Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této významné oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven především z rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu.
Cílem této publikace je nabídnout ucelený přehled rozhodovací praxe soudů v oblasti občanskoprávních závazků soudcům, advokátům i dalším právnickým profesím. Publikace vytváří základ pro další aktualizace. Jedná se o pomůcku aktuální, srozumitelnou a užitečnou, která uživatelům napomůže k výkladu i řešení právních problémů v této významné oblasti soukromého práva.
autor: Doc. JUDr. Ivana Štenglová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2010, 1156 stran
ISBN: 978-80-7357-576-2

Cena: 1 298 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

 

A. Právní úkony - str. 29

1. K povaze usnesení valné hromady - str. 29

2. Právní úkon - str. 29

3. K výkladu právních úkonů - str. 31

4. K výkladu právních úkonů a následnému chování stran - str. 32

5. K výkladu právních úkonů - str. 33

6. K výkladu právních úkonů; použití pojmu, který občanský zákoník nezná - str. 34

7. K výkladu právních úkonů - str. 36

8. K výkladu právních úkonů a k označení právnické osoby - str. 37

9. K výkladu právních úkonů v souvislosti s procesním chováním účastníka - str. 38

10. K výkladu právních úkonů - str. 39

11. K výkladu hmotněprávního úkonu obsaženého v žalobě z hlediska jeho určitosti; k vrácení daru - str. 41

12. K výkladu právních úkonů - str. 42

13. K výkladu právních úkonů - str. 43

14. K výkladu právních úkonů a k principu autonomie vůle a smluvní svobody - str. 46

15. K výkladu právních úkonů - str. 47

16. K odkládací podmínce - str. 48

17. K odkládací podmínce - str. 49

18. K odkládací podmínce - str. 52

19. K odkládací podmínce - str. 53

20. K rozvazovací podmínce - str. 54

21. K absolutní neplatnosti právních úkonů - str. 57

22. K absolutní neplatnosti právních úkonů - str. 59

23. K absolutní neplatnosti právních úkonů a ochraně třetích osob - str. 60

24. K nesvobodě právních úkonů - str. 62

25. K nesvobodě právních úkonů - str. 63

26. K nesvobodě právních úkonů - str. 66

27. K nesvobodě právních úkonů - str. 67

28. K určitosti právních úkonů - str. 68

29. K určitosti právních úkonů - str. 69

30. K určitosti právních úkonů - str. 70

31. K určitosti právních úkonů - str. 71

32. K určitosti právních úkonů - str. 72

33. K určitosti právních úkonů - str. 73

34. K určitosti právních úkonů - str. 74

35. K určitosti právních úkonů - str. 76

36. K určitosti právních úkonů - str. 76

37. K určitosti právních úkonů - str. 77

38. K určitosti právních úkonů - str. 78

39. K určitosti právních úkonů - str. 79

40. K určitosti právních úkonů; přenechání věci jak stojí a leží - str. 81

41. K určitosti právních úkonů - str. 82
42. K určitosti právních úkonů - str. 83

43. K určitosti právních úkonů - str. 85

44. K nemožnosti plnění - str. 86

45. K nemožnosti plnění - str. 87

46. K platnosti právního úkonu s chybami v praní a počtech - str. 88

47. K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech - str. 90

48. K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech - str. 91

49. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 92

50. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 93

51. Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům - str. 93

52. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 94

53. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 95

54. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 96

55. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 97

56. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 99

57. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 99

58. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 100

59. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 101

60. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 102

61. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 104

62. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 105

63. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 106

64. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 108

65. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 108

66. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 110

67. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 111

68. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 113

69. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 114

70. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 116

71. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 118

72. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 120

73. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 122

74. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 123

75. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem - str. 123

76. Neplatnost právního úkonu - str. 125

77. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 126

78. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 127

79. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 128

80. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 130

81. Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona - str. 132

82. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 134

83. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 135

84. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 136

85. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku - str. 136

86. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 137

87. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku - str. 139

88. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 140

89. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 141

90. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 142

91. Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy - str. 143

92. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 144

93. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy; podpis jednajícího a dodržení písemné formy smlouvy - str. 145

94. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 146

95. K dodření písemné formy právního úkonu - str. 147

96. Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy - str. 148

97. Dodržení písemné formy právního úkonu - str. 149

98. Písemná forma právního úkonu a převod nemovitosti, plná moc a geometrický plán - str. 150

99. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 152

100. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 152

101. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 153

102. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 154

103. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 155

104. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 156

105. Relativní neplatnost právního úkonu; vrácení daru - str. 157

106. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 159

107. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 159

108. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 161

109. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 164

109a. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 679

110. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 168

111. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 170

112. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 170

113. Částečná neplatnost právního úkonu - str. 171

114. Relativní neplatnost právního úkonu - str. 173

115. Zastřený právní úkon - str. 174

116. Zastřený právní úkon - str. 175

117. Zastřený právní úkon - str. 176

118. Simulování úmluva o kupní ceně ve smlouvě o převodu nemovitosti - str. 177

119. Odporovatelnost právního úkonu - str. 178

120. Odporovatelnost právního úkonu - str. 179

121. Odporovatelnost právního úkonu - str. 181

122. Odporovatelnost právního úkonu - str. 181

123. Odporovatelnost právního úkonu - str. 184

124. Odporovatelnost právního úkonu - str. 186

125. Odporovatelnost právního úkonu - str. 189

126. Odporovatelnost právního úkonu - str. 192

127. Odporovatelnost právního úkonu - str. 194

128. Odporovatelnost právního úkonu - str. 197

129. Odporovatelnost právního úkonu - str. 197

130. Odporovatelnost právního úkonu - str. 199

131. Odporovatelnost právního úkonu - str. 203

132. Odporovatelnost právního úkonu - str. 204

133. Odporovatelnost právního úkonu - str. 208

134. Odporovatelnost právního úkonu - str. 210

135. Odporovatelnost právního úkonu - str. 213

136. Odporovatelnost právního úkonu - str. 215

137. Odporovatelnost právního úkonu - str. 216

138. Odporovatelnost právního úkonu - str. 217

139. Odporovatelnost právního úkonu - str. 219

140. Odporovatelnost právního úkonu - str. 221

141. Odporovatelnost právního úkonu - str. 223

142. Odporovatelnost právního úkonu - str. 224

143. Odporovatelnost právního úkonu - str. 225

144. Odporovatelnost právního úkonu - str. 227

145. Odporovatelnost právního úkonu - str. 229

146. Odporovatelnost právního úkonu a neplatnost smlouvy zvýhodňující věřitele; prodej věci za přiměřenou cenu a odporovatelnost - str. 230

147. Odporovatelnost právního úkonu - str. 232

148. Zkracující právní úkon - str. 134

B. Smlouvy - str. 239

149. Předcházení sporům ze smlouvy - str. 239

150. Návrh na uzavření smlouvy - str. 240

151. Návrh na uzavření smlouvy - str. 242

152. Návrh na uzavření smlouvy - str. 242

153. Návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí - str. 243

154. Návrh na uzavření smlouvy - str. 245

155. Návrh na uzavření smlouvy - str. 247

156. Návrh na uzavření smlouvy - str. 248

157. Zánik návrhu na zavření smlouvy - str. 248

158. Zánik návrhu na uzavření smlouvy - str. 249

159. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy, doručení projevu vůle nepřítomné osobě - str. 249

