Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 227/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony

Účinnost:

1. 10. 2003

Zdroj:

částka 79/2003 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákonů č. 119/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb.
 • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 542/1991 Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 206/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb.

Anotace:

A)    K zákonu č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Novela reaguje na novely souvisejících zákonů (např. zákona o technických požadavcích na výrobky, o hornické činnosti a výbušninách – zákon o střelných zbraních se na tyto zákony odkazoval; protože se však tyto zákony změnily, přestaly být odkazy funkční) a dále na poznatky z dosavadní praxe. Nově se vymezují některé pojmy (např. ověřování, výrobce, dovozce, vývozce, distributor, opravce a uvedení výrobků na trh) a zavádějí se některé nové pojmy v praxi používané (např. vzduchová kartuš, náboje typu flobert).
 • V souvislosti s novým vymezením pojmu „výbušnina“ (viz zákon č. 315/2001 Sb.), který se vztahuje rovněž na pyrotechnické výrobky a výrobky obsahující výbušniny, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku, se novelou specifikují pyrotechnické výrobky, které podléhají ověřování. Dále se nově stanoví, že ověřování podléhají také hlavní části pyrotechnických výrobků.
 • Nové znění § 3 přesněji vymezuje případy, na které se navrhovaný zákon nevztahuje (např. stanovené střelné zbraně a střelivo dovezené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení; musí však být splněna podmínka, že toto určení potvrdí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva).
 • Dále se:
  - upřesňují podmínky homologace střelných zbraní,
  - upřesňují podmínky ověřování střeliva a pyrotechnických výrobků,
  - mění povinnosti jednotlivých skupin osob, které přicházejí do kontaktu se zbraněmi (např. povinnost výrobce umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost při provádění ověřování; zpřísnění povinností distributorů při distribuci kontrolovaných výrobků; povinnosti držitele průkazu zbraně - předkládání stanovených střelných zbraní k periodickému ověřování; možnost splnit povinnosti pověřeným zástupcem),
  - mění kompetence Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, vč. kontroly povinností stanovených zákonem a pokut ukládaných za porušení zákona

B) K zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 • Upřesňují se důvody, po které může příslušný útvar policie vyzvat vlastníka zbraně aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní (podezření na špatný technický stav zbraně).

C)    K zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 • Dochází ke zpřesnění vymezení pojmu výbušniny především z pohledu mezinárodní smlouvy ADR a pojmu „ohňostrojné práce“.

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE.

Související platný předpis:

 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.