Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů.
Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. 
Rozhodnuti jsou opatřena výstižným názvem, podrobnými identifikačními údaji o jednotlivých rozhodnutích i uvedením příslušných ustanoveni rozhodných právních předpisů, což usnadňuje jak jejich vyhledávaní, tak také práci s jednotlivými rozhodnutími.
Do přehledu byla zařazena použitelná judikatura vztahující se již k obecnému zákoníku občanskému přes judikaturu k tzv. střednímu občanskému zákoníku až po judikaturu ke stávajícímu občanskému zákoníku.
Pro komfort čtenáře je u některých rozhodnutí uvedeno i několik zdrojů, ve kterých bylo příslušné rozhodnuti uveřejněno; v takovém případě zpracované rozhodnuti vychází ze zdroje uvedeného na prvním místě
autor: Mgr. Michal Králík, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2010, 1444 stran
ISBN: 978-80-7357-565-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

A. Obecné otázky a vznik spoluvlastnictví - str. 37

1. Obecná souhrnná judikatura - str. 37

2. Pojem a pojetí spoluvlastnictví - str. 54

3. Předmět spoluvlastnictví - str. 65

4. Vznik spoluvlastnictví - str. 83

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému - str. 139

B. Spoluvlastnický podíl - str. 141

1. Pojetí spoluvlastnického podílu - str. 141

2. Určení spoluvlastnického podílu - str. 154

3. Změna velikosti spoluvlastnického podílu - str. 159

C. Práva a povinnosti spoluvlastníků - str. 163

1. Práva a povinnosti spoluvlastníků a trestní právo - str. 163

2. Společná práva spoluvlastníků - str. 167

3. Práva spoluvlastníka na jeho podíl - str. 175

4. Konkurence práv spoluvlastníka - str. 182

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 192

D. Podílové spoluvlastnictví a  bezdůvodné obohacení - str. 193

1. Podílové spoluvlastnictví a bezdůvodné obohacení - str. 193

2. Započtení pohledávek týkajících se bezdůvodného obohacení v rámci podílového spoluvlastnictví - str. 275

E. Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí - str. 295

1. Solidarita spoluvlastníků - str. 295

2. Pojem a právní režim hospodaření se společnou věcí - str. 338

3. Správa společné věci - str. 398

4. Oprava, úprava, údržba, změna společné věci - str. 423

5. Investice do společné věci a náklady na ni - str. 434

6. Užívání věci - obecně - str. 450

7. Užívání bytu ve společném domě (rodinného domu) - str. 487

8. Nájemní vztahy - str. 510

9. Jiné případy užívání věci - str. 574

10. Důležitá změna společné věci - str. 594

11. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 598

F. Předkupní právo - str. 600

1. Převod spoluvlastnického podílu - str. 600

2. Charakter předkupního práva - str. 613

3. Realizace předkupního práva podílového spoluvlastníka a tzv. nabídka k výkupu - str. 620

4. Porušení předkupního práva - str. 657

5. Následky porušení předkupního práva - str. 670

6. Realizace předkupního práva oprávněnými osobami - str. 708

7. Překupní právo s dopadem do sféry jiných právních předpisů - str. 716

G. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků - str. 739

1. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou - obecně - str. 739

2. Obsah, forma a pojetí dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - str. 755

H. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu - str. 765

1. Předmět vypořádání - str. 765

2. Vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 779

3. Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 844

4. Reálné rozdělení společné věci - str. 856

5. Výběr z judikatury týkající se dělení věci publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach občianskych z právej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi - ročníky 1929-1939 - str. 924

6. Rozdělení bytového domu (budovy) na jednotky podle zákona o vlastnictví bytů - str. 926

7. Přikázání věci - obecně - str. 956

8. Předpoklady a podmínky pro přikázání věci - zájem spoluvlastníka a jeho solventnost - str. 974

9. Předpoklady pro přikázání věci - velikost spoluvlastnických podílů a účelné využití věci - str. 998

10. Přiměřená náhrada - str. 1045

11. Nařízení prodeje a rozdělení výtěžku podle spoluvlastnických podílů - str. 1106

12. Okolnosti zvláštního zřetel hodné jako důvod nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1115

13. Zřízení věcného břemene při vypořádání společné věci reálným rozdělením - str. 1136

14. Ochrana oprávněných osob - str. 1147

15. Vyklízení bývalého spoluvlastníka z domu - str. 1150

16. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná k Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 1162

I. Právní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví - str. 1165

1. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami - obecné typy žalob - str. 1165

2. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami týkající se výkonu spoluvlastnických práv spoluvlastníků - str. 1166

3. Vlastnické žaloby mezi podílovými spoluvlastníky - str. 1178

4. Řízení ve věcech převodu spoluvlastnického podílu - str. 1179

5. Řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí - str. 1180

6. Žaloby o určení spoluvlastnického práva - str. 1200

7. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1233

8. Růžné - str. 1349

9. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - II. a III. díl - str. 1363

J. Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě - str. 1365

1. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1365

2. Řízení o hospodaření se společnou věcí - str. 1369

3. Řízení o určení spoluvlastnictví - str. 1370

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z pozemků veřejné infrastruktury a ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.