Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má rozhodování o společenských záležitostech někdy zjevné trhliny? Proč dochází k selhání čili nežádoucím efektům? Kdo za to nese odpovědnost? Kde vznikla chyba? Lze daný stav nějak napravit a předjímat, abychom se pro příště vyhnuli společenským ztrátám?

Takové otázky mají závažný praktický dopad. Zmiňme například spor mezi zastánci a odpůrci dotací vycházející z těchto dilemat: poskytovat zemědělské dotace a „křivit tak konkurenční tržní prostředí“, nebo nakupovat levnější potraviny v zahraničí a nechat naše pole ležet ladem? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi na stránkách naší knihy. Na rozdíl od „klasických“ publikací (nesoucích ve svém názvu obvykle termín „veřejná volba“) v ní hledáme nový pohled na problematiku.

Neuzavíráme se do krunýře odpovědí odvozených z axiomu homo oeconomicus, tedy předpokladu dokonale racionálně se chovajícího aktéra a z něho odvozených modelů. Ukazujeme, že člověk je také bytost mravní. Má tudíž i smysl pro povinnost, čest a spravedlnost. Chování člověka má i deontologický rozměr.  Při rozhodování o věcech veřejných je proto potřebné brát na zřetel i tuto stránku rozhodování. Hledáte-li odpovědi na některou z výše uvedených otázek a chcete-li kultivovat své tvořivé myšlení, pak vám tato kniha přináší řadu informací a inspirací ke kritickému přemýšlení o věcech veřejných.

autor: Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, 234 stran
ISBN: 978-80-7598-829-4

Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
O autorech - str. VIII
Úvod - str.  XI
1 Historický exkurz – přístupy k uplatňování veřejné volby a jejích principů  - str. 1
2 Příčiny kolektivního rozhodování - str.  9
2.1 Funkce státu v ekonomice  - str. 9
2.2 Příčiny státních zásahů do ekonomiky  - str. 11
2.3 Mimoekonomické příčiny selhávání tržního mechanismu  - str. 12
2.4 Makroekonomické příčiny selhávání tržního mechanismu  - str. 14
2.5 Mikroekonomické příčiny selhávání tržního mechanismu  - str. 15
2.5.1 Externality  - str. 17
2.5.2 Nedokonalá konkurence - str.  26
2.5.3 Kolektivní statky  - str. 31
2.6 Případová studie  - str. 36
3 Teorie veřejné volby  - str. 45
3.1 Škola veřejné volby a politický trh - str.  45
3.2 Charakteristiky politického trhu - str.  51
3.2.1 Nabídka na politickém trhu  - str. 51
3.2.2 Poptávka na politickém trhu - str.  62
3.3 Případová studie  - str. 78
4 Kolektivní rozhodování  - str. 87
4.1 Pravidla pro kolektivní rozhodování - str.  92
4.1.1 Pravidlo jednomyslné shody  - str. 92
4.1.2 Pravidla většinová  - str. 95
4.1.3 Pravidla alternativní většinová  - str. 98
4.2 Efektivnost forem kolektivního rozhodování - str.  101
4.3 Problémy kolektivního rozhodování  - str. 103
4.3.1 Arbitrárnost v rozhodování  - str. 103
4.3.2 Volič s vícevrcholovou preferencí  - str. 105
4.3.3 Rozšíření či zúžení alternativ v rozhodování  - str. 110
4.4 Arrowovy axiomy a teorém  - str. 113
4.5 Případová studie  - str. 114
5 Role vlády ve veřejné volbě  - str. 129
5.1 Konstituce celospolečenské smlouvy  - str. 129
5.2 Vliv rozhodování vlády na efektivnost alokace  - str. 135
5.3 Modely chování vlády  - str. 146
5.4 Vládní selhání a jeho důvody  - str. 153
5.5 Veřejné politiky a jejich ekonomické souvislosti - str. 159
5.5.1 Veřejný zájem - str.  159
5.5.2 Charakteristika veřejných politik - str.  162
5.6 Případová studie  - str. 165
6 Chování politiků a politických stran na politickém trhu  - str. 167
6.1 Analýza chování politiků  - str. 167
6.1.1 Altruistický politik  - str. 167
6.1.2 Kooperující nebo nekooperující politik  - str. 170
6.2 Teorie politických stran  - str. 171
6.2.1 Vznik politických stran  - str. 172
6.2.2 Chování politický stran  - str. 173
6.2.3 Downsův model politické soutěže  - str. 174
6.3 Teorie politických koalic  - str. 179
6.3.1 Modely koaliční spolupráce  - str. 180
6.3.2 Problémy a omezení koaličního vyjednávání  - str. 184
6.3.3 Program a personální záležitosti koaliční vlády  - str. 190
6.3.4 Formy a pravidla koaliční spolupráce  - str. 192
6.3.5 Tvorba koalic politických stran  - str. 194
6.3.6 Logrolling  - str. 196
6.4 Případová studie  - str. 199
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  206
Věcný rejstřík  - str. 219

Další nabídka k tématu

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.