Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 102/2001 Sb.,

o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Účinnost:

1. 7. 2001,
§ 9 až 12 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 41/2001 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákonů č. 217/1993 Sb., č. 40/1995 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 64/2000 Sb., č. 145/ /2000 Sb. a č. 258/ /2000 Sb.
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákonů č. 240/1992 Sb., č. 22/ /1997 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 189/1999 Sb., č. 71/2000 Sb. a č. 145/2000 Sb.
 • Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákonů č. 110/ /1997 Sb. a č. 145/2000 Sb.

Důvod úpravy:

Zabezpečení vysoké ochrany života a zdraví lidí v souladu s úpravou Evropské unie. Protože je nemožné přijmout legislativní úpravu pro každý jednotlivý výrobek, který na trhu existuje nebo který by mohl být vyvinut, byl přijat zákon obecného charakteru, který se vztahuje na všechny výrobky uváděné na trh a do oběhu.

Anotace:

 • Zákon se vztahuje na všechny výrobky uváděné na trh a do oběhu; přitom však nevylučuje použití jiných právních předpisů, které již v oblasti bezpečnosti výrobků existují (např. zákon o technických požadavcích na výrobky a jeho 22 prováděcích nařízení vlády; zákon o léčivech; zákon o zdravotnických prostředcích; zákon o krmivech; zákon o hnojivech; zákon o chemických látkách a chemických přípravcích; zákon o ochraně ozónové vrstvy Země; zákon o střelných zbraních; české technické normy - tam, kde technická norma neexistuje, postupuje se podle stavu vědeckých a technických poznatků, jež jsou známy v době uvedení výrobku na trh).
 • Za výrobek je považována jakákoliv movitá věc, která prošla výrobním procesem, či byla vytěžena jako surovina nebo byla jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce konečnému spotřebiteli nebo je možné očekávat, že bude spotřebitelem pravděpodobně užívána. Není rozhodné, zda výrobkem je věc nová, použitá nebo upravená; není rovněž rozhodné, zda je výrobek dodáván za úplatu či bezúplatně. Není-li však výrobek dodáván v rámci běžné podnikatelské činnosti, zákon se na něj nevztahuje. Zákon se nevztahuje na starožitnosti a některé další výrobky.
 • Zákon stanoví obecné požadavky na bezpečnost výrobku (§ 3). Výrobek, který nesplňuje tyto požadavky, je považován za nebezpečný - uvedení takového výrobku na trh může být pokutováno až do výše pokuty 20 mil. Kč; uložení stejně vysoké pokuty je možné také za porušení dalších ustanovení zákona.
 • Zakotvuje se povinnost jednak opatřit výrobek uváděný na trh průvodní dokumentací a dále jej označit způsobem stanoveným v jiných právních předpisech. Průvodní dokumentací se rozumí doklady obsahující závazné informace např. o původu zboží, druhu zboží, jeho složení a účelu použití. Základní technické parametry zboží se uvádějí na štítku pevně spojeném s výrobkem, nebo se použije jiný vhodný způsob označení zboží. Stanoví se povinnost výrobců, dovozců a distributorů poskytovat spotřebitelům informace i o bezpečnostních rizicích, která jsou s jejich užíváním spojena.
  Výrobci, dovozci a distributoři jsou dále povinni na své náklady stáhnout z trhu výrobek, který není bezpečný.
  Hlavním orgánem dozoru nad dodržováním tohoto zákona je Česká obchodní inspekce, která je k tomu účelu vybavena zvláštními pravomocemi (vyžadovat informace, odebírat vzorky, zakázat uvedení na trh, nařídit stažení z trhu, ukládat pokuty až do výše 20 mil. Kč atp.) a povinnostmi (např. informování veřejnosti).
  Zvláštní režim je stanoven v rámci ochrany trhu před nebezpečnými nebo nedostatečně označenými výrobky dováženými ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství - viz DOVOZ-VÝVOZ.

A)     K zákonu č. č. 22/1997 Sb.,   o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 • Vypouští se § 8 zákona, neboť obsah tohoto ustanovení - zejména definice bezpečného výrobku - je nyní přesněji zapracován zejména do § 3 a násl. zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

B)     K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Vypouští se definice nebezpečného výrobku, která je nyní precizněji zapracována zejména do § 3 a násl. zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

C)     K zákonu č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

 • Rozšiřuje se kompetence České obchodní inspekce o výkon kontroly, zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné v souladu se zákonem o obecné bezpečnosti výrobků.
 • K posílení úlohy nevládních spotřebitelských organizací v oblasti ochrany a bezpečnosti spotřebitele se v souladu s trendy probíhajícími v zemích Evropských společenství zákonem zakládá spolupráce České obchodní inspekce s těmito občanskými sdruženími.

D)     K zákonu č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci

 • Rozšiřuje se kompetence České zemědělské a potravinářské inspekce o výkon kontroly, zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné v souladu se zákonem o obecné bezpečnosti výrobků.

K tomuto zákonu viz též DOVOZ-VÝVOZ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE a ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zákona č. 209/2000 Sb.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.