Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této významné oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven především z rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu.
Cílem této publikace je nabídnout ucelený přehled rozhodovací praxe soudů v oblasti občanskoprávních závazků soudcům, advokátům i dalším právnickým profesím. Publikace vytváří základ pro další aktualizace. Jedná se o pomůcku aktuální, srozumitelnou a užitečnou, která uživatelům napomůže k výkladu i řešení právních problémů v této významné oblasti soukromého práva.
autor: Doc. JUDr. Ivana Štenglová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2010, 1156 stran
ISBN: 978-80-7357-576-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

A. Právní úkony - str. 29

1. K povaze usnesení valné hromady - str. 29

2. Právní úkon - str. 29

3. K výkladu právních úkonů - str. 31

4. K výkladu právních úkonů a následnému chování stran - str. 32

5. K výkladu právních úkonů - str. 33

6. K výkladu právních úkonů; použití pojmu, který občanský zákoník nezná - str. 34

7. K výkladu právních úkonů - str. 36

8. K výkladu právních úkonů a k označení právnické osoby - str. 37

9. K výkladu právních úkonů v souvislosti s procesním chováním účastníka - str. 38

10. K výkladu právních úkonů - str. 39

11. K výkladu hmotněprávního úkonu obsaženého v žalobě z hlediska jeho určitosti; k vrácení daru - str. 41

12. K výkladu právních úkonů - str. 42

13. K výkladu právních úkonů - str. 43

14. K výkladu právních úkonů a k principu autonomie vůle a smluvní svobody - str. 46

15. K výkladu právních úkonů - str. 47

16. K odkládací podmínce - str. 48

17. K odkládací podmínce - str. 49

18. K odkládací podmínce - str. 52

19. K odkládací podmínce - str. 53

20. K rozvazovací podmínce - str. 54

21. K absolutní neplatnosti právních úkonů - str. 57

22. K absolutní neplatnosti právních úkonů - str. 59

23. K absolutní neplatnosti právních úkonů a ochraně třetích osob - str. 60

24. K nesvobodě právních úkonů - str. 62

25. K nesvobodě právních úkonů - str. 63

26. K nesvobodě právních úkonů - str. 66

27. K nesvobodě právních úkonů - str. 67

28. K určitosti právních úkonů - str. 68

29. K určitosti právních úkonů - str. 69

30. K určitosti právních úkonů - str. 70

31. K určitosti právních úkonů - str. 71

32. K určitosti právních úkonů - str. 72

33. K určitosti právních úkonů - str. 73

34. K určitosti právních úkonů - str. 74

35. K určitosti právních úkonů - str. 76

36. K určitosti právních úkonů - str. 76

37. K určitosti právních úkonů - str. 77

38. K určitosti právních úkonů - str. 78

39. K určitosti právních úkonů - str. 79

40. K určitosti právních úkonů; přenechání věci jak stojí a leží - str. 81

41. K určitosti právních úkonů - str. 82
42. K určitosti právních úkonů - str. 83

43. K určitosti právních úkonů - str. 85

44. K nemožnosti plnění - str. 86

45. K nemožnosti plnění - str. 87

46. K platnosti právního úkonu s chybami v praní a počtech - str. 88

47. K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech - str. 90

48. K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech - str. 91

49. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 92

50. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 93

51. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 93

52. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 94

53. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 95

54. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 96

55. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 97

56. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 99

57. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 99

58. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 100

59. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 101

60. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 102

61. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 104

62. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 105

63. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 106

64. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 108

65. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 108

66. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 110

67. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 111

68. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 113

69. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 114

70. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 116

71. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 118

72. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 120

73. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 122

74. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 123

75. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 123

76. Neplatnost právního úkonu - str. 125

77. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 126

78. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 127

79. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 128

80. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 130

81. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 132

82. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 134

83. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 135

84. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 136

85. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku - str. 136

86. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 137

87. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku - str. 139

88. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 140

89. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 141

90. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 142

91. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 143

92. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 144

93. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy; podpis jednajícího a dodržení písemné formy smlouvy - str. 145

94. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 146

95. K dodření písemné formy právního úkonu - str. 147

96. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 148

97. Dodržení písemné formy právního úkonu - str. 149

98. Písemná forma právního úkonu a převod nemovitosti, plná moc a geometrický plán - str. 150

99. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 152

100. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 152

101. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 153

102. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 154

103. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 155

104. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 156

105. Relativní neplatnost právního úkonu; vrácení daru - str. 157

106. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 159

107. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 159

108. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 161

109. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 164

109a. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 679

110. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 168

111. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 170

112. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 170

113. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 171

114. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 173

115. Zastřený právní úkon - str. 174

116. Zastřený právní úkon - str. 175

117. Zastřený právní úkon - str. 176

118. Simulování úmluva o kupní ceně ve smlouvě o převodu nemovitosti - str. 177

119. Odporovatelnost právního úkonu - str. 178

120. Odporovatelnost právního úkonu - str. 179

121. Odporovatelnost právního úkonu - str. 181

122. Odporovatelnost právního úkonu - str. 181

123. Odporovatelnost právního úkonu - str. 184

124. Odporovatelnost právního úkonu - str. 186

125. Odporovatelnost právního úkonu - str. 189

126. Odporovatelnost právního úkonu - str. 192

127. Odporovatelnost právního úkonu - str. 194

128. Odporovatelnost právního úkonu - str. 197

129. Odporovatelnost právního úkonu - str. 197

130. Odporovatelnost právního úkonu - str. 199

131. Odporovatelnost právního úkonu - str. 203

132. Odporovatelnost právního úkonu - str. 204

133. Odporovatelnost právního úkonu - str. 208

134. Odporovatelnost právního úkonu - str. 210

135. Odporovatelnost právního úkonu - str. 213

136. Odporovatelnost právního úkonu - str. 215

137. Odporovatelnost právního úkonu - str. 216

138. Odporovatelnost právního úkonu - str. 217

139. Odporovatelnost právního úkonu - str. 219

140. Odporovatelnost právního úkonu - str. 221

141. Odporovatelnost právního úkonu - str. 223

142. Odporovatelnost právního úkonu - str. 224

143. Odporovatelnost právního úkonu - str. 225

144. Odporovatelnost právního úkonu - str. 227

145. Odporovatelnost právního úkonu - str. 229

146. Odporovatelnost právního úkonu a neplatnost smlouvy zvýhodňující věřitele; prodej věci za přiměřenou cenu a odporovatelnost - str. 230

147. Odporovatelnost právního úkonu - str. 232

148. Zkracující právní úkon - str. 134

B. Smlouvy - str. 239

149. Předcházení sporům ze smlouvy - str. 239

150. Návrh na uzavření smlouvy - str. 240

151. Návrh na uzavření smlouvy - str. 242

152. Návrh na uzavření smlouvy - str. 242

153. Návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí - str. 243

154. Návrh na uzavření smlouvy - str. 245

155. Návrh na uzavření smlouvy - str. 247

156. Návrh na uzavření smlouvy - str. 248

157. Zánik návrhu na zavření smlouvy - str. 248

158. Zánik návrhu na uzavření smlouvy - str. 249

159. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy, doručení projevu vůle nepřítomné osobě - str. 249

