (ponechána byla pouze možnost odchodu do trvale kráceného předčasného starobního důchodu až o tři roky dříve před dosažením důchodového věku). Byla zrušena možnost předčasného odchodu do starobního důchodu až dva roky před dosažením důchodového věku z důvodu evidence na úřadu práce po dobu alespoň 180 dnů.
 • Úprava se dotkla také oblasti souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti. Důchodci si budou moci vydělat neomezenou částku, ale pracovní poměr na dobu určitou nesmí být sjednán na dobu delší než jeden rok.
 • Novela omezila zápočet doby studia pro účely důchodového pojištění.
 • Nové jsou podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění, přičemž zákon rozlišuje, zda OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako svou hlavní nebo vedlejší činnost. Toto rozlišení se pak promítá také do zákona č. 589/1992 Sb. (viz níže).

B) K zákonu č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • OSVČ „hlavní“ budou vždy (bez ohledu na výši dosahovaného příjmu) účastníky důchodového pojištění a budou platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ nesmí klesnout pod určitou absolutní částku, která je podrobně upravena zákonem.
 • OSVČ „vedlejší“ (např. důchodci, studenti) budou účastníky důchodového pojištění v závislosti na výši dosahovaného příjmu.
 • Novela postupně zvyšuje roční vyměřovací základ pro OSVČ. V roce 2004 bude činit 40 %, pro rok 2005 to bude 45 % a v roce 2006 pak 50 % vyměřovacího základu z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Absolutní minimální vyměřovací základ je stanoven pro OSVČ „hlavní“ pro rok 2004 jako 40 % (resp. 45 % pro rok 2005 a 50 % pro rok 2006) z průměrné mzdy v národním hospodářství.
 • Dochází také ke změně procentní sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která se sníží o 2 % (z 3,6 % na 1,6 %) a současně se sazba pojistného na důchodové pojištění o 2 % zvýší (z 26 % na 28 %). Tato změna se nedotkne zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ (ti budou v součtu platit stále stejnou částku), ale bude mít dopad na osoby, které se dobrovolně důchodově připojišťují (např. ženy v domácnosti).

C) K zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Novela zavádí organizaci povinnost vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání a o výši vyměřovacích základů pro účely sociálního zabezpečení, které zaměstnanci zúčtovala. Stejnou povinnost má organizace vůči příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).
 • OSVČ je povinna příslušné OSSZ oznámit den, od kterého nemá nárok na výplatu starobního důchodu (a dalších uvedených dávek) či splní další podmínky vymezené v zákoně.
 • Další provedené změny souvisí s možností důchodce přivydělat si k důchodu neomezenou částku.

K tomuto zákonu viz též ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění; zařazen je také nový ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ÚZ č. 1475 - Zdravotní pojištění 2022

ÚZ č. 1475 - Zdravotní pojištění 2022

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění (193 změn), zákona o pojistném, zákona o pojišťovnách a několika vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.