Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odpovědnost, kontrasignaci a zastupování.

Podstatu knihy tvoří část věnovaná pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze, jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd.

Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Určující je i to, že u nás byly prezidenty výrazné politické osoby.

Předmluvy k prvními a druhému vydání knihy napsali prezidenti republiky Václav Klaus a Miloš Zeman.

autor: Zdeněk Koudelka; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 1. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7502-126-7

Cena: 500 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
O AUTOROVI - str. 10
PŘEDMLUVA VÁCLAVA KLAUSE K 1. VYDÁNÍ KNIHY „PREZIDENT REPUBLIKY“ - str. 11
PŘEDMLUVA MILOŠE ZEMANA K 2. VYDÁNÍ KNIHY „PREZIDENT REPUBLIKY“ - str. 13
1 ÚVOD - str. 15
2 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ - str. 23
2.1 Hlavy evropských komunistických států - str.  27
2.2 Hlava státu na území Čech, Moravy a Slezska - str. 28
3 SYSTEMATICKÉ ÚSTAVNÍ ZAŘAZENÍ - str. 31
3.1 Dualismus výkonné moci - str. 31
3.2 Moc neutrální - str. 37
3.3 Prezident a krize - str. 39
4 VOLBA - str. 45
4.1 Podmínky volitelnosti - str. 45
4.2 Průběh volby - str. 49
4.2.1 Volby do roku 2012 - str. 49
4.2.1.1 Způsob volby - str. 52
4.2.2 Přímá volba - str. 55
4.2.2.1 Přímá volba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - str. 63
4.2.2.1.1 Volební výbor - str.  65
4.2.2.1.2 Volební kampaň - str. 65
4.2.2.1.3 Zvolení prezidenta republiky - str. 66
4.2.2.1.4 Nová a opakovaná volba - str. 67
4.2.2.1.5 Nedostatky ústavní změny z roku 2012 - str. 68
5 SLIB - str. 70
6 UKONČENÍ FUNKCE - str. 72
6.1 Abdikace - str. 72
6.1.1 Zpětvzetí a nulita abdikace - str. 73
6.2 Uplynutí volebního období - str. 74
6.3 Smrt - str. 81
6.4 Neslučitelná funkce - str. 81
7 PŮSOBNOST A PRAVOMOCI - str. 83
7.1 Kontrasignace - str. 85
7.1.1 Forma aktů - str. 95
7.1.2 Právní a politická povaha kontrasignace - str. 98
7.1.3 Shrnutí - str. 105
7.2 Vztah k zahraničí - str. 106
7.2.1 Zastupování státu navenek - str. 106
7.2.1.1 Vyhlášení a ukončení války - str. 115
7.2.1.2 Uznání státu a vlády - str. 117
7.2.2 Sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv - str. 121
7.2.2.1 Co je a není mezinárodní smlouva - str. 129
7.2.2.2 Ministerstvo zahraničních věcí - str. 132
7.2.2.3 Boj prezidenta a vlády - str. 133
7.2.2.4 Případy sporů o ratifikaci - str. 137
7.2.2.4.1 Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě - str. 137
7.2.2.4.2 Římský statut Mezinárodního trestního soudu - str. 137
7.2.2.4.3 Lisabonská smlouva - str. 139
7.2.2.5 Shrnutí - str. 140
7.2.3 Prezident přijímá, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí - str. 145
7.3 Vztah k Parlamentu - str. 150
7.3.1 Prezident svolává zasedání Poslanecké sněmovny - str. 150
7.3.2 Prezident se může zúčastnit jednání komor a žádat o udělení slova - str. 150
7.3.3 Rozpuštění Poslanecké sněmovny - str. 152
7.3.4 Vztah k zákonodárství - str. 154
7.3.4.1 Prezident podepisuje zákony - str. 154
7.3.4.2 Veto - str. 162
7.3.4.3 Jiné právní předpisy - str. 166
7.3.5 Pozastavení výkonu úřadu prezidenta - str. 169
7.4 Vztah k vládě - str. 170
7.4.1 Ustavení vlády - str. 170
7.4.1.1 Zahraniční exkurz - str. 180
7.4.1.2 Demise a odvolání vlády či jejího člena - str. 183
7.4.1.3 Vztah prezidenta a člena vlády - str. 185
7.4.1.4 Člen vlády a lustrační zákon - str. 186
7.4.1.5 Právní teorie k postavení prezidenta při ustavení vlády - str. 188
7.4.1.6 Počet členů vlády - str. 190
7.4.2 Pověření k prozatímnímu výkonu funkce vlády - str. 196
7.4.3 Účast na činnosti vlády - str. 198
7.5 Vztah k ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům - str. 198
7.5.1 Vrchní velitel ozbrojených sil - str. 198
7.5.1.1 Náčelník Generálního štábu - str. 202
7.5.2 Prezident jmenuje a povyšuje generály - str. 204
7.5.3 Mobilizace - str. 207
7.5.4 Služba v cizích ozbrojených silách - str. 210
