Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 19/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

24. 1. 2023

Zákon č. 19/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Energetika

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 458/2000 Sb.

 • Vyrábět elektřinu bez licence Energetického regulačního úřadu bylo dosud možné v elektrárnách s instalovaným výkonem do 10 kW (typicky fotovoltaické elektrárny); tato hranice se zvyšuje na 50 kW.
 • U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 50 kW (dosud 20 kW) není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.
 • Upřesňuje se, kdo je dodavatelem poslední instance v případě, že v příslušném území je více držitelů licence na distribuci elektřiny nebo plynu.
 • Umožňuje se, aby za mimořádných tržních situací mohlo Ministerstvo financí poskytovat zápůjčky, úvěry nebo záruky účastníkovi trhu s elektřinou nebo plynem, a to k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace. 
 • Tento zákon novelizuje vedle energetických předpisů také stavební zákon, ve kterém se stanoví, že u “stavebních úprav nezbytných pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW” se při splnění dalších podmínek nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. V návaznosti na to se do energetického zákona vkládají nové povinnosti výrobců elektřiny z malých elektráren do 50 kW z hlediska bezpečnosti tak, aby tyto zdroje neohrozily provoz energetické sítě, majetek nebo zdraví osob.
   

B) K zákonu č. 382/2021 Sb.

 • Období, po které dokládá výrobce elektřiny, výrobce tepla a výrobce biometanu využívající paliva z biomasy splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s § 47b zákona, nebo čestným prohlášením, se prodlužuje z 31. 12. 2022 do 30. 6. 2023.
   

C) K zákonu č. 165/2012 Sb.

 • Zrušují se podmínky, kdy u výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny
  • z druhotných zdrojů mohla vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající důlní plyn,
  • z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla mohla vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající zemní plyn.
 • Mění pravidla pro formy podpory elektřiny, zelený bonus pro elektřinu a pro aukci na podporu elektřiny.
 • Mění se pravidla pro podporu tepla z obnovitelných zdrojů a podporu biometanu v oblasti
  • provozní podpory tepla a
  • udržovací podpory tepla.
 • Dále se např. zpřesňují pravidla pro
  • dobu podpory elektřiny, tepla a biometanu,
  • ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů,
  • přestupky.
    

D) K zákonu č. 406/2000 Sb.

 • Mění se podmínky přípustnosti změny způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií.

Další anotace zákona č. 19/2023 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ:

Publikace k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.