Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 416/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

účinnost:

15. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023, 1. 7. 2024

zdroj:

částka 187/2022 Sb. rozeslaná dne 16. 12. 2022

Zákon č. 416/2022 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů - viz níže
 • Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb anotace
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace
 • Obchodní korporace anotace
 • Insolvence anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 416/2022 Sb. do tématu:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Anotace:

 • V důsledku přijetí koncepce, kterou se rozpojuje soukromoprávní a veřejnoprávní rovina zakládání a vzniku obchodních korporací (získávání živnostenského a jiného veřejnoprávního oprávnění), se z rejstříkového zákona vypouštějí ustanovení, která podmiňovala zápis do rejstříku získáním živnostenského nebo jiného veřejnoprávního oprávnění; oba procesy jsou na sobě nezávislé, proto mohou probíhat vedle sebe. Dojde ke zrychlení procesu vzniku obchodních korporací, kdy nově nebude třeba čekat na vydání tzv. předběžného živnostenského oprávnění a předkládat jej rejstříkovému soudu. Nově nemusí odpovídat znění předmětu podnikání uvedené v zakladatelském právním jednání a zapsané v obchodním rejstříku znění oboru živnosti. Zatímco předmět podnikání z hlediska živnostenského bude odpovídat znění příloh živnostenského zákona, měl by předmět podnikání v zakladatelském právním jednání a v obchodním rejstříku více vystihovat reálný předmět činnosti či podnikání právnické osoby. 
 • Některé další změny:
  • do veřejného rejstříku se zapisují také organizační složky zahraničních fundací, ústavů a jiných osob strukturou a funkcemi obdobných fundací nebo ústavu, které se řídí právem jiného státu a vyvíjejí činnost na území České republiky,
  • jednoznačně se stanoví, že zápis zahraničních spolků a pobočných zahraničních spolků do spolkového rejstříku jsou fakultativní,
  • ohledně zápisu doplňujících skutečností do obchodního rejstříku (§ 48) se zpřesňuje text, který byl minulou novelou (z. č. 33/2020 Sb.) formálně nesprávný,
  • v rámci zápisu obchodní korporace se nově bude evidovat i údaj o odštěpných závodech v České republice i v zahraničí (dohledatelnost odštěpných závodů obchodních korporací),
  • v souvislosti s vytvořením evidence vyloučených osob (nový § 70 a násl. zákona o obchodních korporacích) se vypouští povinnost zakládání rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce do sbírky listin,
  • mění se podrobnosti pro zápis do spolkového rejstříku, nadačního rejstříku a rejstříku ústavů.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 416/2022 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb, Poplatky - správní, soudní, místní, ..., Obchodní korporace, Insolvence

Publikace k tématu

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Správa bytového domu - Praktický komentář

Správa bytového domu - Praktický komentář

Václav Filip, Dušan Hebort - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář nazvaný Správa bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy doprovodných právních předpisů k občanskému zákoníku, řešících otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových ...

Cena: 374 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ...

Cena: 705 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.