Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 251/2003 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

6. 8. 2003,
vybraná ustanovení
Ustanovení čl. XI až XIV nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.
Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

Zdroj:

částka 85/2003 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Anotace:

 • Základním smyslem změn bylo zrušení těch ustanovení v jednotlivých nařízeních vlády, která stanoví vydání prohlášení o shodě, popřípadě označování výrobků českou značkou shody u výrobků, které nemají původ na území smluvních stran PECA (viz Související předpisy). Tím se označení CE (popřípadě též vydání stanoveného dokumentu), dosud výlučné pro výrobky, které mají původ v ČR nebo v členských státech EU, bude od nabytí účinnosti odpovídající změny vztahovat na všechny příslušné výrobky bez ohledu na jejich původ.
 • Účinnost předmětného nařízení vlády je stanovena tak, aby od počátku platnosti změny čl. 8 PECA, resp. od rozšíření PECA na další sektory výrobků, odpovídala příslušná nařízení vlády změněné mezinárodní smlouvě, resp. i jejímu rozšíření. Nabytí účinnosti změn jednotlivých nařízení vlády je v čl. XVII členěno jednak ke dni vyhlášení (6. 8. 2003) pro stávající sektory PECA, jednak ke dni rozšíření PECA pro další sektory (den zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení ve Sbírce mezinárodních smluv).
 • K ustanovením o účinnosti nařízení se vztahují rovněž přechodná ustanovení, která dávají výrobcům a dovozcům výrobků, které nejsou určeny na trh EU, možnost postupovat podle dosavadních předpisů. U stávajících sektorů PECA je tato možnost omezena dnem nabytí platnosti změny čl. 8 PECA. To je využitelné pro případy, kdy u výrobků dovážených ze "třetích zemí" nebylo využito možnosti postupovat podle § 13a zákona o technických požadavcích na výrobky, tedy kdy na základě posouzení shody bylo vydáno prohlášení o shodě (popř. výrobek byl označen českou značkou shody) a pro dovozce by bylo nevýhodné zajistit již k 6. 8. 2003 označení CE (popřípadě též vydat stanovený dokument). U sektorů výrobků, o které bude PECA rozšířena, lze u výrobků, které nejsou určeny na trh EU, postupovat podle dosavadních předpisů až do dne vstupu ČR do EU.
 • V případech, kdy se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, postupuje se podle tohoto nařízení vlády až ode dne nabytí platnosti změny čl. 8 PECA.
 • Články I až X pozbývají platnosti ke dni vstupu ČR do EU, protože nařízení vlády, změněná těmito články, jsou ke dni vstupu ČR do EU zrušena nařízeními vlády publikovanými ve Sbírce zákonů v částce 9/2003, tedy nařízeními, která nemohla obsahovat změny provedené nařízením vlády č. 251/2003 Sb. Proto bylo nutno příslušné články tohoto nařízení vlády zrušit samostatně.

Novelizované předpisy:

 • Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a č. 285/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a č. 65/2003 Sb.
 • Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a č. 288/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
 • Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení
 • Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou ne jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.