160. Přijetí návrhu na změnu smlouvy se změnami - str. 250

161. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 252

162. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy se změnami - str. 253

163. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 255

164. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy - str. 255

165. Přijetí návrhu na zavření smlouvy - str. 257

166. Okamžik uzavření smlouvy - str. 258

167. Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám - str. 259

168. Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám - str. 261

169. Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě - str. 263

170. Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě - str. 264

171. Doručení projevu vůle - str. 265

172. Doručení zásilky obsahující právní úkon směřující k započtení - str. 267

173. Požadavek písemné formy smlouvy - str. 268

174. Požadavek písemné formy smlouvy - str. 269

175. Projevy účastníků na téže listině - str. 270

176. Zánik práva odstoupit od smlouvy - str. 270

177. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta - str. 271

178. Ujednání o možnosti odstoupit od smlouvy - str. 273

179. Odstoupení od smlouvy pro prodlení; následná nemožnost plnění - str. 274

180. Odstoupení od smlouvy při nesplnění předpokladů, za kterých účastníci smlouvu uzavírali - str. 276

181. Právní účinky odstoupení od smlouvy - str. 277

182. Právní účinky odstoupení od smlouvy ve vztahu ke třetím osobám - str. 278

183. Odstoupení od smlouvy s více účastníky na jedné straně - str. 279

184. Vedlejší ujednání o odstoupení od kupní smlouvy - str. 280

185. Důkazní břemeno při odstoupení od kupní smlouvy - str. 282

186. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta - str. 282

187. Odstoupení od smlouvy pro prodlení - str. 284

188. K účinnosti odstoupení od smlouvy - str. 285

189. Promlčení práva odstoupit od smlouvy - str. 285

190. Odstoupení od smlouvy a výkon rozhodnutí (exekuce) postihující nemovitost, která byla předmětem převodu - str. 287

191. Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob - str. 288

192. Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob - str. 292

193. Odstoupení od smlouvy a naléhavý právní zájem na určení vlastnictví - str. 297

194. Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky pro vlastnické právo třetí osoby - str. 301

195. Uzavření smlouvy v tísni za nápadně nevýhodných podmínek - str. 304

196. Darovací smlouva uzavřená v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek - str. 305

197. K výkladu pojmu "nápadně nevýhodné podmínky" podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích - str. 306

198. Nápadně nevýhodné podmínky darovací smlouvy - str. 308

199. K pojmům "tíseň" a "nápadně nevýhodné podmínky" podle restitučních zákonů - str. 310

200. Posuzování znaků tísně a nápadně nevýhodných podmínek - str. 311

201. Uzavření smlouvy v tísni - str. 312

202. Uzavření smlouvy v tísni - str. 313

203. Právní úkon učiněný v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek - str. 314

204. Odstoupení od smlouvy uzavřené za nápadně nevýhodných podmínek - str. 317

205. Posuzování stavu tísně při darování různých nemovitostí jednou smlouvou - str. 318

206. Pojem tísně v občanskoprávních vztazích - str. 319

207. Důsledky shody účastníků smlouvy o jejím uzavření v tísni za nápadně nevýhodných podmínek - str. 320

208. K interpretaci pojmu tíseň - str. 321

209. Neplatnost právního úkonu učiněného v tísni - str. 323

210. Neplatnost dohody o narovnání pro omyl - str. 325

211. K právním důsledkům uvedení účastníka smlouvy v omyl, nepravdivé ujištění o platební schopnosti účastníka smlouvy - str. 326

212. Relativní neplatnost právního úkonu pro omyl - str. 328

213. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 330

214. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 331

215. Omyl v pohnutce při uzavírání kupní smlouvy; platnost ujednání o plnění z kupní smlouvy až po zaplacení všech splátek - str. 332

216. Omyl v projevu ve smlouvě, která vyžaduje písemnou formu - str. 333

217. Omluvitelný omyl a možnost mýlící se osoby ověřit skutečný stav - str. 334

218. Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu - str. 336

219. Relativní neplatnost smlouvy uzavřené v důsledku podvodného jednání účastníka - str. 338

220. Určení oprávněné osoby ve smlouvě ve prospěch třetího - str. 341

221. Závazky ze smlouvy ve prospěch třetího a osoby, které nejsou účastníky této smlouvy - str. 342

222. Smlouva ve prospěch třetího - str. 343

223. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 345

224. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 345

225. Obsah smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí; smlouva o smlouvě budoucí ohledně věci, která dosud není ve vlastnictví budoucího převodce - str. 346

