Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020.

Zapracovány všechny aktuální změny

Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně. V ročním zúčtování za rok 2020 budou částky, které budou v rámci ročního zúčtování vraceny zaměstnancům, oproti předcházejícím rokům významně vyšší, a to z důvodu mimořádných opatřením v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2.

Podrobněji k obsahu publikace

Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2021 za rok 2020. Proto je nutno zmínit i novelu daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Za rok 2020 jsou zmíněny také nově osvobozené příjmy s ohledem na novelu vyhlášky o FKSP účinnou od 1. 1. 2020.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky dalších tiskopisů včetně aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti plátce za rok 2020. Pozornost je věnována i správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům. Vzhledem ke stále častějším případům předčasného ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy, které jsou finančními úřady často prověřovány, jsou v knize tyto případy podrobně vysvětleny.

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2021, 432 stran
ISBN: 978-80-7554-296-0

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. 7
Seznam použitých zkratek  - str. 9
1. Výklad  - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2020 oproti roku 2019  - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2020  - str. 10
1.1.2 Dopady koronaviru na daň ze závislé činnosti  - str. 10
1.1.2.1 Příjmy zdaněné daní z příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s epidemií COVID-19  - str. 12
1.1.2.2 Osvobození příjmů fyzických osob v souvislosti s epidemií COVID-19  - str. 14
1.1.3 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2020  - str. 15
1.1.4 Další dílčí změny pro rok 2020 - str. 19
1.1.4.1 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování  - str. 28
1.1.4.2 Lhůty  - str. 32
1.1.5 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství  - str. 33
1.1.5.1 Otázka daňového rezidentství  - str. 35
1.1.6 Roční zúčtování a daňové přiznání  - str. 42
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování  - str. 42
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování  - str. 47
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně  - str. 61
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování  - str. 67
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování  - str. 68
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně  - str. 71
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce  - str. 73
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování  - str. 77
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely  - str. 79
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby  - str. 83
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření  - str. 88
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění  - str. 90
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP)  - str. 98
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  - str. 99
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 101
1.5.8 Sleva na manželku (manžela)  - str. 103
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2020  - str. 106
1.6 Uschování dokladů předkládaných zaměstnanci  - str. 110
1.7 Přehled průkazů  - str. 111
1.8 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti  - str. 119
1.9 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování)  - str. 119
1.9.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně  - str. 119
1.9.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP)  - str. 120
1.9.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus)  - str. 121
1.10 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 125
1.10.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 126
1.10.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2020 neuplatnil (neměl)
daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce  - str. 126
1.11 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti)  - str. 134
1.11.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok  - str. 134
1.11.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 135
1.11.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 136
1.11.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči  - str. 137
1.11.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2020  - str. 139
1.11.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění  - str. 142
1.11.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu  - str. 144
1.11.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2020  - str. 145
1.12 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování  - str. 155
1.13 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování  - str. 161
1.14 Možnost dodatečného podpisu (učinění) Prohlášení  - str. 164
1.15 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance  - str. 165
1.16 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování  - str. 166
1.17 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně  - str. 170
1.18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020  - str. 171
1.19 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP)  - str. 179
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2020 pro RZ  - str. 182
3. Příklady  - str. 185
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, ošetřovné z důvodu nouzového stavu a uzavření škol v roce 2020, v ročním zúčtování byl uplatněn pouze jeden odběr krevní plazmy - str. 185
Příklad 2: Daňové zvýhodnění na dítě a zpětně přiznaný důchod pro invaliditu třetího stupně  - str. 194
Příklad 3: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus  - str. 208
Příklad 4: Příklad na vyplnění tiskopisu Potvrzení v případě mzdy nevyplacené v celkové zúčtované výši do 31. 1. následujícího roku  - str. 218
4. Dotazy a odpovědi  - str. 228
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 246
Příklad 1: Příklad vyplnění výkazu MFin 5459 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2020 (dále jen Vyúčtování), pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2020 (MFin 5459/1)  - str. 246
Příklad 2: Příklad na vyplnění tiskopisu „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ MFin 5466 v případě dodatečného podpisu Prohlášení  - str. 263
Příklad 3: Příklad vyplnění tiskopisu MFin 5459 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ v případě podání dodatečného Vyúčtování za rok 2018  - str. 273
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2020  - str. 297
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek)  - str. 353
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2020 - str. 363
9. Sdělení GFŘ  - str. 384
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2020  - str. 392

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.