Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Proměny odměny

Proměny odměny

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.

Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících.

Jednotícím prvkem mnoha příspěvků je problematika spravedlivé odměny a její „rovnosti, resp. srovnatelnosti“, ať již v rámci genderového srovnání (gender pay gap), či v rámci odměňování akciových společností (pay ratio), tak z pohledu ceny práce a spravedlivého odměňování v rámci různých regionů.

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, 112 stran
ISBN: 978-80-7676-019-6

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo úvodem - str. VIII
„…pro všechny I. třídu…“ ?
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D - str. 1
1. Úvod - str. 1
2. Skutkové vylíčení sporné věci a rozhodnutí o dovolání Nejvyšším soudem ČR - str. 2
3. Ke „složitostem“ při srovnávání složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávané práce - str. 7
4. Důvodovou zprávou odkazovaný unijní právní rámec - str. 8
5. Regionalizmus v pracovním právu a některé souvislosti - str. 10
6. Závěr - str. 15
Několik poznámek k odměňování závislé práce v historické perspektivě
JUDr. David Falada, Ph.D. - str. 16
1. Úvod - str. 16
2. Pracovní smlouva / Locatio conductio operarum - str. 16
3. Typová vázanost smluv - str. 17
4. Odměňování penězi / naturální - str. 19
5. Pandektistika  - str. 21
6. Hledání spravedlivé odměny - str. 21
Vyslání zaměstnance k nadnárodnímu poskytování služeb na území ČR z hlediska měny odměny za výkon práce
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - str. 24
1. Úvod - str. 24
2. Vyslání zaměstnance k poskytování nadnárodních služeb - str. 24
3. Odměna za vykonanou práci a zákonné peníze podle českého zákoníku práce - str. 26
3.1 Relativní kogentnost - str. 27
3.2 Povinné odvody - str. 28
4. Obecně k minimální mzdě - str. 29
5. Koordinační pravidla - str. 32
6. Závěr - str. 33
Odměňování v cizí měně
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.  - str. 34
1. Úvod - str. 34
2. Potřeby aplikační praxe – odměňování v cizí měně - str. 36
3. Odměňování v cizí měně de lege lata - str. 37
4. Odměňování v cizí měně – úvahy de lege ferenda  - str. 39
5. Závěrečné poznámky  - str. 41
Stejná práce, stejná mzda aneb Praha vs. regiony
Mgr. Lucie Matějka Řehořová - str. 42
1. Úvod - str. 42
2. Odměňování v pracovněprávních vztazích de lege lata - str. 42
3. Odměňování v relevantní judikatuře - str. 43
4. Rozdílné odměňování a kritérium místa výkonu práce - str. 44
Rovné odměňování mužů a žen: cesta vpřed vede přes transparentnost?
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.  - str. 49
1. Úvod - str. 49
2. Platná právní úprava - str. 51
3. Problematika transparentnosti - str. 54
4. Závěr - str. 57
K poměru mezi odměnami vrcholné exekutivy a odměnami „běžných“ zaměstnanců akciových společností (pay ratio)
JUDr. Bc. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.  - str. 58
1. Funkce odměňování - str. 58
2. Odměňování ve Spojených státech před finanční krizí  - str. 59
3. Zavedení pay ratio v USA a Velké Británii - str. 60
4. Pay ratio ve směrnici EU o právech akcionářů (SRD II) - str. 61
5. Transpozice SRD II do tuzemské právní úpravy - str. 63
6. Pay ratio v kodexech corporate governance - str. 65
7. Pozitiva a negativa zveřejňování poměru odměn - str. 67
8. Závěr - str. 69
Smluvní pokuty plynoucí ze smluv o profesionálním výkonu sportovní činnosti
David Kohout - str. 71
1. Úvod  - str. 71
2. Institut smluvní pokuty obecně a specificky v oblasti sportu v České republice - str. 73
3. Posuzování smluvních pokut uplatněných sportovními kluby vůči sportovcům v kontextu mezinárodního a českého sportovního prostředí - str. 81
4. Závěr - str. 85
Odměňování soudních zaměstnanců ve světle platových tabulek
Mgr. Bc. Jitka Kubešová - str. 86
1. Úvod  - str. 86
2. Legislativní intermezzo - str. 87
3. Plat justičního pracovníka - str. 88
4. Závěr - str. 90
Odměňování přísedících
Ing. Mgr. Patrik Stonjek - str. 92
1. Úvod  - str.  92
2. Přísedící a kompenzace za výkon jejich funkce - str. 93
3. Závěr - str. 96
Literatura - str. 98

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2021

Zákoník práce s komentářem 2021

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení ...

Cena: 989 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.