Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

Předložená monografie se zabývá problematikou tvorby a šíření inovací v území, a to v kontextu jejich ovlivnění ze strany jednotlivých ekonomických subjektů při současném zohlednění sektoru jejich působení. Jedná se o velmi aktuální téma moderní ekonomie, která považuje kvalitu inovačního prostředí za klíčový faktor rozvoje regionů i národních států. Je velmi cenné, že se autoři rozhodli rozpracovat existující teoretické koncepty do podoby umožňující lepší pochopení současného stavu a potenciálu budoucího vývoje.
autoři: Viktor Prokop, Jan Stejskal; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 11. 2018, 374 stran
ISBN: 978-80-7598-131-8

Cena: 499 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam obrázků - str. X
Seznam tabulek - str. XII
Předmluva  - str. XV
Summary - str. XIX
Část první Znalosti v soudobé ekonomice
1 Znalostní ekonomika - str. 3
1.1 Od tradičních zdrojů ke znalostní ekonomice - str. 5
1.2 Úloha znalostí v ekonomických teoriích - str. 9
1.3 Definice znalostní ekonomiky a její vlastnosti - str. 9
1.4 Znalostní báze a znalostní aktiva - str. 11
1.5 Tvorba a šíření znalostí - str. 14
1.6 Měření efektů uplatněných znalostí - str. 19
2 Přelévání znalostí v ekonomickém systému  - str. 25
2.1 Vznik efektů přelévání - str. 25
2.2 Definice, typologie a šíření efektů přelévání - str. 27
2.3 Vliv efektů přelévání znalostí na tvorbu inovací - str. 32
2.4 Odlišné vlivy efektů přelévání v meziregionálním srovnání - str. 38
2.5 Měření efektů přelévání znalostí  - str. 48
3 Kreativní ekonomika - str. 57
3.1 Definice kreativní ekonomiky a jejích odvětví - str. 60
3.2 Pracovníci v kreativních odvětvích - str. 64
3.3 Kreativní kapitál v ekonomickém prostředí  - str. 67
3.4 Kreativní region - str. 70
3.5 Měření kreativity  - str. 73
Část druhá Role veřejného sektoru v podpoře inovací
1 Průmyslová politika - str. 79
1.1 Charakteristika a nástroje průmyslové politiky - str. 79
1.2 Opodstatnění průmyslové politiky - str. 82
1.3 Oblasti zacílení průmyslové politiky - str. 83
1.4 Průmyslová politika EU - str. 85
1.5 Průmyslová politika ČR - str. 88
1.5.1 Subjekty české průmyslové politiky - str. 88
1.5.2 Hlavní finanční rámec podpory průmyslové politiky - str. 91
1.6 Podpora malých a středních podniků - str. 93
1.6.1 Definice malých a středních podniků - str. 94
1.6.2 Malé a střední podniky v EU - str. 96
1.6.3 Malé a střední podniky v ČR - str. 100
2 Hodnocení podnikatelského prostředí  - str. 105
2.1 Metodiky hodnocení podnikatelského prostředí  - str. 106
2.1.1 Metodika Doing Business - str. 107
2.1.2 Metodika The Enterprise Surveys - str. 110
2.1.3 Další metodiky k hodnocení ekonomického prostředí - str. 113
2.2 Hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik  - str. 115
2.3 Kvalita podnikatelského prostředí v ČR - str. 117
3 Veřejná podpora  - str. 125
3.1 Definice veřejné podpory - str. 125
3.2 Formy veřejné podpory - str. 127
3.3 Subjekty veřejné podpory - str. 128
3.4 Výjimky ze zákazu veřejné podpory - str. 129
3.5 Oblasti veřejné podpory v ČR - str. 135
3.6 Vnitrostátní regionální podpora  - str. 136
4 Investiční pobídky - str. 143
4.1 Charakteristika systému investičních pobídek v ČR - str. 143
4.2 Vliv investičních pobídek na vybrané determinanty  - str. 147
4.3 Diskuse současného systému investičních pobídek - str. 154
5 Přímé zahraniční investice - str. 159
