Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 274/2003 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Účinnost:

1. 10. 2003

Zdroj:

částka 92/2003 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Novelizované předpisy:

  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 76/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

  • Provozovatel je povinen po zjištění zhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a dále postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví (tato podmínka dosud v zákoně nebyla stanovena).

B) K zákonu č. 477/2001 Sb.,  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

  • Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů nyní vykonávají krajské hygienické stanice (hygienická stanice hl. města Prahy) - dosud Ministerstvo zdravotnictví. Tyto stanice rovněž kontrolují plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků; při zjištění porušení těchto povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

C) K zákonu č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

  • Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání provádí krajská hygienická stanice, pokud vyhl. č. 464/2000 Sb. tuto povinnost neukládá jiné osobě, což dosud nebylo stanoveno.

Související platný předpis:

  • Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE, POPLATKY, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST, PŘESTUPKY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ .

Publikace k tématu

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o specifických zdravotních službách a znění 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž některé byly rovněž změněny. Nově byl ...

Cena: 151 KčKOUPIT

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.