160. Přijetí návrhu na změnu smlouvy se změnami - str. 250

161. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 252

162. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy se změnami - str. 253

163. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 255

164. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 255

165. Přijetí návrhu na zavření smlouvy - str. 257

166. Okamžik uzavření smlouvy - str. 258

167. Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám - str. 259

168. Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám - str. 261

169. Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě - str. 263

170. Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě - str. 264

171. Doručení projevu vůle - str. 265

172. Doručení zásilky obsahující právní úkon směřující k započtení - str. 267

173. Požadavek písemné formy smlouvy - str. 268

174. Požadavek písemné formy smlouvy - str. 269

175. Projevy účastníků na téže listině - str. 270

176. Zánik práva odstoupit od smlouvy - str. 270

177. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta - str. 271

178. Ujednání o možnosti odstoupit od smlouvy - str. 273

179. Odstoupení od smlouvy pro prodlení; následná nemožnost plnění - str. 274

180. Odstoupení od smlouvy při nesplnění předpokladů, za kterých účastníci smlouvu uzavírali - str. 276

181. Právní účinky odstoupení od smlouvy - str. 277

182. Právní účinky odstoupení od smlouvy ve vztahu ke třetím osobám - str. 278

183. Odstoupení od smlouvy s více účastníky na jedné straně - str. 279

184. Vedlejší ujednání o odstoupení od kupní smlouvy - str. 280

185. Důkazní břemeno při odstoupení od kupní smlouvy - str. 282

186. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta - str. 282

187. Odstoupení od smlouvy pro prodlení - str. 284

188. K účinnosti odstoupení od smlouvy - str. 285

189. Promlčení práva odstoupit od smlouvy - str. 285

190. Odstoupení od smlouvy a výkon rozhodnutí (exekuce) postihující nemovitost, která byla předmětem převodu - str. 287

191. Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob - str. 288

192. Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob - str. 292

193. Odstoupení od smlouvy a naléhavý právní zájem na určení vlastnictví - str. 297

194. Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky pro vlastnické právo třetí osoby - str. 301

195. Uzavření smlouvy v tísni za nápadně nevýhodných podmínek - str. 304

196. Darovací smlouva uzavřená v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek - str. 305

197. K výkladu pojmu "nápadně nevýhodné podmínky" podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích - str. 306

198. Nápadně nevýhodné podmínky darovací smlouvy - str. 308

199. K pojmům "tíseň" a "nápadně nevýhodné podmínky" podle restitučních zákonů - str. 310

200. Posuzování znaků tísně a nápadně nevýhodných podmínek - str. 311

201. Uzavření smlouvy v tísni - str. 312

202. Uzavření smlouvy v tísni - str. 313

203. Právní úkon učiněný v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek - str. 314

204. Odstoupení od smlouvy uzavřené za nápadně nevýhodných podmínek - str. 317

205. Posuzování stavu tísně při darování různých nemovitostí jednou smlouvou - str. 318

206. Pojem tísně v občanskoprávních vztazích - str. 319

207. Důsledky shody účastníků smlouvy o jejím uzavření v tísni za nápadně nevýhodných podmínek - str. 320

208. K interpretaci pojmu tíseň - str. 321

209. Neplatnost právního úkonu učiněného v tísni - str. 323

210. Neplatnost dohody o narovnání pro omyl - str. 325

211. K právním důsledkům uvedení účastníka smlouvy v omyl, nepravdivé ujištění o platební schopnosti účastníka smlouvy - str. 326

212. Relativní neplatnost právního úkonu pro omyl - str. 328

213. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 330

214. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 331

215. Omyl v pohnutce při uzavírání kupní smlouvy; platnost ujednání o plnění z kupní smlouvy až po zaplacení všech splátek - str. 332

216. Omyl v projevu ve smlouvě, která vyžaduje písemnou formu - str. 333

217. Omluvitelný omyl a možnost mýlící se osoby ověřit skutečný stav - str. 334

218. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 336

219. Relativní neplatnost smlouvy uzavřené v důsledku podvodného jednání účastníka - str. 338

220. Určení oprávněné osoby ve smlouvě ve prospěch třetího - str. 341

221. Závazky ze smlouvy ve prospěch třetího a osoby, které nejsou účastníky této smlouvy - str. 342

222. Smlouva ve prospěch třetího - str. 343

223. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 345

224. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 345

225. Obsah smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí; smlouva o smlouvě budoucí ohledně věci, která dosud není ve vlastnictví budoucího převodce - str. 346

226. Plná moc k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě; přenechání věci jak stojí a leží - str. 348

227. Ujednání o nevrácení zálohy jako smluvní pokuty ve smlouvě o smlouvě budoucí - str. 350

228. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 352

229. Účastníci smlouvy o budoucí smlouvě - str. 354

230. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 356

231. Náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu - str. 357

232. Vymezení dosud neexistujícího pozemku jako předmětu budoucí kupní smlouvy - str. 357

233. Smlouva o smlouvě budoucí; nemožnost odstranění neurčitosti údajů o podstatných náležitostech budoucí smlouvy výkladem projevů vůle účastníků v soudním řízení - str. 359

234. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 360

235. K výkladu smlouvy o budoucí smlouvě kupní z hlediska závazku budoucího kupujícího - str. 361

236. Nedostatek označení budoucího prodávajícího ve smlouvě o budoucí smlouvě - str. 363

237. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 364

238. Nemožnost použití analogie právní úpravy věcných břemen na závazkové vztahy - str. 365

239. Nepojmenovaná smlouva - str. 366

240. Nepojmenovaná smlouva - nepravidelná smlouva schovací - str. 368

241. Nepojmenované smlouvy a analogie; smlouva o rekonstrukci domu, odkládající dohodu o ceně do budoucna - str. 368

242. Kdy nejde o nepojmenovanou smlouvu - str. 370

243. Nepojmenované smlouvy a věcná břemena - str. 371

244. Nepojmenovaná smlouva o poskytnutí peněz na stavební úpravy oproti umožnění bydlení - str. 371

245. Nepojmenovaná smlouva; finanční a operativní leasing; vztah leasingové a nájemní smlouvy - str. 373

246. Nepojmenovaná smlouva o doživotním užívání nemovitosti - str. 374

247. K posuzování platnosti zprostředkovatelské smlouvy obsahující ujednání o bezúplatnosti zprostředkování - str. 376

248. Nepojmenovaná smlouva o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti - str. 377

249. Vznik věcného břemene užívání věci, je-li již věc užívaná jinou osobou na základě inominátní smlouvy - str. 378

250. Nepojmenovaná smlouva o právu doživotního užívání převáděných nemovitostí - str. 379

251. Nepojmenovaná smlouva o tzv. prodeji CDW - str. 380

252. Nepojmenovaná smlouva o provedení stavebních úprav - str. 382

253. Nepojmenovaná smlouva; leasingová smlouva ohledně budoucí věci - str. 384

Spotřebitelské smlouvy - str. 386

254. K neplatnosti kupní smlouvy uzavřené před účinností novely občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy - str. 386