226. Plná moc k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě; přenechání věci jak stojí a leží - str. 348

227. Ujednání o nevrácení zálohy jako smluvní pokuty ve smlouvě o smlouvě budoucí - str. 350

228. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 352

229. Účastníci smlouvy o budoucí smlouvě - str. 354

230. Smlouva o budoucí smlouvě - str. 356

231. Náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu - str. 357

232. Vymezení dosud neexistujícího pozemku jako předmětu budoucí kupní smlouvy - str. 357

233. Smlouva o smlouvě budoucí; nemožnost odstranění neurčitosti údajů o podstatných náležitostech budoucí smlouvy výkladem projevů vůle účastníků v soudním řízení - str. 359

234. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 360

235. K výkladu smlouvy o budoucí smlouvě kupní z hlediska závazku budoucího kupujícího - str. 361

236. Nedostatek označení budoucího prodávajícího ve smlouvě o budoucí smlouvě - str. 363

237. Smlouva o smlouvě budoucí - str. 364

238. Nemožnost použití analogie právní úpravy věcných břemen na závazkové vztahy - str. 365

239. Nepojmenovaná smlouva - str. 366

240. Nepojmenovaná smlouva - nepravidelná smlouva schovací - str. 368

241. Nepojmenované smlouvy a analogie; smlouva o rekonstrukci domu, odkládající dohodu o ceně do budoucna - str. 368

242. Kdy nejde o nepojmenovanou smlouvu - str. 370

243. Nepojmenované smlouvy a věcná břemena - str. 371

244. Nepojmenovaná smlouva o poskytnutí peněz na stavební úpravy oproti umožnění bydlení - str. 371

245. Nepojmenovaná smlouva; finanční a operativní leasing; vztah leasingové a nájemní smlouvy - str. 373

246. Nepojmenovaná smlouva o doživotním užívání nemovitosti - str. 374

247. K posuzování platnosti zprostředkovatelské smlouvy obsahující ujednání o bezúplatnosti zprostředkování - str. 376

248. Nepojmenovaná smlouva o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti - str. 377

249. Vznik věcného břemene užívání věci, je-li již věc užívaná jinou osobou na základě inominátní smlouvy - str. 378

250. Nepojmenovaná smlouva o právu doživotního užívání převáděných nemovitostí - str. 379

251. Nepojmenovaná smlouva o tzv. prodeji CDW - str. 380

252. Nepojmenovaná smlouva o provedení stavebních úprav - str. 382

253. Nepojmenovaná smlouva; leasingová smlouva ohledně budoucí věci - str. 384

Spotřebitelské smlouvy - str. 386

254. K neplatnosti kupní smlouvy uzavřené před účinností novely občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy - str. 386

255. K neplatnému vzdání se budoucích práv dohodou - str. 387

256. Spotřebitelské smlouvy - pravomoc Evropského soudního dvora k výkladu směrnic Evropského společenství - str. 389

257. Pojistná smlouva uzavřená spotřebitelem - str. 389

258. Nesení odpovědnosti smluvní stranou, která není podnikatelem v obchodních vztazích - str. 391

259. Ochrana spotřebitele - náklady reklamace - str. 394

260. Pro spotřebitele příznivější výklad spotřebitelských smluv - str. 396

261. Ke zhoršení smluvního postavení spotřebitele - str. 397

262. Neplatnost ujednání v rozporu s ustanovením § 55 odst. 1 obč. zák. - str. 400

263. Sjednání smluvní pokuty ve spotřebitelské smlouvě - str. 403

264. Uzavření spotřebitelské smlouvy mimo obvyklé prostory - str. 404

C. Závazkové právo - str. 407

I. Obecná ustanovení - str. 407

265. Vznik závazku; sjednání zaplacení poplatku z převodu nemovitosti v kupní smlouvě - str. 407

266. Význam notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti pro možnost později zpochybnit existenci v něm uvedeného dluhu - str. 408

