Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek (zejména na straně zaměstnavatele) se stala předmětem četných diskuzí, další překážky (např. karanténa) se snad ve větší hloubce začaly diskutovat vůbec poprvé, jiné překážky (např. ošetřovné) získaly v této době zcela jinou dimenzi. Některých překážek v práci se navíc dotkla i zásadní novela zákoníku práce účinná od 30. 7. 2020, resp. 1. 1. 2021.

Podrobněji k obsahu publikace

Autorka pojímá problematiku překážek v práce komplexně – věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele, překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech, neopomíjí ani překážky legislativně neupravené. V detailu jsou řešeny překážky, které jsou v personální praxi (v poslední době) prakticky na denním pořádku (např. dočasná pracovní neschopnost, vyšetření nebo ošetření, rodičovská dovolená či částečná nezaměstnanost), i ty překážky, jejichž využití tolik frekventované není (např. přestěhování, pohřeb spoluzaměstnance, přerušení dopravního provozu či prostoj).

Formát publikace

V knize je vždy představena jak příslušná právní úprava, tak její praktické důsledky, autorka se přitom nevyhýbá otázkám, které jsou v praxi problematické, sporné či diskutabilní a snaží se čtenáři nabídnout možná řešení těchto otázek. Publikace je pojata maximálně prakticky, srozumitelně, s nepřeberným množstvím ilustrativních příkladů.

Pro koho je publikace určena

S ohledem na výše uvedené je tato kniha využitelná zejména jako pomocník personalistů, HR manažerů, mzdových účetních, ale třeba i jednotlivých zaměstnanců, kteří se zajímají o své zákonné nároky. Vzhledem k šíři a komplexnosti výkladu a odkazům na judikaturu nejvyšších soudních instancí ji nicméně při své praxi jistě využijí též advokáti nebo zástupci jiných právních profesí, podnikoví právníci, pracovníci orgánů inspekce práce či odboroví funkcionáři. Kniha může posloužit i studentům práv a vůbec komukoli, koho bude problematika překážek v práci detailně zajímat.


autoři: JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 5. 2021, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-322-6