255. K neplatnému vzdání se budoucích práv dohodou - str. 387

256. Spotřebitelské smlouvy - pravomoc Evropského soudního dvora k výkladu směrnic Evropského společenství - str. 389

257. Pojistná smlouva uzavřená spotřebitelem - str. 389

258. Nesení odpovědnosti smluvní stranou, která není podnikatelem v obchodních vztazích - str. 391

259. Ochrana spotřebitele - náklady reklamace - str. 394

260. Pro spotřebitele příznivější výklad spotřebitelských smluv - str. 396

261. Ke zhoršení smluvního postavení spotřebitele - str. 397

262. Neplatnost ujednání v rozporu s ustanovením § 55 odst. 1 obč. zák. - str. 400

263. Sjednání smluvní pokuty ve spotřebitelské smlouvě - str. 403

264. Uzavření spotřebitelské smlouvy mimo obvyklé prostory - str. 404

C. Závazkové právo - str. 407

I. Obecná ustanovení - str. 407

265. Vznik závazku; sjednání zaplacení poplatku z převodu nemovitosti v kupní smlouvě - str. 407

266. Význam notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti pro možnost později zpochybnit existenci v něm uvedeného dluhu - str. 408

267. Uzavření smlouvy o koupi nemovitostí rozhodnutím soudu - str. 411

268. Usnesení valné hromady jako jiná právní skutečnost ve smyslu § 492 obč. zák. - str. 412

269. Možnost soudu změnit ujednání o výši nájemného ve smlouvě o nájmu nebytových prostor proti vůli jedné ze smluvních stran - str. 414

Obsah závazků - str. 416

270. K právnímu důvodu závazku - str. 416

271. Odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného - str. 417

272. Promlčení práva na vyměněné odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného - str. 419

273. Promlčecí lhůta pro vrácení zálohy na kupní cenu - str. 419

274. Poskytnutí zálohy na budoucí nájem - str. 422

275. Povaha ustanovení § 498 obč. zák. - str. 423

276. Plnění před uzavřením smlouvy a záloha; důkazní břemeno v řízení o vrácení půjčky - str. 423

277. Záloha na kupní cenu v souvislosti s privativní novací - str. 425

278. Vrácení zálohy na obstarání věci - str. 427

279. Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení - str. 428

280. Bezdůvodné obohacení při prodlení prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy podle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a záloha na kupní cenu - str. 430

281. Záloha a placení směnky před splatností. Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení - str. 431

282. Ujednání o propadné záloze ve smlouvě o smlouvě budoucí; povinnost k vrácení zálohy; nepřiměřená výše smluvní pokuty - str. 432

283. Odpovědnost za vady věci a znalecký posudek; výše přiměřené slevy z ceny - str. 438

284. Vztah mezi úpravou § 499 a § 504 obč. zák.; vztah mezi právy z odpovědnosti za vady a právem na náhradu škody - str. 439

285. Přenechání věci jak stojí a leží - str. 441

286. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady - str. 441

287. Uplatnění práva za odpovědnosti za vady - str. 443

288. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady - str. 443

289. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; vymezení pojmu "nepodstatné překročení ceny" - str. 445

290. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; nárok na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky - str. 446

291. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky - str. 447

292. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody - str. 449

II. Společné závazky a společná práva - str. 451

a) Společné závazky - str. 451

293. Společné jmění manželů a dlužnická solidarita - str. 451

294. Dědická solidarita - str. 451

295. Vyloučení odpovědnosti některého ze solidárně zavázaných dlužníků - str. 452

296. Solidarita účastníků řízení - str. 453

297. Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím - str. 454

298. Vázanost soudu návrhem a solidární odpovědnost - str. 454

299. Dědická solidarita - str. 455

300. Splatnost závazků jednotlivých solidárních dlužníků - str. 457

301. Důsledky úhrady solidárně zavázaného spoludlužníka úpadce na trvání zástavního práva - str. 459

302. Solidarita dlužníků a cese - str. 462

303. Dílčí závazek - str. 463

304. Dílčí závazek - str. 464

305. Více dlužníků a výkon rozhodnutí - str. 465

306. Právo společného nájmu bytu manželi a výkon rozhodnutí vyklizením bytu - str. 466

307. Solidární práva a závazky a bezdůvodné obohacení  - str. 467

308. Společné jmění manželů a výkon rozhodnutí - str. 469

b) Společná práva - str. 473

309. Aktivní solidarita věřitelů a úpadek - str. 473

310. Aktivní solidarita podílových spoluvlastníků - str. 473

311. Společná práva více věřitelů - str. 475

312. Důkazní břemeno tvrzené dohody o solidaritě věřitelů - str. 477

313. Aktivní solidarita věřitelů a úpadek - str. 478

314. Aktivní solidarita členů sdružení - str. 479

315. Vypořádání spoluvěřitelů - str. 480

III. Změny v obsahu závazků - str. 482

a) Dohoda stran - str. 482

316. Vliv dohody o změně doby plnění na počátek běhu promlčecí doby - str. 482

317. změna a zánik nájmu bytu dohodou (novací) - str. 483

318. Změna práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu dohodou pronajímatele a nájemce - str. 484

319. Ke změně a zániku závazku z nájemní smlouvy zaplatit předem nájemné - str. 485

320. Dohoda o jiném předmětu plnění - str. 487

321. Následná dohoda o plnění dluhu ve splátkách a výkon rozhodnutí - str. 488

322. Vliv následného jednání smluvních stran na závazky ze smlouvy - str. 490

b) Prodlení dlužníka - str. 492

323. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody - str. 492

324. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 492

325. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 493

326. Výkon rozhodnutí na nepřisouzené úroky z prodlení - str. 494

327. Vznik prodlení u závazků s neuvedenou dobou plnění - str. 494

328. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 494

329. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 496

330. Prodlení se splněním závazku podle ustanovení § 20 odst. 3 poslední věty zákona č. 229/1991 Sb., úroky z prodlení - str. 496

331. Odstoupení od smlouvy pro prodlení a plnění ve splátkách - str. 498

332. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 499

333. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 500

334. Předpoklady odstoupení věřitele od smlouvy pro prodlení dlužníka - str. 501

335. Úroky z prodlení při vydání bezdůvodného obohacení; úrok z prodlení a dobré mravy - str. 503

