Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 274/2003 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Účinnost:

1. 10. 2003,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. září 2003, 1. ledna 2004 a dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 92/2003 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 309/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • Novelou se dokončuje harmonizace českého právního řádu se směrnicemi Evropských společenství, vydanými pro oblast vod pro lidskou spotřebu (pitných vod), vod ke koupání, stravovacích služeb, ochrany zdraví při práci, výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy a výroby a dovozu kosmetických prostředků.
 • Na úseku péče o děti a mladistvé se zohledňují nové formy zařízení pro výchovu a vzdělávání, zavedené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Doplňuje se chybějící úprava některých věcných podmínek konání škol v přírodě a zohledňují se výchovně rekreační tábory pro děti, zavedené rovněž zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Na úseku činností epidemiologicky závažných se právní úprava slaďuje s právem Evropských společenství a doplňuje se chybějící odpovědnost podnikajících osob za dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Na úseku předmětů běžného užívání se zpřesňuje převzetí práva Evropských společenství a usnadňuje se dovoz těchto předmětů. Problematika hluku a vibrací se zpřesňuje ve vztahu ke zdrojům hluku a zpřísňuje se postih za překračování hygienických limitů hluku v případě veřejných produkcí hudby.
 • Změny v kategorizaci prací směřují ke snížení byrokratické zátěže podnikatelů i správních úřadů (KHS) tam, kde nejde o práce rizikové. Oblast prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění se odborně zpřesňuje a doplňuje se řešení této prevence u osob, které jeví příznaky infekčního onemocnění.

B)

K zákonu č. 79/1997 Sb.,  o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

 

K zákonu č. 20/1966 Sb.,  o péči o zdraví lidu

 

K zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Novelizovaná ustanovení respektují u všech tří zákonů zákonem č. 320/2002 Sb. zavedené oddělení správních úřadů a zdravotních ústavů.

C) K zákonu č. 123/2000 Sb.,  o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

 • Poskytovatelé zdravotnických prostředků jsou povinni se přesvědčit, že distributoři mají ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě. Toto ustanovení se nepoužije po vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE, POPLATKY, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST, PŘESTUPKY, ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.