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Používané zkratky a často citované právní předpisy - str. 10
Část první - Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 11
1. Několik poznámek úvodem - str. 12
1.1 Podstata překážek v práci na straně zaměstnance - str. 13
1.2 Právní úprava - str. 14
1.3 Přehled překážek v práci na straně zaměstnance16
1.4 Společné znaky všech překážek v práci na straně zaměstnance - str. 17
1.5 Právní následky - str. 20
1.6 Zvláštní úprava překážek v práci - str. 23
2. Dočasná pracovní neschopnost - str. 25
2.1 Právní úprava - str. 25
2.2 Podstata překážky - str. 25
2.3 Prokázání překážky v práci - str. 26
2.4 Další povinnosti zaměstnance - str. 27
2.5 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 31
2.6 další právní důsledky - str. 34
3. Karanténa - str. 36
3.1 Právní úprava - str. 36
3.2 Podstata překážky - str. 37
3.3 Prokázání překážky v práci - str. 39
3.4 Povinnosti zaměstnance - str. 40
3.5 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 42
3.6 Další právní důsledky - str. 43
4. Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti a péče o dítě - str. 45
4.1 Právní úprava - str. 45
4.2 Podstata překážky - str. 46
4.3 Prokázání překážky v práci - str. 50
4.4 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 52
4.5 Další právní důsledky - str. 54
5. Poskytování dlouhodobé péče - str. 56
5.1 Právní úprava - str. 56
5.2 Podstata překážky - str. 57
5.3 Žádost o poskytnutí pracovního volna - str. 63
5.4 Prokázání překážky v práci - str. 64
5.5 Doba trvání pracovního volna - str. 66
5.6 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 68
5.7 Další právní důsledky - str. 70
6. Mateřská dovolená - str. 71
6.1 Právní úprava - str. 71
6.2 Podstata překážky - str. 71
6.3 Prokázání překážky v práci - str. 72
6.4 Rezignace na nástup na mateřskou dovolenou aneb je skutečně nutné institut mateřské dovolené využít? - str. 73
6.5 Rozsah pracovního volna - str. 75
6.6 Hmotné zajištění zaměstnankyně - str. 78
6.7 Práce během mateřské dovolené - str. 79
6.8 zapojení otců během mateřské dovolené - str. 81
6.9 Další právní důsledky - str. 82
7. Rodičovská dovolená - str. 85
7.1 Právní úprava - str. 85
7.2 Podstata překážky - str. 86
7.3 Prokázání překážky v práci - str. 87
7.4 Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené - str. 88
7.5 Rozsah pracovního volna / čerpání rodičovské dovolené - str. 92
7.6 Hmotné zajištění během rodičovské dovolené - str. 96
7.7 Zástup za zaměstnankyni, resp. zaměstnance čerpající rodičovskou dovolenou - str. 97
7.8 Práce během rodičovské dovolené - str. 100
7.9 Návrat z rodičovské dovolené - str. 103
7.10 Další právní důsledky - str. 106
8. Vyšetření, ošetření a pracovnělékařské prohlídky - str. 109
8.1 Právní úprava - str. 109
8.2 Podstata překážek - str. 110
8.3 Pracovní volno - str. 114
8.4 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 118
8.5 Oznámení zaměstnavateli - str. 121
8.6 Prokázání překážky v práci - str. 123
8.7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova, zaměstnanci pracující v režimu pružné pracovní doby - str. 126
9. Překážky v práci spojené s dopravními kolizemi - str. 128
9.1 Právní úprava - str. 128
9.2 Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků - podstata překážky - str. 128
9.3 Znemožnění cesty do zaměstnání - podstata překážky - str. 132
9.4 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 133
9.5 Oznámení překážky v práci - str. 135
9.6 Prokázání překážky v práci - str. 136
9.7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 137
10. Svatba zaměstnance a jeho příbuzných - str. 138
10.1 Právní úprava - str. 138
10.2 Podstata překážky - str. 138
10.3 Prokázání překážky v práci - str. 140
10.4 Pracovní volno - str. 141
10.5 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 144
10.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova, zaměstnanci pracující v režimu pružné pracovní doby - str. 144
11. Narození dítěte - str. 144
11.1 Právní úprava - str. 146
11.2 Podstata překážky - str. 146
11.3 Prokázání překážky v práci - str. 146
11.4 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 150
11.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova - str. 151
11.6 Související překážky v práci - str. 152
12. Úmrtí osob blízkých zaměstnanci - str. 156
12.1 Právní úprava - str. 156
12.2 Podstata překážky - str. 156
12.3 Pracovní volno - str. 157
12.4 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 160
12.5 Prokázání překážky v práci - str. 160
12.6 Uplatnění překážky ve zvláštních případech - str. 161
13. Doprovod rodinných příslušníků - str. 164
13.1 Právní úprava - str. 164
13.2 Podstata překážky - str. 164
13.3 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 169
13.4 Žádost o pracovní volno - str. 173
13.5 Prokázání překážky v práci - str. 175
13.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova - str. 176
14. Pohřeb spoluzaměstnance - str. 178
14.1 Právní úprava - str. 178
14.2 Podstata překážky - str. 178
14.3 Pracovní volno - str. 181
14.4 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 182
14.5 Prokázání překážky v práci - str. 182
14.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova, zaměstnanci pracující v režimu pružné pracovní doby - str. 184
15. Přestěhování zaměstnance - str. 186
15.1 Právní úprava - str. 186
15.2 Podstata překážky - str. 186
15.3 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 188
15.4 Žádost o pracovní volno - str. 191
15.5 Prokázání překážky v práci - str. 192
15.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova - str. 193
16. Vyhledání nového zaměstnání - str. 195
16.1 Právní úprava - str. 195
16.2 Podstata překážky - str. 195
16.3 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 196
16.4 Žádost o pracovní volno - str. 200
16.5 Prokázání překážky v práci - str. 202
16.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova - str. 203
17. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 205
17.1 Právní úprava - str. 205
17.2 Obecná charakteristika překážek z důvodu obecného zájmu - str. 206
17.3 Vyslání národního experta - str. 208
17.4 Výkon veřejné funkce - str. 209
17.5 Výkon občanské povinnosti - str. 212
17.6 Pracovní volno související s brannou povinností - str. 213
17.7 Jiné úkony ve veřejném zájmu - str. 215
18. Školení, jiné formy přípravy nebo studia a rekvalifikace - str. 223
18.1 Právní úprava - str. 223
18.2 Podstata překážky - str. 224
18.3 Pracovní volno  - str. 228
18.4 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 230
18.5 Oznámení a prokazování překážek vůči zaměstnavateli - str. 231
18.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci pracující z domova - str. 233
19. Stávka - str. 234
19.1 Právní úprava - str. 234
19.2 Podstata překážky - str. 235
19.3 Pracovní volno a hmotné zajištění zaměstnance - str. 237
19.4 Žádost o pracovní volno a prokázání překážky v práci - str. 239
20. Legislativně neupravené překážky v práci - str. 241
20.1 Zaměstnavatelem schválené překážky - str. 242
20.2 Jiné situace bránící zaměstnanci ve výkonu práce - str. 245
Část druhá - Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 253
1. Několik poznámek úvodem - str. 254
1.1 Podstata překážek v práci na straně zaměstnavatele - str. 255
1.2 Právní úprava - str. 257
1.3 Přehled překážek v práci na straně zaměstnavatele - str. 259
1.4 Společné znaky všech překážek v práci na straně zaměstnavatele - str. 259
1.5 Oznamování překážek v práci na straně zaměstnavatele - str. 261
1.6 Prokazování překážek v práci na straně zaměstnavatele - str. 263
1.7 Právní následky - str. 264
1.8 Zvláštní úprava překážek v práci - str. 266
2. Postoje - str. 269
2.1 Podstata překážky - str. 269
2.2 Řešení překážky - str. 270
3. Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy - str. 272
3.1 Podstata překážky - str. 272
3.2 Řešení překážky - str. 274
4. Částečná nezaměstnanost - str. 276
4.1 Podstata překážky - str. 276
4.2 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 277
4.3 Účel překážky - str. 279
4.4 Částečná nezaměstnanost versus kurzarbeit - str. 281
5. Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 282
5.1 Podstata překážky - str. 282
5.2 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 285
6. Specifické situace po odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - str. 284
6.1 Podstata překážky - str. 284
6.2 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 285
7. Výluka - str. 286
7.1 Podstata překážky - str. 286
7.2 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 287
7.3 Ostatní aspekty - str. 287
8. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 288
8.1 Podstata překážky - str. 288
8.2 Hmotné zajištění zaměstnance - str. 293
O autorce - str. 295Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.