Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020.

Zapracovány všechny aktuální změny

Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně. V ročním zúčtování za rok 2020 budou částky, které budou v rámci ročního zúčtování vraceny zaměstnancům, oproti předcházejícím rokům významně vyšší, a to z důvodu mimořádných opatřením v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2.

Podrobněji k obsahu publikace

Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2021 za rok 2020. Proto je nutno zmínit i novelu daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Za rok 2020 jsou zmíněny také nově osvobozené příjmy s ohledem na novelu vyhlášky o FKSP účinnou od 1. 1. 2020.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky dalších tiskopisů včetně aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti plátce za rok 2020. Pozornost je věnována i správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům. Vzhledem ke stále častějším případům předčasného ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy, které jsou finančními úřady často prověřovány, jsou v knize tyto případy podrobně vysvětleny.

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2021, 432 stran
ISBN: 978-80-7554-296-0

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. 7
Seznam použitých zkratek  - str. 9
1. Výklad  - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2020 oproti roku 2019  - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2020  - str. 10
1.1.2 Dopady koronaviru na daň ze závislé činnosti  - str. 10
1.1.2.1 Příjmy zdaněné daní z příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s epidemií COVID-19  - str. 12
1.1.2.2 Osvobození příjmů fyzických osob v souvislosti s epidemií COVID-19  - str. 14
1.1.3 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2020  - str. 15
1.1.4 Další dílčí změny pro rok 2020 - str. 19
1.1.4.1 K tiskopisům Prohlášení a Žádost o roční zúčtování  - str. 28
1.1.4.2 Lhůty  - str. 32
1.1.5 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství  - str. 33
1.1.5.1 Otázka daňového rezidentství  - str. 35
1.1.6 Roční zúčtování a daňové přiznání  - str. 42
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování  - str. 42
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování  - str. 47
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně  - str. 61
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování  - str. 67
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování  - str. 68
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně  - str. 71
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce  - str. 73
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování  - str. 77
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely  - str. 79
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby  - str. 83
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření  - str. 88
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění  - str. 90
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP)  - str. 98
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  - str. 99
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 101
1.5.8 Sleva na manželku (manžela)  - str. 103
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2020  - str. 106
1.6 Uschování dokladů předkládaných zaměstnanci  - str. 110
1.7 Přehled průkazů  - str. 111
1.8 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti  - str. 119
1.9 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování)  - str. 119
1.9.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně  - str. 119
1.9.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP)  - str. 120
1.9.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus)  - str. 121
1.10 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 125
1.10.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 126
1.10.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2020 neuplatnil (neměl)
daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce  - str. 126
1.11 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti)  - str. 134
1.11.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok  - str. 134
1.11.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 135
1.11.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 136
1.11.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči  - str. 137
1.11.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2020  - str. 139
1.11.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění  - str. 142
1.11.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu  - str. 144
1.11.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2020  - str. 145
1.12 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování  - str. 155
1.13 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování  - str. 161
1.14 Možnost dodatečného podpisu (učinění) Prohlášení  - str. 164
1.15 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance  - str. 165
1.16 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování  - str. 166
1.17 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně  - str. 170
1.18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020  - str. 171
1.19 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP)  - str. 179
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2020 pro RZ  - str. 182
3. Příklady  - str. 185
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, ošetřovné z důvodu nouzového stavu a uzavření škol v roce 2020, v ročním zúčtování byl uplatněn pouze jeden odběr krevní plazmy - str. 185
Příklad 2: Daňové zvýhodnění na dítě a zpětně přiznaný důchod pro invaliditu třetího stupně  - str. 194
Příklad 3: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus  - str. 208
Příklad 4: Příklad na vyplnění tiskopisu Potvrzení v případě mzdy nevyplacené v celkové zúčtované výši do 31. 1. následujícího roku  - str. 218
4. Dotazy a odpovědi  - str. 228
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 246
Příklad 1: Příklad vyplnění výkazu MFin 5459 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2020 (dále jen Vyúčtování), pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2020 (MFin 5459/1)  - str. 246
Příklad 2: Příklad na vyplnění tiskopisu „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ MFin 5466 v případě dodatečného podpisu Prohlášení  - str. 263
Příklad 3: Příklad vyplnění tiskopisu MFin 5459 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ v případě podání dodatečného Vyúčtování za rok 2018  - str. 273
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2020  - str. 297
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek)  - str. 353
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2020 - str. 363
9. Sdělení GFŘ  - str. 384
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2020  - str. 392

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.