Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. Je napsána pro řídící pracovníky, tvůrce účetnictví, specialisty v oblasti auditu a controllingu a v neposlední řadě pro všechny uživatele účetnictví, kteří chtějí maximalizovat dostupné informace pro řešení svých rozhodovacích úloh.
autor: Zita Drábková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, 148 stran
ISBN: 978-80-7598-312-1

Cena: 298 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VIII
Úvod - str. X
1 Účetnictví – základní zdroj informací pro rozhodování ekonomických subjektů - str. 1
1.1 Kreativní účetnictví versus věrné zobrazení v účetnictví - str. 1
1.2 Informační asymetrie mezi tvůrci a uživateli účetnictví - str. 5
1.3 Metody kreativního účetnictví v kontextu účetních chyb a podvodů - str. 7
1.4 Hlediska zkreslení účetních výkazů - str. 9
1.5 Modely finanční analýzy z pohledu zkreslení účetních výkazů - str. 17
2 Účetní podvody – riziko a možnosti jejich odhalení - str. 19
2.1 Aspekty účetních podvodů - str.  20
2.1.1 Náklady účetních podvodů  - str. 20
2.1.2 Agresivní daňové plánování - str. 22
2.1.3 Sociální aspekty - str. 24
2.1.4 Systém řízení společností – Corporate Governance - str. 25
2.1.5 Společenská odpovědnost podniků - str. 25
2.2 Účastníci odhalení účetních podvodů - str. 26
2.2.1 Role IT při využití forenzního účetnictví při detekci účetních podvodů - str. 28
2.2.2 Úloha výpočetní techniky při detekci a řízení účetních podvodů - str. 29
2.2.3 Výhody použití výpočetní techniky při detekci a prevenci účetních podvodů - str. 31
2.3 Možnosti odhalení rizika účetních podvodů pro prevenci - str. 32
2.3.1 Plánování zdrojů ve světle prevence podvodů - str. 33
2.3.2 Inteligentní obchodní systémy (Business Intelligence) - str. 33
2.3.3 Řízení výkonnosti podniků - str. 34
2.3.4 Monitorovací systémy kontinuálních kontrol - str. 35
2.3.5 Software IDEA – kontrolní a analytický nástroj  - str. 36
2.3.6 Dílčí analytické nástroje detekce rizik manipulace účetnictví - str. 36
2.3.7 CFEBT trojúhelník účetních chyb a podvodů – CFEBT přístup k detekci rizika účetních chyb a podvodů - str. 38
2.3.8 Anti-fraud strategie řízení rizika účetních chyb a podvodů  - str. 39
3 Tři celosvětově známé kauzy účetních podvodů a jejich podvodná schémata – poučení z minulosti do budoucnosti - str. 41
3.1 Skandál společnosti WorldCom aneb účtujme zisky a majetek namísto ztrát a dluhů - str. 42
3.1.1 Představení společnosti - str. 42
3.1.2 Podvodné schéma  - str. 42
3.1.3 Odhalení podvodu - str.  44
3.1.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 45
3.2 Skandál společnosti Olympus aneb jak ze ztrátového majetku vytvořit lukrativní zboží - str. 48
3.2.1 Představení společnosti - str. 48
3.2.2 Podvodné schéma - str. 49
3.2.3 Odhalení podvodu  - str. 49
3.2.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 50
3.3 Skandál společnosti Siemens – výhody nechceme zadarmo aneb úplatky a úplatky  - str. 51
3.3.1 Představení společnosti - str. 51
3.3.2 Podvodné schéma  - str. 51
3.3.3 Odhalení podvodu - str. 53
3.3.4 Dopady podvodu a poučení z kauzy - str. 55
4 CFEBT trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů z pohledu uživatele účetnictví – metodika  - str. 59
4.1 Vnitřní rizika, kvalita vnitřního kontrolního systému - str. 63
4.2 Riziko příčiny vzniku účetních chyb a podvodů  - str. 66
4.3 Riziko dopadu – účetní vztahy a věrné zobrazení - str. 69
4.4 Celkové vyhodnocení rizik CFEBT trojúhelníku  - str. 71
5 Vyhodnocení a řízení rizika účetních chyb a podvodů prostřednictvím CFEBT trojúhelníku - str. 75
5.1 Případová studie společnosti WorldCom v kontextu CFEBT trojúhelníku rizika účetních chyb a podvodů
(CFEBT skóre – riziko dopadu účetních chyb a podvodů) - str. 76
5.2 Případová studie – malé podniky podnikající v obchodní činnosti - str. 77
5.2.1 CFEBT trojúhelník rizika – riziko příčiny pro uvažovaný vzorek srovnatelných účetních jednotek - str. 78
5.2.2 CFEBT trojúhelník rizika – riziko dopadu pro vybranou účetní jednotku - str. 82
5.2.3 Faktor vnitřních rizik - str. 87
5.2.4 Doporučení pro uživatele účetních výkazů  - str. 88
5.3 Případová studie – malé podniky podnikající v oblasti stavební výroby - str. 88
5.3.1 Vyhodnocení rizika příčiny vzniku účetních chyb a podvodů pro vybraný vzorek srovnatelných
účetních jednotek  - str. 89
5.3.2 Vyhodnocení rizika dopadu účetních chyb a podvodů u vybrané účetní jednotky - str. 92
5.3.3 CFEBT trojúhelník rizika – vyhodnocení rizika příčiny vzniku účetních chyb a podvodů pro vybranou
účetní jednotku - str. 95
5.3.4 Vyhodnocení ve vztahu rizikových faktorů příčin a dopadů - str. 97
5.3.5 Faktor vnitřních rizik - str. 99
5.3.6 Doporučení pro uživatele účetních výkazů - str. 99
5.4 Případová studie – malé podniky podnikající ve zpracovatelském průmyslu - str. 100
5.4.1 CFEBT trojúhelník – vyhodnocení rizika příčiny vzniku rizika účetních chyb a podvodů pro celý
vzorek srovnatelných účetních jednotek - str. 101
5.4.2 CFEBT trojúhelník rizika – vyhodnocení rizika dopadů účetních chyb a podvodů pro vybranou
účetní jednotku - str. 104
5.4.3 CFEBT trojúhelník rizika – riziko příčiny pro vybranou účetní jednotku - str. 107
5.4.4 Vyhodnocení ve vztahu rizikových faktorů příčin a dopadů - str. 112
5.4.5 Faktor vnitřních rizik - str. 112
5.4.6 Doporučení pro uživatele účetních výkazů  - str. 113
6 Schémata podvodných jednání a rozhodovací proces CFEBT – podvodné výkaznictví  - str. 115
6.1 Schémata podvodných jednání - str. 115
6.2 CFEBT rozhodovací proces detekce a prevence rizik podvodného výkaznictví - str. 117
Závěr  - str. 123
Seznam obrázků - str. 126
Seznam tabulek - str. 127
Seznam použité literatury - str. 129

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Praktický pomocník pro ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.