336. Prodlení s placením nájemného při změně v osobě pronajímatele - str. 505

337. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 506

338. Přechod povinnosti platit úroky z prodlení na dědice - str. 508

339. Uplatnění příslušenství pohledávky - str. 509

340. Žaloba na zaplacení příslušenství pohledávky - str. 510

341. Prodlení se splněním povinnosti na náhradu škody; úroky z prodlení - str. 511

342. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 511

343. Prodlení státu s náhradou škody podle zákona č. 82/1998 Sb. - str. 512

344. Nárok na úroky z prodlení při nezaplacení odměny soudem ustanovenému obhájci - str. 512

345. Prodlení se splněním závazku podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb. - str. 514

346. Prodlení s placením. Prodlení se splněním závazku; poplatek z prodlení - str. 515

347. Změna druhu požadovaného příslušenství pohledávky - str. 517

348. Úrok z prodlení a věc pravomocně rozhodnutá - str. 517

349. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 518

350. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 521

351. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 524

352. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 529

353. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 532

354. K občanskoprávní povaze úroku z prodlení sjednaného ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - str. 533

355. Fixní smlouva; náhrada škody při prodlení; bezdůvodné obohacení - str. 535

356. Důsledky prodlení věřitele při vydání bezdůvodného obohacení - str. 537

357. Neposkytnutí součinnosti ve vykonávacím řízení - str. 538

358. Dodatečná dohoda o plnění ve splátkách - str. 539

IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka - str. 541

a) Postoupení pohledávky - str. 541

359. Postoupení pohledávky (majetkového podílu) podle § 33a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. - str. 541

360. Převoditelnost práva žádat zrušení části smlouvy - str. 542

361. Zrušení smlouvy o postoupení pohledávky - str. 542

362. Postoupení pohledávky a prohlášení konkursu - str. 544

363. K postoupení restitučního nároku na vydání věcí - str. 547

364. Splacení vkladu do obchodní společnosti postoupením pohledávky - str. 548

365. Postoupení pohledávky v průběhu konkursu - str. 550

366. Identifikace postupované pohledávky - str. 551

367. Identifikace pohledávky ve smlouvě o jiném postoupení z hlediska doložení přechodu práva z vykonávaného rozhodnutí na jiného - str. 553

368. Důsledky oznámení neplatného postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi - str. 555

369. Smlouva o postoupení pohledávky - str. 556

370. Zpeněžení majetku postoupením pohledávek - str. 556

371. Postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů - str. 557

372. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky z titulu náhrady škody vzniklé opožděným uplatněním více nároků - str. 558

373. K převodu směnky na řad postoupením pohledávky - str. 559

374. Identifikace postoupené pohledávky - str. 560

375. Pohledávka způsobilá k postoupení - str. 562

376. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky - str. 563

377. Identifikace postupované pohledávky - str. 565

378. Zajištění závazku postoupením pohledávky - str. 567

379. Přechod práv spojených s postupovanou pohledávkou - str. 568

380. Určitost smlouvy o postoupení více pohledávek - str. 569

381. Neurčitost právního úkonu; náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky - str. 571

382. Platnost smlouvy o postoupení pohledávky - str. 574

383. Skutečná hodnota pohledávky odstoupené za úplatu - str. 576

384. Postoupení pohledávky vůči jednomu ze solidárně zavázaných dlužníků - str. 577

385. Vymáhání pohledávky svým jménem na účet jiného - str. 578

386. Postoupení pohledávky na vydání plnění z neplatné smlouvy - str. 580

387. Dohoda o zákazu postoupení pohledávky - str. 582

388. K prokazování postoupení pohledávky postupníkem - str. 583

389. Důsledky oznámení postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi pro výkon rozhodnutí - str. 584

390. Důsledky oznámení postoupení pohledávky dlužníkovi; započtení postoupené pohledávky - str. 584

391. Odpovědnost postupitele - str. 585

392. Započtení vůči postupníkovi - str. 587

393. Aktivní legitimace postupitele k vymáhání postoupené pohledávky - str. 588

394. Vymáhání práv a povinností z pracovněprávních vztahů při prodeji části podniku - str. 590

b) Převzetí dluhu - str. 592

395. K souhlasu věřitele s převzetím dluhu - str. 592

396. Vliv převzetí dluhu na zajištění závazků - str. 593

397. Zajištění převzatého dluhu - str. 595

c) Přistoupení k závazku - str. 597

398. Účinnost přistoupení k dluhu - str. 597

399. Vliv přistoupení k dluhu na zajištění závazku - str. 597

400. Důsledky porušení povinnosti z dohody o převzetí dluhu - str. 598

V. Zánik závazků - str. 601

a) Splnění dluhu - str. 601

401. Splnění dluhu nezletilému věřiteli - str. 601

402. Přijetí jiné hodnoty namísto plnění podle směnky - str. 602

403. Splnění dluhu jinému - str. 603

404. Určení, který z více občanskoprávních závazků dlužníka vůči témuž věřiteli zanikl splněním, neurčil-li dlužník, na který z nich a v jaké části plnil - str. 605

405. Důsledky zaplacení dlužné částky na účet třetí osoby na pokyn věřitele - str. 607

406. Možnost nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky v případě, že oprávněným i dlužníkem povinného je stát - str. 607

407. Průkaz splnění vzájemného závazku - str. 611

408. Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím - str. 612

409. Vzájemná podmíněnost závazků při restitučním nároku - str. 613

410. Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy - str. 613

411. Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy - str. 615

412. Vztah povinnosti vyklidit nebytové prostory a povinnosti vydat bezdůvodné obohacení spočívající ve zhodnocení nebytových prostor - str. 615

413. Vzájemná podmíněnost plnění ze smlouvy s rozdílnou splatností dohodnutých závazků - str. 617

414. Žaloba na určení, že povinnost oprávněného, stanovená v nalézacím řízení jako vzájemná, byla splněna - str. 618

415. Alternativní plnění - str. 619

416. Alternativní plnění - str. 620

417. Alternativní plnění - str. 621

418. Nařízení výkonu rozhodnutí k vydobytí nesplatných pohledávek - str. 623

419. Doba plnění - str. 624

420. Podání žaloby jako výzva dlužníku ke splnění dluhu - str. 625

421. Splatnost nároku na zaplacení náhrady za podstatné zhodnocení stavby při jejím vydání - str. 626

422. Splatnost závazku - str. 627

423. Doba plnění na vůli dlužníka - str. 628

424. Promlčení práva věřitele, aby soud určil dobu splnění dluhu - str. 629

425. Určení doby plnění dluhu soudem - str. 631

426. Ujednání, že splátky dluhu budou prováděny na základě dohody - str. 632

427. Rozhodnutí soudu o delší lhůtě k plnění nebo o povolení plnění ve splátkách - str. 633

428. Rozhodnutí soudu o povolení plnění ve splátkách - str. 633

429. Rozhodnutí soudu o povolení plnění ve splátkách - str. 634

430. Plnění ve splátkách - str. 635

431. Určení, za jaké časové období je poskytování plnění, při dohodě o vrácení dluhu v pravidelných splátkách - str. 636

432. Okamžik splatnosti celé pohledávky v případě ujednání o ztrátě výhody splátek - str. 637

433. K ujednání, že nezaplacením jedné z dohodnutých splátek nastává splatnost celého zůstatku dluhu - str. 639

434. Místo plnění;  prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu - str. 640

435. Dohoda o místu plnění; splnění závazku - str. 641

436. Splnění dluhu prostřednictvím pošty - str. 642

437. Rozhodování o přijetí plnění do úschovy - str. 643

438. Nakládání s předmětem soudní úschovy - str. 643

439. Rozhodování o přijetí peněz nebo věci do úschovy - str. 644

440. Důsledky nedostatku náležitostí návrhu na přijetí do úschovy - str. 645

441. Souhlas složitele s vydáním úschovy příjemci - str. 645

442. Rozhodování o přijetí peněz nebo věci do úschovy - str. 646

443. Povaha notářské úschovy podle notářského řádu (zák. č. 358/1992 Sb.) - str. 647

444. Nemožnost zániku pohledávky povinného za poddlužníkem postižené výkonem rozhodnutí (exekucí) složením do úřední úschovy - str. 648

