Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. Je napsána pro řídící pracovníky, tvůrce účetnictví, specialisty v oblasti auditu a controllingu a v neposlední řadě pro všechny uživatele účetnictví, kteří chtějí maximalizovat dostupné informace pro řešení svých rozhodovacích úloh.
autor: Zita Drábková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-312-1

Cena: 335 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VIII
Úvod - str. X
1 Účetnictví – základní zdroj informací pro rozhodování ekonomických subjektů - str. 1
1.1 Kreativní účetnictví versus věrné zobrazení v účetnictví - str. 1
1.2 Informační asymetrie mezi tvůrci a uživateli účetnictví - str. 5
1.3 Metody kreativního účetnictví v kontextu účetních chyb a podvodů - str. 7
1.4 Hlediska zkreslení účetních výkazů - str. 9
1.5 Modely finanční analýzy z pohledu zkreslení účetních výkazů - str. 17
2 Účetní podvody – riziko a možnosti jejich odhalení - str. 19
2.1 Aspekty účetních podvodů - str.  20
2.1.1 Náklady účetních podvodů  - str. 20
2.1.2 Agresivní daňové plánování - str. 22
2.1.3 Sociální aspekty - str. 24
2.1.4 Systém řízení společností – Corporate Governance - str. 25
2.1.5 Společenská odpovědnost podniků - str. 25
2.2 Účastníci odhalení účetních podvodů - str. 26
2.2.1 Role IT při využití forenzního účetnictví při detekci účetních podvodů - str. 28
2.2.2 Úloha výpočetní techniky při detekci a řízení účetních podvodů - str. 29
2.2.3 Výhody použití výpočetní techniky při detekci a prevenci účetních podvodů - str. 31
2.3 Možnosti odhalení rizika účetních podvodů pro prevenci - str. 32
2.3.1 Plánování zdrojů ve světle prevence podvodů - str. 33
2.3.2 Inteligentní obchodní systémy (Business Intelligence) - str. 33
2.3.3 Řízení výkonnosti podniků - str. 34
2.3.4 Monitorovací systémy kontinuálních kontrol - str. 35
2.3.5 Software IDEA – kontrolní a analytický nástroj  - str. 36
2.3.6 Dílčí analytické nástroje detekce rizik manipulace účetnictví - str. 36
2.3.7 CFEBT trojúhelník účetních chyb a podvodů – CFEBT přístup k detekci rizika účetních chyb a podvodů - str. 38
2.3.8 Anti-fraud strategie řízení rizika účetních chyb a podvodů  - str. 39
3 Tři celosvětově známé kauzy účetních podvodů a jejich podvodná schémata – poučení z minulosti do budoucnosti - str. 41
3.1 Skandál společnosti WorldCom aneb účtujme zisky a majetek namísto ztrát a dluhů - str. 42
3.1.1 Představení společnosti - str. 42
3.1.2 Podvodné schéma  - str. 42
3.1.3 Odhalení podvodu - str.  44
3.1.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 45
3.2 Skandál společnosti Olympus aneb jak ze ztrátového majetku vytvořit lukrativní zboží - str. 48
3.2.1 Představení společnosti - str. 48
3.2.2 Podvodné schéma - str. 49
3.2.3 Odhalení podvodu  - str. 49
3.2.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 50
3.3 Skandál společnosti Siemens – výhody nechceme zadarmo aneb úplatky a úplatky  - str. 51
3.3.1 Představení společnosti - str. 51
3.3.2 Podvodné schéma  - str. 51
3.3.3 Odhalení podvodu - str. 53
3.3.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 55
4 CFEBT trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů z pohledu uživatele účetnictví – metodika  - str. 59
4.1 Vnitřní rizika, kvalita vnitřního kontrolního systému - str. 63
4.2 Riziko příčiny vzniku účetních chyb a podvodů  - str. 66
4.3 Riziko dopadu – účetní vztahy a věrné zobrazení - str. 69
4.4 Celkové vyhodnocení rizik CFEBT trojúhelníku  - str. 71
5 Vyhodnocení a řízení rizika účetních chyb a podvodů prostřednictvím CFEBT trojúhelníku - str. 75
5.1 Případová studie společnosti WorldCom v kontextu CFEBT trojúhelníku rizika účetních chyb a podvodů
(CFEBT skóre – riziko dopadu účetních chyb a podvodů) - str. 76
5.2 Případová studie – malé podniky podnikající v obchodní činnosti - str. 77
5.2.1 CFEBT trojúhelník rizika – riziko příčiny pro uvažovaný vzorek srovnatelných účetních jednotek - str. 78
5.2.2 CFEBT trojúhelník rizika – riziko dopadu pro vybranou účetní jednotku - str. 82
5.2.3 Faktor vnitřních rizik - str. 87
5.2.4 Doporučení pro uživatele účetních výkazů  - str. 88
5.3 Případová studie – malé podniky podnikající v oblasti stavební výroby - str. 88
5.3.1 Vyhodnocení rizika příčiny vzniku účetních chyb a podvodů pro vybraný vzorek srovnatelných
účetních jednotek  - str. 89
5.3.2 Vyhodnocení rizika dopadu účetních chyb a podvodů u vybrané účetní jednotky - str. 92
5.3.3 CFEBT trojúhelník rizika – vyhodnocení rizika příčiny vzniku účetních chyb a podvodů pro vybranou
účetní jednotku - str. 95
5.3.4 Vyhodnocení ve vztahu rizikových faktorů příčin a dopadů - str. 97
5.3.5 Faktor vnitřních rizik - str. 99
5.3.6 Doporučení pro uživatele účetních výkazů - str. 99
5.4 Případová studie – malé podniky podnikající ve zpracovatelském průmyslu - str. 100
5.4.1 CFEBT trojúhelník – vyhodnocení rizika příčiny vzniku rizika účetních chyb a podvodů pro celý
vzorek srovnatelných účetních jednotek - str. 101
5.4.2 CFEBT trojúhelník rizika – vyhodnocení rizika dopadů účetních chyb a podvodů pro vybranou
účetní jednotku - str. 104
5.4.3 CFEBT trojúhelník rizika – riziko příčiny pro vybranou účetní jednotku - str. 107
5.4.4 Vyhodnocení ve vztahu rizikových faktorů příčin a dopadů - str. 112
5.4.5 Faktor vnitřních rizik - str. 112
5.4.6 Doporučení pro uživatele účetních výkazů  - str. 113
6 Schémata podvodných jednání a rozhodovací proces CFEBT – podvodné výkaznictví  - str. 115
6.1 Schémata podvodných jednání - str. 115
6.2 CFEBT rozhodovací proces detekce a prevence rizik podvodného výkaznictví - str. 117
Závěr  - str. 123
Seznam obrázků - str. 126
Seznam tabulek - str. 127
Seznam použité literatury - str. 129

Další nabídka k tématu

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.