7.5.5 Bezpečnostní rada státu - str. 210
7.6 Vztah k soudům - str. 210
7.6.1 Ústavní soud - str. 211
7.6.2 Obecné soudy, včetně Nejvyššího správního soudu - str. 211
7.6.2.1 Soudci - str. 211
7.6.2.2 Předsedové a místopředsedové soudů - str. 212
7.6.2.2.1 Počet místopředsedů Nejvyššího soudu - str. 214
7.6.2.2.2 Opakování funkce předsedy a místopředsedy soudu - str. 216
7.6.2.3 Spor o jmenování ústavních soudců na Slovensku - str. 223
7.6.3 Amnestie a milost - str. 224
7.6.3.1 Historie amnestie - str. 224
7.6.3.1.1 Období 1918–1938 - str. 225
7.6.3.1.2 Protektorát Čechy a Morava 1939–1945 - str. 225
7.6.3.1.3 Československý exil 1940–45 - str. 225
7.6.3.1.4 Období 1945–47- str. 225
7.6.3.1.5 Období 1948–1959 - str. 226
7.6.3.1.6 Období 1960 – listopad 1989 - str. 226
7.6.3.1.7 Období prosinec 1989–1992 - str. 226
7.6.3.1.8 Čechy, Morava a Slezsko 1993–2018 - str. 227
7.6.3.1.9 Slovenská republika 1993–2018- str. 227
7.6.3.2 Ústavní charakteristika milosti a amnestie - str. 228
7.6.3.3 Náhrada škody a poškození - str. 238
7.6.3.4 Zákonná amnestie - str. 239
7.6.3.5 Netrestní amnestie - str. 240
7.6.3.6 Amnestie z 1. 1. 2013 - str. 240
7.6.3.6.1 Zastavení trestního stíhání - str. 241
7.6.3.6.1.1 Trestní sazba pro zastavení trestního stíhání - str. 242
7.6.3.6.1.2 Délka trestního stíhání - str. 243
7.6.3.6.1.3 Nepřiměřené průtahy a judikatura - str. 247
7.6.3.6.1.4 Důvody průtahů .- str. 249
7.6.3.6.1.5 Řešení průtahů - str. 256
7.6.3.6.2 Prominutí nepodmíněných trestů odnětí svobody - str. 256
7.6.3.6.3 Prominutí podmíněných trestů odnětí svobody, domácího vězení a obecně prospěšných prací - str.  257
7.6.3.6.4 Neprominutí dalších trestů - str. 258
7.6.3.6.5 Kontrasignace - str. 258
7.6.3.6.6 Porovnání amnestie z roku 1990 a 2013 - str. 259
7.7 Jiné pravomoci a práva - str. 260
7.7.1 Bankovní rada České národní banky - str. 260
7.7.2 Nejvyšší kontrolní úřad - str. 262
7.7.3 Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů - str. 262
7.7.4 Jmenování dalších funkcionářů - str. 266
7.7.5 Státní vyznamenání - str. 269
7.7.6 Státní slavnosti - str. 273
7.7.6.1 Státní pohřby- str. 274
7.7.7 Uchování pečetidla státní pečetě a korunovačních klenotů - str. 277
7.7.8 Jiné aktivity prezidenta - str. 277
8 ZASTUPOVÁNÍ - str. 279
9 ODPOVĚDNOST - str. 281
9.1 Hrubé porušení ústavy a velezrada - str. 287
9.1.1 Příklady - str. 290
9.2 Soudní kontrola aktů prezidenta - str. 292
9.2.1 Prezident a výkonná moc - str. 293
9.2.2 Prezident a veřejná správa - str. 296
9.2.3 Vrchnostenská a nevrchnostenská správa - str. 298
9.2.4 Rozhodování na návrh - str. 302
9.2.5 Forma rozhodnutí - str. 303
9.2.6 Odůvodněnost rozhodnutí prezidenta v303
9.2.7 Nevymahatelnost rozhodnutí správního soudu - str. 304
9.2.8 Přezkum odvolání guvernéra České národní banky - str. 307
9.2.9 Shrnutí - str. 308
9.3 Občanskoprávní odpovědnost - str. 308
9.4 Mezinárodněprávní odpovědnost - str. 311
10 IMUNITA - str. 314
11 SÍDLO - str. 317
12 VLAJKA A JINÉ SYMBOLY - str. 320
12.1 Evropská vlajka - str. 322
12.2 Heraldický exkurz - str. 323
12.2.1 Český znak - str. 325
12.2.2 Moravský znak - str. 325
12.2.2.1 Moravská vlajka - str. 333
12.2.3 Slezský znak a vlajka v337
12.3 Prezidentská fanfára - str. 339
12.4 Narozeniny prezidenta - str. 339
12.5 Vánoční poselství, novoroční projev a projev 28. října, Hovory z Lán - str. 340
12.6 Poštovní známka - str. 341
13 ZABEZPEČENÍ v 342
13.1 Materiální zabezpečení a požitky - str. 342
13.2 Ochrana - str. 343
13.2.1 Právní ochrana - str. 343
13.2.2 Policejní ochrana - str. 345
14 KANCELÁŘE PREZIDENTA A HRADNÍ STRÁŽ - str. 346
14.1 Kancelář prezidenta republiky - str. 346
14.1.1 Kancléři - str. 347
14.2 Vojenská kancelář prezidenta republiky - str. 350
14.2.1 Hradní stráž - str. 352
14.2.1.1 Znak Hradní stráže - str. 353
14.2.1.2 Historie Hradní stráže - str. 353
15 ZÁVĚR - str. 354
16 LITERATURA - str. 356
ÚSTAVNÍ ZÁKON Č. 1/1993 SB., ÚSTAVA &VÝŇATĚK) - str. 372

Další nabídka k tématu

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.