445. Splnění závazku uložením do úřední úschovy - str. 649

446. Důsledky vydání potvrzení o zaplacení dluhu - str. 651

447. Důsledky vydání potvrzení o zaplacení dluhu - str. 652

b) Dohoda - str. 654

448. Zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni privativní novací - str. 654

449. Nemožnost uzavřít dohodu podle § 570 obč. zák. po splnění závazku - str. 655

450. Nahrazení závazku novým a zajištění - str. 656

451. Zánik závazku dohodou - str. 657

452. Povaha ustanovení § 573 obč. zák. - str. 658

453. Vzdání se práva; solidarita účastníků řízení - str. 659

454. Důsledky zpětvzetí návrhu na zahájení řízení na uplatněný nárok - str. 660

455. Podmíněné vzdání se práva - str. 660

c) Nemožnost plnění - str. 663

456. Zánik práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění - str. 663

457. Nemožnost plnění závazku a změna podoby akcií - str. 664

458. Následná nemožnost plnění - str. 666

d) Uplynutí doby - str. 669

459. Vliv územního rozhodnutí na zánik závazku uplynutím doby - str. 669

460. K zániku závazku uplynutím doby - str. 670

461. Sjednání nájmu na dobu určitou; zánik závazku uplynutím doby - str. 671

e) Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 673

462. Vliv smrti dlužníka na závazek ručitele - str. 673

463. Právo na bolestné má osobní charakter a na dědice nepřechází - str. 674

464. Důsledky smrti věřitele pro občanské soudní řízení - str. 674

465. Právo na náhradu za ztížení společenského uplatnění má osobní charakter - str. 675

466. K zániku práva nájmu bytu - str. 675

467. Platnost smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené po smrti prodávajícího - str. 676

468. Povinnost poskytnout zadostiučinění při neoprávněném zásahu do osobnostních práv má osobní charakter - str. 677

469. Důsledky smrti dlužníka ze směnky - str. 678

470. Legitimace k žalobě o určení, že zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem věci - str. 679

471. Majetkový nárok zůstavitele, který není vázán pouze na jeho osobu a dědické řízení - str. 680

472. Smrt účastníka smlouvy o převodu nemovitosti - str. 681

473. Právo na výživné zaniká smrtí oprávněného i smrtí povinného - str. 682

474. Právo na ochranu osobnosti a smrt osoby oprávněné či povinné ze zásahu do tohoto práva - str. 683

475. Smrt poškozeného a náhrada škody v trestním řízení - str. 684

476. Důsledky smrti majitele účtu na trvání závazku - str. 686

477. Žaloba proti dědicům zemřelého dlužníka - str. 689

f) Započtení - str. 691

478. Námitka promlčení vzájemné pohledávky - str. 691

479. Započtení pohledávek a výkon rozhodnutí - str. 691

480. Započtení pohledávky a rozsudek pro uznání - str. 692

481. Vzájemný návrh a obrana - str. 693

482. Rozdíl mezi vzájemným návrhem podle § 97 o.s.ř. a námitkou započtení podle § 98 o.s.ř. - str. 694

483. Námitka započtení - str. 695

484. Námitek započtení a litispendence - str. 696

485. Započtení pohledávky a rozsudek pro zmeškání - str. 696

486. Započtení pohledávky v průběhu odvolacího řízení - str. 698

487. Důsledky vznesení námitky započtení po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 699

488. Započtení nároku na náhradu nákladů řízení - str. 701

489. Vzájemné zúčtování peněžitých pohledávek soudem - str. 701

490. Námitka započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 702

491. Započtení pohledávek vzniklých podle hospodářského zákoníku - str. 703

492. Přerušení řízení při námitce započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 704

493. Započtení pohledávek z vkladů - str. 704

494. Započtení v konkursu - str. 706

495. Doba zániku závazku vzájemných pohledávek započtením - str. 707

496. Nepřípustnost započtení pohledávek proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále - str. 707

497. Námitka započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 709

498. Započtení více pohledávek - str. 710

499. Promlčení kompenzační námitky - str. 711

500. Dohoda o vyloučení možnosti jednostranného zápočtu - str. 712

501. Započtení a vzájemný návrh v řízení o námitkách; vzájemný návrh ve směnečném řízení - str. 714

502. Důsledky vznesení námitky započtení po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 717

503. Stavení běhu promlčecí doby při započtení - str. 718

504. K nepřípustnosti započtení pohledávek, z nichž jedna vzešla ze soukromoprávního vztahu a druhá ze vztahu veřejnoprávního - str. 719

505. K nepřípustnosti započtení pohledávek, z nichž jedna vzešla ze soukromoprávního vztahu a druhá ze vztahu veřejnoprávního - str. 721

506. Započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné - str. 722

507. Započtení nesplatné pohledávky - str. 725

508. Identifikace započtené pohledávky - str. 726

g) Výpověď

509. K výpovědi nepojmenovaných smluv uzavřených podle obchodního zákoníku na dobu neurčitou - str. 728

510. Sjednání smlouvy na dobu neurčitou - str. 729

511. Uzavření smlouvy na dobu určitou - str. 730

h) Neuplatnění práva - str. 731

512. Povaha lhůty podle § 13 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. - str. 731

513. Nemožnost analogické aplikace § 113 obč. zák. na prekluzi - str. 732

514. Povaha lhůty podle § 13 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. - str. 733

515. K zániku práva prekluzí - str. 734

516. Ke včasnému uplatnění restitučních nároků a povaze lhůt uvedených v zákoně č. 403/1990 Sb. - str. 735

517. Povaha lhůty podle § 683 odst. 2 obč. zák - str. 736

i) Splynutí - str. 739

518. Splynutí závazků v důsledku dědění - str. 739

519. Kdy nedochází k zániku závazku splynutím - str. 739

520. K zastavení výkonu rozhodnutí ukládajícího povinnost k nepeněžitému plnění pro zánik vymáhaného práva splynutím - str. 741

521. Důsledky postoupení pohledávky zajištěné zástavním právem zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku - str. 742

j) Narovnání - str. 744

522. Dohoda o narovnání při náhradě škody - str. 744

523. Práva, na něž mohli účastníci při uzavírání dohody o narovnání pomýšlet - str. 745

524. Dohoda o narovnání práv z hospodářskoprávního závazku - str. 746

525. Uznaný závazek jako předmět dohody o narovnání - str. 747

526. K účelu narovnání - str. 748

527. Dohoda o narovnání mezi poškozeným a škůdcem - str. 749

VI. Kupní smlouva - str. 752

528. Část stavby jako předmět kupní smlouvy - str. 752

529. Součást věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 752

530. Kupní cena cenové předpisy - str. 753

531. Meze ochrany vlastnického práva - str. 755

532. Příslušenství věci jako předmět kupní smlouvy - str. 757

533. Věcněprávní a obligační účinky kupní smlouvy o převodu nemovitosti - str. 758

534. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 759

535. Synallagmatický závazek a vzájemná podmíněnost plnění - str. 760

536. Důsledky odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem po povolení vkladu do katastru nemovitostí - str. 761

