Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. 
Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života, k ochraně zájmů nezletilých dětí a k naplnění principu autonomie svobodné vůle členů rodiny při řešení konfliktů a krizí. 
Práce si klade za cíl postihnout zkoumané jevy interdisciplinárním přístupem. Využívá poznatků více vědních oborů, především práva, sociologie, sociální práce a psychologie. Tomu také odpovídá její struktura. Je rozdělena do sedmi kapitol, které se zaměřují na charakteristiku současné české rodiny, konflikty v rodině, samotnou rodinnou mediaci a její účastníky, zejména děti. Opomenuta není mediace ve specifických případech, za které je považováno např. násilí mezi rodiči či konflikty mezi rodiči a dětmi. To vše je zasazeno do právního kontextu řešení rodinných konfliktů z historického pohledu i ve stávající české právní úpravě. 
V závěru knihy jsou diskutovány požadavky na kompetence rodinných mediátorů a podtržen význam celoživotního vzdělávání. 
Kniha je určena všem odborníkům zapojeným do řešení konfliktů v rodině, zejména právníkům, sociálním pracovníkům a psychologům.
autor: Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2014, 256 stran
ISBN: 978-80-7502-015-4

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Charakteristika současné české rodiny - str. 13

1.1 Právní aspekty rodiny - str. 13

1.2 Sociologické aspekty rodiny - str. 17

1.3 Psychologické aspekty rodiny - str. 23

1.4 Funkce současné rodiny - str. 28

1.5 Role v rodině - str. 29

1.6 Vztahy v rodině - str. 33

1.7 Hodnoty v rodině - str. 37

2. Konflikty v rodině - str. 42

2.1 Konflikty v rodině z pohledu psychosociálního - str. 42

2.2 Konflikty v rodině z pohledu právního - str. 56

3. Rodinná mediace - str. 105

3.1 Rodinná mediace - terminologické vyjasnění - str. 106

3.2 Charakteristika rodinné mediace - str. 112

3.3 Předmět rodinné mediace - str. 116

3.4 Přístupy k rodinné mediaci - str. 121

3.5 Rodinná mediace ve specifických případech - str. 130

4. Účastníci rodinné mediace - str. 146

4.1 Účastníci rodinné mediace - základní charakteristika - str. 146

4.2 Děti jako účastníci rodinné mediace - str. 149

4.3 Zohlednění zájmu nezletilého dítěte v rodinné mediaci - str. 156

5. Vývoj rodinného práva v kontextu postavení členů rodiny a způsobů řešení konfliktů - str. 184

5.1 Právní )úprava ve všeobecném zákoníku občanském - str. 184

5.2 Právní úprava v zákoně o právu rodinném - str. 187

5.3 Právní úprava v zákoně o rodině - str. 191

6. Právní zakotvení rodinné mediace - str. 198

6.1 Rodinná mediace v české právní úpravě - str. 199

7. Profesní kompetence rodinných meidátorů - str. 210

7.1 Požadavky na kompetence mediátorů v rodinných konfliktech - str. 210

7.2 Osobnostní předpoklady - str. 215

7.3 Odborné znalosti - str. 218

7.4 Vzdělání a vzdělávání rodinných mediátorů - str. 221

7.5 Celoživotní učení meidátorů - současný stav a perspektivy - str. 227

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Abeceda rodinného práva

Abeceda rodinného práva

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer, a. s.

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.