Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 277/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části třetí bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 28. srpna 2003.

Zdroj:

částka 93/2003 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

Úvodem:
Novelizace 3 níže uvedených předpisů byla vyvolána zejména:

-

nahrazením dosavadní směrnice EHS/ES v oblasti bezpečnosti výrobků novou směrnicí,

-

poznatky získanými z dosavadní aplikace zákona v tuzemském prostředí.

Mimo oblast působnosti našich zákonů i směrnice ES/EHS prozatím zůstává oblast bezpečnosti služeb a odpovědnost poskytovatelů služeb.
Novela nabývá účinnosti až vstupem ČR do EU (s výjimkou ustanovení o zaokrouhlování cen).

Anotace:

A) K zákonu č. 102/2001 Sb.,o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Vedle některých formulačních upřesnění dochází k těmto hlavním změnám:
  - rozšiřuje se okruh výrobků, na které se působnost zákona vztahuje; nově se bude jednat také o výrobky, které nejsou primárně určeny k nabídce spotřebiteli, ale lze za rozumně předvídatelných podmínek očekávat, že budou spotřebiteli užívány,
  - jsou stanovena kritéria bezpečnosti výrobku a posloupnosti jejich užití,
  - upřesňují se pravidla pro označování výrobků a stanovení povinnosti informovat spotřebitele o bezpečném nakládání s výrobkem v případech potenciálních rizik,
  - dochází k upřesnění a doplnění působnosti orgánů dozoru. Dozorové orgány budou moci nově nařídit výrobci či distributorovi zpětné převzetí nebezpečného výrobku od spotřebitele. Budou rovněž moci omezit uvedení výrobku na trh, nařídit jeho stažení z trhu nebo zpětné převzetí, budou-li mít důkaz, že i přes shodu s platnými předpisy je výrobek nebezpečný.

B) K zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů

 • Nově se stanoví povinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uveřejnit ve Věstníku také odkazy na normy schválené Komisí EU. Jedná se o uveřejnění informací o normách pro výrobky v rámci neharmonizované sféry.

C) K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Novela uvádí do souladu národní právní úpravu označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli se směrnicí ES.
 • Ode dne vyhlášení (tj. 28. 8. 2003) nabývá účinnosti pravidlo, že celkovou částku ceny za zboží a služby zaokrouhluje prodávající vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz - toto ustanovení váže na ukončení platnosti mincí po 10 haléřích a mincí po 20 haléřích dnem 31. října 2003.

Související platný předpis:

 • Vyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993

Publikace k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.