537. K rovnosti účastníků občanskoprávního vztahu - str. 763

538. Kupní smlouva a společné jmění manželů - str. 764

539. Ke vzniku písemné kupní smlouvy - str. 765

540. K přepočtu kupní ceny v cizí měně po 16.10.1995 - str. 767

541. Ujednání kupní smlouvy o zaplacení daně z převodu nemovitosti kupujícím - str. 768

542. Vypořádání kupní ceny nemovitosti patřící do bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění) manželů v rámci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví - str. 769

543. Neplatnost smlouvy o sjednání tzv. propadné zástavy - str. 771

544. K rozsahu plné moci udělené k prodeji věci - str. 772

545. Rozdíl mezi kupní, směnnou a darovací smlouvou - str. 773

546. Náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti - str. 775

547. K okamžiku převodu vlastnického práva k věci užívané třetí osobou - str. 776

548. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 777

549. K naléhavému právnímu zájmu na žalobě, jíž by mělo být určeno, že účastníci uzavřeli kupní smlouvu - str. 778

550. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 779

551. Důsledky prohlášení konkursu na platnost kupní smlouvy - str. 780

552. K určitosti dohody o kupní ceně - str. 783

553. K regulaci cen k povaze cenového rozhodnutí - str. 783

554. Kupní cena sjednaná v cizí měně - str. 785

555. K právu na ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezích; k regulovaným cenám - str. 787

556. Kupní cena stanovená jiným způsobem než peněžní částkou - str. 790

557. Zaplacení kupní ceny transformací nesplacené půjčky na kupní cenu - str. 790

558. Rozhodnutí cenového orgánu jako pramen práva - str. 792

559. Převzetí movité věci; nesení nebezpečí škody na věci - str. 793

560. Ujednání o předání předmětu koupě kupujícímu až po plné úhradě kupní ceny - str. 794

561. Doba plnění určená k určitému datu - str. 795

562. Upozornění na vadu věci se musí týkat určité vady - str. 796

563. Vady věci - str. 798

564. Otázka, zda vada koupené věci činí věc neupotřebitelnou při prodeji v obchodě - str. 799

565. Dodatečně zjištěné vady - str. 799

566. Použití § 597 odst. 2 obč. zák. na odpovědnost za vady prodané věci při prodeji zboží v obchodě - str. 800

567. Použití ustanovení § 597 odst. 2 obč. zák. při prodeji v obchodě - str. 800

568. Odpovědnost prodávajícího za poškození věci, k němuž došlo následně v důsledku vady, která existovala v době plnění - str. 802

569. Použití § 597 odst. 2 obč. zák. na odpovědnost za vady prodané věci při prodeji zboží v obchodě - str. 804

570. K právu na úhradu nutných nákladů, které kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady - str. 804

571. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady u soudu - str. 805

572. Odpovědnost za vady a právo na náhradu škody - str. 806

573. Odpovědnost za vady a právo na náhradu škody - str. 807

VII. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě - str. 810

a) Výhrada vlastnictví - str. 810

574. Výhrada vlastnického práva - str. 810

b) Předkupní právo - str. 812

575. Uplatnění neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nerespektování předkupního práva - str. 812

576. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu a jeho právní režim - str. 815

577. Důsledky porušení předkupního práva - str. 816

578. K následkům porušení předkupního práva podílových spoluvlastníků - str. 817

579. Právní účinky dovolání se neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nedodržení překupního práva - str. 818

580. Porušení překupního práva spoluvlastníka a žaloba na nahrazení projevu vůle nabyvatele nabídnout podíl ke koupi; žaloba na uzavření smlouvy o koupi podílu - str. 819

581. Překupní právo - str. 822

582. důsledky převodu spoluvlastnického podílu před uplynutím doby stanovené k výkonu překupního práva - str. 823

583. Skutečnosti rozhodné pro posouzení toho, zda prodejem spoluvlastnického podílu nemovitosti bylo porušení překupní právo - str. 824

584. Nabídka na realizaci předkupního práva k nemovitosti, učiněná telefonicky - str. 828

585. K nabídce předkupního práva obsahující změnu podmínek, za nichž povinný nabízí věc ke koupi - str. 829

c) Právo zpětné koupě - str. 831

586. K možnosti dohody o právu zpětné koupě - str. 831

d) Jiná vedlejší ujednání v kupní smlouvě - str. 831

587. Ustanovení § 610 obč. zák. ve vztahu k rozvazovací podmínce - str. 831

588. K vedlejším ujednáním v kupní smlouvě - str. 833

589. Povaha lhůty pro uplatnění jiných vedlejších ujednání při kupní smlouvě - str. 836

VIII. Směnná smlouva - str. 837

590. Peněžité plnění jako podstatná náležitost kupní smlouvy - str. 837

591. Platnost směnné smlouvy a vlastnictví směňované věci - str. 837

IX. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě - str. 840

592. Podstatné náležitosti smlouvy o prodeji v obchodě; podmínky odpovědnosti za vady prodané věci - str. 840

593. Použití zvláštních ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě na kupní smlouvu o prodeji nemovitosti, v níž jako prodávající vystupuje realitní kancelář - str. 843

594. Podmínky vzniku odpovědnosti za vady - str. 844

595. K určitosti předmětu koupě označeného číslem z prospektu - str. 847

596. Odpovědnost organizace za škodou způsobenou nesplněním povinnosti seznámit kupujícího se zvláštními pravidly pro užívání koupené věci - str. 848

597. Důsledky prohlášení konkursu pro práva z odpovědnosti za vady - str. 849

598. K odpovědnosti obstaratele za vady prodané věci - str. 850

599. Důkazní břemeno o neexistenci uplatněné vady v době předání - str. 851

600. K prohlášení prodávajícího v záručním listě o rozšíření záruky na jiné subjekty - str. 852

601. Nemožnost věc řádně užívat - str. 853

602. Bezplatná výměna použitého zboží - str. 854

X. Darovací smlouva - str. 857

603. Podmínky darování nezletilým dětem - str. 857

604. Darování manželům; darování mezi manžely - str. 857

605. Uzavření darovací smlouvy k penězům - str. 858

606. Převzetí darované věci - str. 859

607. K darování peněz uložených na vkladní knížce - str. 860

608. Přijetí daru - str. 861

609. K možnosti odstoupení od darovací smlouvy - str. 861

610. Vzdání se přídělu jako forma darování státu; stav tísně - str. 863

611. K posouzení obsahu odstupní smlouvy z hlediska uplatnění kolačního principu podle § 484 obč. zák. - str. 864

612. Způsobilost nezletilého k přijetí daru; odevzdání a převzetí daru při darování věci umístěné ve společném bytě dárce a obdarovaného - str. 865