267. Uzavření smlouvy o koupi nemovitostí rozhodnutím soudu - str. 411

268. Usnesení valné hromady jako jiná právní skutečnost ve smyslu § 492 obč. zák. - str. 412

269. Možnost soudu změnit ujednání o výši nájemného ve smlouvě o nájmu nebytových prostor proti vůli jedné ze smluvních stran - str. 414

Obsah závazků - str. 416

270. K právnímu důvodu závazku - str. 416

271. Odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného - str. 417

272. Promlčení práva na vyměněné odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného - str. 419

273. Promlčecí lhůta pro vrácení zálohy na kupní cenu - str. 419

274. Poskytnutí zálohy na budoucí nájem - str. 422

275. Povaha ustanovení § 498 obč. zák. - str. 423

276. Plnění před uzavřením smlouvy a záloha; důkazní břemeno v řízení o vrácení půjčky - str. 423

277. Záloha na kupní cenu v souvislosti s privativní novací - str. 425

278. Vrácení zálohy na obstarání věci - str. 427

279. Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení - str. 428

280. Bezdůvodné obohacení při prodlení prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy podle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a záloha na kupní cenu - str. 430

281. Záloha a placení směnky před splatností. Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení - str. 431

282. Ujednání o propadné záloze ve smlouvě o smlouvě budoucí; povinnost k vrácení zálohy; nepřiměřená výše smluvní pokuty - str. 432

283. Odpovědnost za vady věci a znalecký posudek; výše přiměřené slevy z ceny - str. 438

284. Vztah mezi úpravou § 499 a § 504 obč. zák.; vztah mezi právy z odpovědnosti za vady a právem na náhradu škody - str. 439

285. Přenechání věci jak stojí a leží - str. 441

286. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady - str. 441

287. Uplatnění práva za odpovědnosti za vady - str. 443

288. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady - str. 443

289. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; vymezení pojmu "nepodstatné překročení ceny" - str. 445

290. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; nárok na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky - str. 446

291. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky - str. 447

292. Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody - str. 449

II. Společné závazky a společná práva - str. 451

a) Společné závazky - str. 451

293. Společné jmění manželů a dlužnická solidarita - str. 451

294. Dědická solidarita - str. 451

295. Vyloučení odpovědnosti některého ze solidárně zavázaných dlužníků - str. 452

296. Solidarita účastníků řízení - str. 453

297. Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím - str. 454

298. Vázanost soudu návrhem a solidární odpovědnost - str. 454

299. Dědická solidarita - str. 455

300. Splatnost závazků jednotlivých solidárních dlužníků - str. 457

301. Důsledky úhrady solidárně zavázaného spoludlužníka úpadce na trvání zástavního práva - str. 459

302. Solidarita dlužníků a cese - str. 462

303. Dílčí závazek - str. 463

304. Dílčí závazek - str. 464

305. Více dlužníků a výkon rozhodnutí - str. 465

306. Právo společného nájmu bytu manželi a výkon rozhodnutí vyklizením bytu - str. 466

307. Solidární práva a závazky a bezdůvodné obohacení  - str. 467

308. Společné jmění manželů a výkon rozhodnutí - str. 469

b) Společná práva - str. 473

309. Aktivní solidarita věřitelů a úpadek - str. 473

310. Aktivní solidarita podílových spoluvlastníků - str. 473

311. Společná práva více věřitelů - str. 475

312. Důkazní břemeno tvrzené dohody o solidaritě věřitelů - str. 477

313. Aktivní solidarita věřitelů a úpadek - str. 478

314. Aktivní solidarita členů sdružení - str. 479

315. Vypořádání spoluvěřitelů - str. 480

III. Změny v obsahu závazků - str. 482

a) Dohoda stran - str. 482

316. Vliv dohody o změně doby plnění na počátek běhu promlčecí doby - str. 482

317. změna a zánik nájmu bytu dohodou (novací) - str. 483

318. Změna práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu dohodou pronajímatele a nájemce - str. 484

319. Ke změně a zániku závazku z nájemní smlouvy zaplatit předem nájemné - str. 485

320. Dohoda o jiném předmětu plnění - str. 487

321. Následná dohoda o plnění dluhu ve splátkách a výkon rozhodnutí - str. 488

322. Vliv následného jednání smluvních stran na závazky ze smlouvy - str. 490

b) Prodlení dlužníka - str. 492

323. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody - str. 492

324. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 492

325. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 493

326. Výkon rozhodnutí na nepřisouzené úroky z prodlení - str. 494

327. Vznik prodlení u závazků s neuvedenou dobou plnění - str. 494

328. Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení - str. 494

329. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 496

330. Prodlení se splněním závazku podle ustanovení § 20 odst. 3 poslední věty zákona č. 229/1991 Sb., úroky z prodlení - str. 496

331. Odstoupení od smlouvy pro prodlení a plnění ve splátkách - str. 498

332. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 499

333. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 500

334. Předpoklady odstoupení věřitele od smlouvy pro prodlení dlužníka - str. 501

335. Úroky z prodlení při vydání bezdůvodného obohacení; úrok z prodlení a dobré mravy - str. 503

336. Prodlení s placením nájemného při změně v osobě pronajímatele - str. 505

337. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 506

338. Přechod povinnosti platit úroky z prodlení na dědice - str. 508

339. Uplatnění příslušenství pohledávky - str. 509

340. Žaloba na zaplacení příslušenství pohledávky - str. 510

341. Prodlení se splněním povinnosti na náhradu škody; úroky z prodlení - str. 511

342. Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením - str. 511

343. Prodlení státu s náhradou škody podle zákona č. 82/1998 Sb. - str. 512

344. Nárok na úroky z prodlení při nezaplacení odměny soudem ustanovenému obhájci - str. 512

345. Prodlení se splněním závazku podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb. - str. 514

346. Prodlení s placením. Prodlení se splněním závazku; poplatek z prodlení - str. 515

347. Změna druhu požadovaného příslušenství pohledávky - str. 517

348. Úrok z prodlení a věc pravomocně rozhodnutá - str. 517

349. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 518

350. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 521

351. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 524

352. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 529

353. Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení - str. 532

354. K občanskoprávní povaze úroku z prodlení sjednaného ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - str. 533

355. Fixní smlouva; náhrada škody při prodlení; bezdůvodné obohacení - str. 535

356. Důsledky prodlení věřitele při vydání bezdůvodného obohacení - str. 537

357. Neposkytnutí součinnosti ve vykonávacím řízení - str. 538

358. Dodatečná dohoda o plnění ve splátkách - str. 539

IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka - str. 541

a) Postoupení pohledávky - str. 541

359. Postoupení pohledávky (majetkového podílu) podle § 33a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. - str. 541

360. Převoditelnost práva žádat zrušení části smlouvy - str. 542

361. Zrušení smlouvy o postoupení pohledávky - str. 542

362. Postoupení pohledávky a prohlášení konkursu - str. 544

363. K postoupení restitučního nároku na vydání věcí - str. 547

364. Splacení vkladu do obchodní společnosti postoupením pohledávky - str. 548

365. Postoupení pohledávky v průběhu konkursu - str. 550

366. Identifikace postupované pohledávky - str. 551

367. Identifikace pohledávky ve smlouvě o jiném postoupení z hlediska doložení přechodu práva z vykonávaného rozhodnutí na jiného - str. 553

368. Důsledky oznámení neplatného postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi - str. 555

369. Smlouva o postoupení pohledávky - str. 556

370. Zpeněžení majetku postoupením pohledávek - str. 556

371. Postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů - str. 557

372. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky z titulu náhrady škody vzniklé opožděným uplatněním více nároků - str. 558

