Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021.

Zapracovány všechny aktuální změny
Publikace reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně. V případě odpočtu úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření se plátci v ročním zúčtování za rok 2021 poprvé setkají se dvěma limitními hranicemi. V ročním zúčtování za rok 2021 budou částky, které budou v rámci ročního zúčtování vraceny zaměstnancům, oproti předcházejícím rokům významně vyšší, a to z důvodu významného zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě v souvislosti se zrušením limitu vyplácených daňových bonusů. Zrušením solidárního zvýšení daně a zavedením druhé sazby daně může dojít k nedoplatkům v ročním zúčtování, se kterými jsme se nikdy dříve nesetkali, proto je tato situace předmětem jednoho z příkladů.

Podrobněji k obsahu publikace
Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2022 za rok 2021. Proto jsou v ní vysvětlena i související ustanovení daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Za rok 2021 jsou zmíněny také nově osvobozené příjmy v souvislosti s několika novelami zákona o daních z příjmů.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů
Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky dalších tiskopisů včetně aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti plátce za rok 2021. Pozornost je věnována i správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům. Vzhledem k častým případům předčasného ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy, které jsou finančními úřady často prověřovány, jsou v knize tyto případy podrobně vysvětleny.
autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 448 stran
ISBN: 978-80-7554-343-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Výklad - str. 11
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2021 oproti roku 2020 - str. 11
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2021- str. 11
1.1.2 Dopady koronaviru na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 11
1.1.2.1 Osvobození příjmů fyzických osob v souvislosti s epidemií COVID-19 - str. 12
1.1.3 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2021 - str. 13
1.1.3.1 Daňové zvýhodnění na vyživované děti - str. 16
1.1.4 Změna výše limitu úroků z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, o které lze snížit základ daně - str. 19
1.1.4.1 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 21
1.1.4.2 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování - str. 25
1.1.4.3 Lhůty - str. 29
1.1.5 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 30
1.1.5.1 Otázka daňového rezidentství - str. 32
1.1.6 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 39
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 39
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 44
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str. 59
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 66
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 67
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 70
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 71
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 75
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 78
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 83
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 93
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 95
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 102
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 103
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 105
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 108
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2021 - str. 111
1.6 Uschování dokladů předkládaných zaměstnanci - str. 115
1.7 Přehled průkazů - str. 117
1.8 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 125
1.9 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 126
1.9.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 126
1.9.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 126
1.9.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus) - str. 127
1.10 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 131
1.10.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 132
1.10.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2021 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 133
1.11 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího 
daňové zvýhodnění na dítě (děti) - str. 140
1.11.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 140
1.11.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 141
1.11.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) 
mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 142
1.11.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči - str. 144
1.11.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2021 - str. 145
1.11.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 149
1.11.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. 152
1.11.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2021 - str. 153
1.12 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 162
1.13 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 165
1.14 Možnost dodatečného učinění Prohlášení - str. 168
1.15 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 169
1.16 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 170
1.17 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně- str. 173
1.18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2021 - str. 175
1.19 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 183
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2021 pro RZ - str. 186
3. Příklady - str. 189
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na 3 vyživované děti, ošetřovné z důvodu nouzového stavu a uzavření škol v roce 2021, v RZ byl uplatněn pouze jeden odběr krevní plazmy - str. 189
Příklad 2: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na 4 vyživované děti, v RZ byl uplatněn pouze jeden odběr krevní plazmy - str. 198
Příklad 3: Daňové zvýhodnění na dítě, pozdní nahlášení změny skutečnosti, že děti nežily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti již od roku 2020 - str. 204
Příklad 4: RZ záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus - str. 216
Příklad 5: Příklad na vyplnění tiskopisu potvrzení v případě mzdy nevyplacené v celkové zúčtované výši do 31. 1. následujícího roku - str. 230
Příklad 6: Vznik nedoplatku při RZ za rok 2021, který se nevybírá - str. 246
4. Dotazy a odpovědi - str. 250
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 263
Příklad 1:
Příklad na vyplnění výkazu MFin 5459 – vzor č. 24 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2021 (dále jen „vyúčtování“), „Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2021“ (MFin 5459/1) - str. 263
Příklad 2:
Příklad na vyplnění tiskopisu „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ 
(MFin 5466) v případě dodatečně učiněného prohlášení - str. 281
Příklad 3:
Příklad na vyplnění tiskopisu „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů“ tiskopis MFin 5478 – vzor č. 16 (změny pro rok 2021) - str. 292
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2021 - str. 304
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek) - str. 365
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2021 - str. 375
9. Sdělení GFŘ - str. 396
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2021 - str. 412

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.