613. Započtení daru na dědický podíl - str. 868

614. K formě darovací smlouvy, poukáže-li dárce darovanou částku přímo třetí osobě, jíž je obdarovaný povinen plnit - str. 869

615. Vrácení darované nemovitosti - str. 871

616. K vrácení nemovitého daru a k volbě žalobního návrhu - str. 872

617. K vymezení členů rodiny dárce z hlediska § 630 obč. zák. - str. 872

618. K žalobnímu petitu určovací žalob po zrušení darovací smlouvy ohledně části nemovitosti - str. 874

619. K výkladu pojmu "dobré mravy" - str. 875

620. Možnost sjednání dalších podmínek v darovací smlouvě, za nichž lze zrušit vztah z darovací smlouvy - str. 876

621. Ke hrubému porušení dobrých mravů ve smyslu § 630 obč. zák. - str. 877

622. K počátku běhu promlčecí doby pro uplatnění práva na vrácení daru - str. 878

623. K vrácení daru, vyzve-li k němu dárce obdarovaného až po zcizení daru - str. 880

624. Vrácení dru jen jednomu z dárců - str. 881

625. Vrácení daru spočívajícího v převodu členských práv a povinností v družstvu - str. 882

XI. Smlouva o dílo - str. 885

626. K písemné formě plné moci k uzavření smlouvy o dílo - str. 885

627. Ke zhotovení díla třetí osobou - str. 885

628. K právu na zaplacení ceny převzatého vadného díla - str. 886

629. Ke vlivu nevyhotovení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla na povinnost zaplacení - str. 887

630. Ke zvýšení ceny díla podle občanského zákoníku - str. 888

631. Odstoupení od smlouvy o dílo a bezdůvodné obohacení - str. 889

632. K  možnosti aplikace § 642 odst. 1 obč. zák. v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo pro překročení cen díla ze strany zhotovitele, k němuž ve skutečnosti nedošly - str. 890

633. Odstoupení od smlouvy o dílo a bezdůvodné obohacení - str. 891

Zvláštní ustanovení a zhotovení věci na zakázku - str. 895

634. Vlastnické právo ke zhotovované stavbě - str. 895

635. Dohoda o pozastavení části ceny - str. 896

636. Vrácení plnění ze zrušené smlouvy o zhotovení věci na zakázku z občanem dodaného materiálu - str. 897

637. K následkům odstoupení od smlouvy o zhotovení věci na zakázku a k odpovědnosti zhotovitele za škodu - str. 899

638.- Nabytí vlastnictví ke stavbě zhotovené na zakázku více osob - str. 900

639. Posouzení, zda reklamovaná vada díla byla řádně odstraněna - str. 902

XII. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci - str. 903

640. Použití repasovaného náhradního dílu k opravě vozidla namísto dílu nového jako vada opravy - str. 903

641. Vliv dohody o tom, že dílo nebude dokončeno, na odpovědnost za vady - str. 904

642. K právům z odpovědnosti za vady opravené nebo upravené věci v případě neodstranění reklamované vady ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě - str. 905

XIII. Smlouva o půjčce - str. 908

643. Plnění před uzavřením smlouvy a záloha; důkazní břemeno v řízení o vrácení půjčky - str. 908

644. Odpovědnost účastníků sdružení za závazky ze smlouvy o půjčce uzavřené jedním z nich - str. 909

645. Odpovědnost účastníka smlouvy o smlouvě budoucí za škodu vzniklou druhému účastníku smlouvy v souvislosti se zajišťováním finančních prostředků na koupi; k označení smlouvy a jejímu obsahu - str. 910

646. K reálné povaze smlouvy o půjčce; § 155 odst. 3 obč. zák. - str. 911

647. Výše úroku v občanskoprávním vztahu, jež je v rozporu s dobrými mravy - str. 914

648. Přiměřený úrok z půjčky - str. 916

XIV. Smlouva o výpůjčce - str. 920

649. Výprosa, výpůjčka a vydržení - str. 920

650. Předmět výpůjčky - str. 921

651. Nevrácení vypůjčené věci - str. 922

652. Ztráta předmětu výpůjčky - str. 923

XV. Nájemní smlouva - str. 925

653. Právní režim smlouvy o nájmu pozemků uzavřené mezi podnikateli - str. 925

654. právní režim pronájmu nemovitosti jako celku - str. 926

655. Rozhodnutí o pronájmu části nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví - str. 927

656. K charakteru dohody spoluvlastníků týkající se společné věci - str. 927

657. K částečné neplatnosti smlouvy o nájmu nemovitosti a věcí movitých v ní umístěných - str. 930

658. Ke vzniku práva nájmu k chatě nacházející se na pronajatém pozemku - str. 932

659. Posouzení sjednané dob nájmu - str. 932

660. Smlouva o "nájmu" majetkového podílu z transformace - str. 933

661. Část parcely jako předmět nájemní smlouvy; vymezení pozemku jako předmětu nájemní smlouvy - str. 934

662. K povinnostem pronajímatele a nájemce - str. 935

663. K bránění pronajímateli ve vstupu do pronajatých prostor - str. 938

664. Nájem pozemku vlastníkem budovy a účel užívání pozemku - str. 939

665. Právo pronajímatele kontrolovat předmět nájmu - str. 940

666. Změny na pronajaté věci - str. 941

667. Nárok nájemce na náhradu nákladů změn, které provedl na pronajaté věci - str. 942

668. Nárok nájemce na náhradu nákladů změn, které provedl na pronajaté věci - str. 943

669. Okamžik určení výše bezdůvodného obohacení vzniklého investicemi do cizí nemovitosti - str. 944

670. K  možnosti platného vzdání se práva na protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajaté věci - str. 946

671. Pohledávka nájemce ze zhodnocení pronajaté věci - str. 949

672. Stanovení nájemného z nájmu vzniklého ze zákona - str. 950

673. Postup soudu při vyřizování návrhu na provedení soupisu věcí podle § 672 odst. 2 obč. zák. - str. 951

674. K podmínkám soupisu movitých věcí podle § 672 odst. 2 obč. zák. - str. 953

675. K výkladu ustanovení § 672 obč. zák. - str. 954

676. Ke způsobu uplatnění práva na slevu z nájemného - str. 955

677. Ke vzniku nevyvratitelné právní domněnky konkludentního obnovení nájemního vztahu - str. 956

678. Skončení nájmu na dobu určitou; délka výpovědní lhůty - str. 958

679. K překážce věci pravomocně rozsouzené; k obnovení nájmu po uplynutí doby, na kterou byl sjednán - str. 960

680. zánik nájmu sjednaného na dobu určitou výpovědí a ujednání o výpovědních důvodech; výpověď z nájmu nebytových prostor z důvodu ztráty způsobilosti nájemce k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor pronajal; obecné náležitosti výpovědi z nájmu nebytových proto jako právního úkonu - str. 961

681. Užívání nebytových prostor po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán, a obnovení nájemního vztahu - str. 962

