Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 420/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

Účinnost:

1. 1. 2004

Zdroj:

částka 139/2003 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Cenou majetku se pro účely stanovení základu daně dědické nyní rozumí cena majetku určená v dědickém řízení (dosud cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná ke dni smrti zůstavitele).
  Cena majetku nabytého na základě dodatečného projednání dědictví se sčítá s cenou majetku nabytého v dřívějším dědickém řízení. Daň se vyměří z nového základu daně (po uplatnění odčitatelných položek) se zápočtem daně vyměřené z původního základu daně.
 • Předmětem daně darovací nejsou prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.
 • Podíly manželů při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů jsou vždy stejné, tyto podíly nyní nemohou být dohodnuty nebo stanoveny jinak.
 • Předmětem daně z převodu nemovitostí při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním.
 • Základem daně z převodu nemovitostí je:
  - cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva,
  - cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví kraje,
  - náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem,
  - rozdíl cen zjištěných podle zákona o oceňování majetku před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou,
  - hodnota určená posudkem znalce podle § 59 obchodního zákoníku v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti.
 • Snižuje se sazba daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 % ze základu daně.
 • Zvyšuje se minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí z 50 Kč na 100 Kč. Je-li daň nižší než 100 Kč vyměřena podle dosavadních předpisů, tato daň se nepředepíše a neplatí.
 • Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud s majetkem státu hospodaří Česká konsolidační agentura.
 • Od daně dědické a daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního pojištění.
 • Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Upravují se podrobnosti týkající se náležitostí a lhůt pro podání přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Zejména v návaznosti na výše uvedenou změnu splatnosti daně z převodu nemovitostí se prodlužuje lhůta k podání daňového přiznání u této daně, a to v jednotlivém případě o 1 až 2 měsíce.
 • K prominutí daně finančním ředitelstvím nebo Ministerstvem financí podle tohoto zákona může dojít kdykoliv.

K tomuto zákonu viz též ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.