5.1 Hlavní typy PZI - str. 160
5.2 Příliv PZI - str. 162
5.3 Lokalizace investic - str. 166
5.4 Rozhodnutí o lokalizaci do konkrétního místa - str. 167
5.5 Dopady PZI na hostitelskou ekonomiku  - str. 169
6 Veřejné politiky následné péče o investory  - str. 175
6.1 Definice veřejných politik následné péče - str. 176
6.2 Přístupy k následné péči o investory - str. 179
6.3 Poskytování aktivní následné péče o investory - str. 181
6.4 Modely následné péče o investory - str. 183
6.5 Veřejné politiky následné péče v ČR - str. 185
6.5.1 Národní úroveň - str. 185
6.5.2 Regionální a místní úroveň - str. 186
Část třetí Inovační spolupráce v teorii a politice
1 Inovační prostředí - str. 
1.1 Vlastnosti inovačních prostředí - str. 191
1.2 Inovační ekosystém - str. 194
2 Kooperativní rámce inovační spolupráce  - str. 199
2.1 Spolupráce vs. konkurence v inovačním prostředí - str. 199
2.2 Spolupráce podniků a síťové podnikání - str. 200
2.2.1 Kooperativní řetězce podniků  - str. 200
2.2.2 Síťové podnikání - str. 201
2.3 Coopetition - str. 205
2.4 Infrastrukturní nástroje pro podporu inovační spolupráce  - str. 209
2.4.1 Technologické a inovační platformy - str. 210
2.4.2 Průmyslové zóny - str. 211
2.4.3 Vědeckotechnické parky - str. 213
2.4.4 Start-upy - str.  215
2.4.5 Podnikatelský inkubátor - str. 218
3 Role znalostního sektoru v inovační spolupráci  - str. 223
3.1 Role znalostního sektoru v národních inovačních systémech - str. 223
3.2 Definice a historický vznik spolupráce mezi univerzitami a podniky - str. 225
3.3 Formy university-industry spolupráce - str. 227
3.3.1 Společný výzkum a akademické poradenství  - str. 227
3.3.2 Podnikatelské univerzity a akademické podnikání  - str. 230
3.3.3 Model podnikatelské univerzity - str. 231
3.3.4 Zapojené (engaged) univerzity - str. 235
3.3.5 Znalostní a technologický transfer - str. 237
3.4 Motivace ke spolupráci mezi univerzitami a podniky - str. 240
3.4.1 Akademická perspektiva - str. 241
3.4.2 Podniková (odvětvová) perspektiva - str. 241
3.5 Klíčové faktory ovlivňující úspěch university-industry spolupráce - str. 245
3.6 Veřejná podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje - str. 247
4 Institucionální rámec inovační spolupráce v prostředí - str. 249
4.1 Teorie učících se regionů - str. 250
4.2 Regionální inovační systémy - str. 254
4.2.1 Inovační systémy - str. 254
4.2.2 Charakteristika regionálních inovačních systémů - str. 259
4.2.3 Konceptuální rámec RIS - str. 260
4.2.4 Druhy regionálních inovačních systémů - str. 264
4.3 Triple helix model - str. 270
4.3.1 Charakteristika modelu - str. 271
4.3.2 Vývoj triple helix modelu - str. 274
4.4 Průmyslové klastry - str. 277
4.4.1 Vymezení průmyslového klastru - str. 280
4.4.2 Subjekty integrované v klastru - str. 282
4.4.3 Vznik a životní cyklus průmyslových klastrů - str. 284
4.4.4 Společné aktivity členů klastrů - str. 290
4.4.5 Přínosy efektivně fungujících klastrů  - str. 293
4.4.6 Průmyslový klastr v ekonomickém prostředí - str. 294
4.4.7 Model konkurenční výhody  - str. 296
4.4.8 Inovační průmyslový klastr - str. 300
4.5 Globální produkční sítě - str. 306
4.5.1 Předchůdci globálních produkčních sítí - str. 307
4.5.2 Charakteristika globálních produkčních sítí  - str. 310
4.5.3 Struktura globálních produkčních sítí - str. 314
Použitá literatura  - str. 319

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.