Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 424/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2004,
vybraná ustanovení 12. 12. 2003 a 1. 7. 2005

Zdroj:

částka 139/2003 Sb.

 

Oblast: Sociální zabezpečení

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Velká část změn provedených touto novelou váže na potřebu vytvořit databázi pojištěnců v systému sociálního zabezpečení. Novela v této souvislosti upravuje kompetence jednotlivých orgánů na úseku sociálního zabezpečení, rozsáhlým způsobem mění ustanovení o evidenčních listech důchodového pojištění, včetně jejich předkládání příslušné OSSZ a stanoví nové povinnosti organizacím a dalším osobám.
 • Platí např., že evidence, kterou organizace vede o zaměstnancích, musí nově obsahovat také státní občanství, informaci o nemocenském pojištění zaměstnance v cizině a další vymezené údaje o tomto cizozemském pojištění. Organizace bude mít napříště možnost sjednat s OSSZ jinou lhůtu (než zákonnou lhůtu 8 dní) pro přihlašování a odhlašování zaměstnanců k pojištění. Jasně byla vymezena povinnost uschování záznamů o určených skutečnostech (např. údaje o zaměstnancích) po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se záznamy týkají. Doplněna byla povinnost organizace vydat zaměstnanci na jeho vyžádání potvrzení i v době trvání zaměstnání (tedy ne jen při jeho skončení).
 • Novinkou je povinnost předkládání údajů o důchodovém pojištění u dalších osob a událostí (nedokončení/přerušení studia, ukončení vojenské činné služby apod.).
 • Nově je upraven tzv. informativní osobní list důchodového pojištění, který zasílají orgány sociálního zabezpečení občanům na základě jejich písemné žádosti. Občané mají právo na zaslání tohoto informativního listu jednou za kalendářní rok. Tento list bude zasílán počínaje rokem 2006.
 • Důchodcům žijícím v ústavech sociální péče s celoročním pobytem mohou výplatu důchodů provádět v hotovosti tyto ústavy, pokud s tím souhlasí poživatelé důchodů.
 • Novela zákona umožní učinit podání ve věcech pojistného písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronických podpisem.
 • Doplněna byla také ustanovení o sankcích za neplnění nově stanovených povinností.

B) K zákonu č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Novela zákona reaguje na zpřesnění úpravy v okruhu nemocensky pojištěných osob (změna se týká např. členů družstev, společníků a jednatelů s. r. o.) a na změnu v případě pracovněprávních vztahů uzavřených podle cizích právních předpisů. Zaměstnanci v těchto pracovněprávních vztazích jsou nově zařazeni do okruhu nemocensky pojištěných osob a je nově upraven způsob přepočtu mzdy těchto zaměstnanců vyplácené v cizí měně.
 • Ustanovení týkající se splatnosti pojistného je doplněno o případ, že se mzda vyplácí za kratší než měsíční období.
 • Výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od všech plátců bude napříště soustředěn jen u okresních správ sociálního zabezpečení (dříve některé úkoly plnila i Česká správa sociálního zabezpečení).
 • Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti bude možno platit v hotovosti na OSSZ, maximálně však do částky 5 000 Kč.
 • Za neplnění nově uložených povinností může být uložena sankce 20 000 (resp. 100 000) Kč.

C) K zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • Novelou provedené změny reagují především na upřesnění a rozšíření okruhu osob účastných na nemocenském pojištění upravené v zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců.

D) K zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

 • Byla doplněna povinnost vymezeným orgánům (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady) zajistit uložení všech údajů z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní sociální podpoře včetně všech písemností a spisů.

K tomuto zákonu viz též NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Ke změnám došlo u všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2023 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka této publikace uživatele seznamuje jak se ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Mgr. Tomáš Červinka -

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ...

Cena: 225 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.