682. Zánik nájmu nebytových prostor na dobu určitou z jiného důvodu, než výpovědí pronajímatele nebo nájemce - str. 963

683. Skončení nájmu na dobu určitou - str. 964

684. K obnovení nájemní smlouvy dalším užíváním po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán - str. 965

685. Ke skončení nájmu po jeho obnovení pro pasivitu pronajímatele podle § 676 odst. 2 obč. zák, - str. 966

686. K ujednání o výpovědní lhůtě u výpovědi z nájmu - str. 967

687. K následkům změny v osobě vlastníka pronajaté věci - str. 967

688. Přechod povinnosti vydat bezdůvodné obohacení na nového pronajímatele - str. 968

689. Zánik nájmu zničením bytu - str. 970

690. Změna vlastnictví pronajaté věci a placení nájemného - str. 971

691. Porušení povinnosti nájemce vrátit pronajatou věc - str. 972

692. Zrušení společného nájmu nebytových prostor manžely - str. 973

693. Ke vzniku práva společného nájmu nebytového prostoru manžely - str. 975

XVI. příkazní smlouva - str. 977

694. Jednání příkazníka při faktické činnosti - str. 977

695. právní režim vztahu mezi správcem společné věci a ostatními spoluvlastníky - str. 978

696. K předmětu závazku ze smlouvy o obstarání věci - str. 979

697. K zániku příkazní smlouvy - str. 979

XVII. Smlouva o obstarání věci - str. 981

698. Obstarání rekreačního pobytu; odpovědnost za vadné plnění - str. 981

699. Smlouva o obstarání zájezdu podle § 733 obč. zák. - str. 982

700. Uzavření smlouvy o obstarání zájezdu prodejcem odlišným od obstaratele zájezdu - str. 983

701. Ke smlouvě o obstarání věci - str. 984

XVIII. Smlouva o obstarání prodeje věci - str. 986

702. K povaze smlouvy o obstarání prodeje věci - str. 986

703. Povaha smlouvy uzavírané autobazarem - str. 993

704. K prodeji vozu autobazarem - str. 996

705. Ke smluvním stranám kupní smlouvy při obstarání prodeje věci - str. 998

XIX. Jednatelství bez příkazu - str. 1000

706. Jednání zmocněnce, jehož plná moc zanikla, jako případ jednání bez plné moci - str. 1000

707. Plnění za jiného, co po právu měl plnit sám; jednatelství bez příkazu - str. 1002

XX. Smlouva o úschově - str. 1004

708. K rozdílu mezi smlouvou o úschově a smlouvou nájemní - str. 1004

XXI. Smlouva o ubytování - str. 1006

709. Předmět smlouvy o ubytování - str. 1006

XXII. Smlouvy o přepravě - str. 1007

a) Smlouva o přepravě osob - str. 1007

710. Povinnost zaplatit přirážku k jízdnému - str. 1007

711. K uzavírání smlouvy o přepravě v městské hromadné dopravě - str. 1007

712. Stanovení práv cestujícího vůči dopravci - str. 1009

713. Odpovědnost za škodu na přepravovaných zavazadlech - str. 1011

714. Vznik smluvního vztahu z přepravy zavazadel - str. 1012

715. Osoba oprávněná k podání reklamace za ztrátu zavazadla - str. 1015

716. Škoda na zdraví vzniklá za přepravy -s tr. 1016

b) Smlouva o přepravě nákladu - str. 1020

717. Uplatnění úpravy Úmluvy CMR - str. 1020

718. K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem; k placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě - str. 1021

XXIII. Smlouva zprostředkovatelská - str. 1026

719. Výklad pojmu "přičinění se" ve smyslu ustanovení § 774 obč. zák. - str. 1026

720. Pojmové znaky zprostředkovatelské smlouvy a odpovědnost za její porušení - str. 1027

721. Neplatnost zprostředkovatelské smlouvy ohledně koupě družstevního bytu - str. 1028

722. Zprostředkovatelská smlouva o prodeji majetku ve společném jmění manželů - str. 1029

723. K výši peněžité náhrady v případě bezdůvodného obohacení spočívajícího ve zprostředkovatelské činnosti - str. 1031

XXIV. Vklady - str. 1034

724. Vkladní knížka na jméno a na doručitele - str. 1034

725. Vznik smlouvy o vkladu - str. 1035

726. Odpovědnost banky ve vztahu k vkladní knížce na jméno - str. 1037

XXV. Smlouva o sdružení - str. 1040

727. Právní povaha sdružení podle § 829 a násl. obč. zák. - str. 1040

728. K právní povaze sdružení - str. 1041

729. K charakteru dohody o vydražení provozu pekárny  v malé privatizaci - str. 1042

730. Právní úkony pod jménem sdružení podle §  829 a násl. obč. zák. - str. 1043

731. Vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do sdružení podle § 829 obč. zák. - str. 1044

732. Rozšíření počtu účastníků sdružení podle § 829 a násl. obč. zák. - str. 1044

733. Vklad části jednotlivě určené věci do sdružení - str. 1046

734. Spoluvlastnický vztah účastníků smlouvy o sdružení - str. 1047

735. Charakter majetku získaného při výkonu společné činnosti účastníků sdružení - str. 1048

736. Zánik výlučného vlastnictví k druhově určeným věcem vloženým do sdružení - str. 1050

737. K nabývání privatizovaného majetku do spoluvlastnictví ve smyslu ustanovení § 834 obč. zák. - str. 1051

738. Odpovědnost účastníků sdružení za závazky ze sdružení - str. 1052

739. Roční vypořádání podílu na zisku - str. 1053

740. Podíly účastníků sdružení na zisku - str. 1053

741. Vážné důvody pro vystoupení ze sdružení - str. 1054

742. Právo vystoupit ze sdružení - str. 1055

743. Vystoupení ze sdružení - str. 1056

744. Závazek účastníků sdružení nekonkurovat si - str. 1057

745. K vypořádání účastníků sdružení - str. 1058

746. Aktivní legitimace účastníků zaniklého sdružení - str. 1059

747. Vypořádání účastníků sdružení - str. 1060

XXVI. Smlouva o důchodu - str. 1063

748. K výkonu rozhodnutí postižením důchodu - str. 1063

XXVII. Sázka a hra - str. 1064

749. Zákaz vymáhání výher ze sázek a her - str. 1064

750. K  vymahatelnosti výhry na hracím automatu - str. 1064

751. K nároku na výhru dosaženou na hracím automatu v herně - str. 1065

XXVIII. Veřejná soutěž - str. 1067

752. Povaha veřejné soutěže - str. 1067

753. K přezkumu hodnotících závěrů o předložených řešeních tematických úkolů - str. 1068

XXIX. Veřejný příslib - str. 1069

754. Co není veřejný příslib - str. 1069

755. K právní povaze inzerátu; vady prodané věci a omyl kupujícího - str. 1070

756. Příslib slevy na kupní ceně na základě předložení kuponu - str. 1071

XXX. Cestovní smlouva - str. 1074

757. Odstoupení od cestovní smlouvy - str. 1074

758. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1075

759. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1077

760. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1079

761. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.