373. K převodu směnky na řad postoupením pohledávky - str. 559

374. Identifikace postoupené pohledávky - str. 560

375. Pohledávka způsobilá k postoupení - str. 562

376. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky - str. 563

377. Identifikace postupované pohledávky - str. 565

378. Zajištění závazku postoupením pohledávky - str. 567

379. Přechod práv spojených s postupovanou pohledávkou - str. 568

380. Určitost smlouvy o postoupení více pohledávek - str. 569

381. Neurčitost právního úkonu; náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky - str. 571

382. Platnost smlouvy o postoupení pohledávky - str. 574

383. Skutečná hodnota pohledávky odstoupené za úplatu - str. 576

384. Postoupení pohledávky vůči jednomu ze solidárně zavázaných dlužníků - str. 577

385. Vymáhání pohledávky svým jménem na účet jiného - str. 578

386. Postoupení pohledávky na vydání plnění z neplatné smlouvy - str. 580

387. Dohoda o zákazu postoupení pohledávky - str. 582

388. K prokazování postoupení pohledávky postupníkem - str. 583

389. Důsledky oznámení postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi pro výkon rozhodnutí - str. 584

390. Důsledky oznámení postoupení pohledávky dlužníkovi; započtení postoupené pohledávky - str. 584

391. Odpovědnost postupitele - str. 585

392. Započtení vůči postupníkovi - str. 587

393. Aktivní legitimace postupitele k vymáhání postoupené pohledávky - str. 588

394. Vymáhání práv a povinností z pracovněprávních vztahů při prodeji části podniku - str. 590

b) Převzetí dluhu - str. 592

395. K souhlasu věřitele s převzetím dluhu - str. 592

396. Vliv převzetí dluhu na zajištění závazků - str. 593

397. Zajištění převzatého dluhu - str. 595

c) Přistoupení k závazku - str. 597

398. Účinnost přistoupení k dluhu - str. 597

399. Vliv přistoupení k dluhu na zajištění závazku - str. 597

400. Důsledky porušení povinnosti z dohody o převzetí dluhu - str. 598

V. Zánik závazků - str. 601

a) Splnění dluhu - str. 601

401. Splnění dluhu nezletilému věřiteli - str. 601

402. Přijetí jiné hodnoty namísto plnění podle směnky - str. 602

403. Splnění dluhu jinému - str. 603

404. Určení, který z více občanskoprávních závazků dlužníka vůči témuž věřiteli zanikl splněním, neurčil-li dlužník, na který z nich a v jaké části plnil - str. 605

405. Důsledky zaplacení dlužné částky na účet třetí osoby na pokyn věřitele - str. 607

406. Možnost nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky v případě, že oprávněným i dlužníkem povinného je stát - str. 607

407. Průkaz splnění vzájemného závazku - str. 611

408. Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím - str. 612

409. Vzájemná podmíněnost závazků při restitučním nároku - str. 613

410. Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy - str. 613

411. Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy - str. 615

412. Vztah povinnosti vyklidit nebytové prostory a povinnosti vydat bezdůvodné obohacení spočívající ve zhodnocení nebytových prostor - str. 615

413. Vzájemná podmíněnost plnění ze smlouvy s rozdílnou splatností dohodnutých závazků - str. 617

414. Žaloba na určení, že povinnost oprávněného, stanovená v nalézacím řízení jako vzájemná, byla splněna - str. 618

415. Alternativní plnění - str. 619

416. Alternativní plnění - str. 620

417. Alternativní plnění - str. 621

418. Nařízení výkonu rozhodnutí k vydobytí nesplatných pohledávek - str. 623

419. Doba plnění - str. 624

420. Podání žaloby jako výzva dlužníku ke splnění dluhu - str. 625

421. Splatnost nároku na zaplacení náhrady za podstatné zhodnocení stavby při jejím vydání - str. 626

422. Splatnost závazku - str. 627

423. Doba plnění na vůli dlužníka - str. 628

424. Promlčení práva věřitele, aby soud určil dobu splnění dluhu - str. 629

425. Určení doby plnění dluhu soudem - str. 631

426. Ujednání, že splátky dluhu budou prováděny na základě dohody - str. 632

427. Rozhodnutí soudu o delší lhůtě k plnění nebo o povolení plnění ve splátkách - str. 633

428. Rozhodnutí soudu o povolení plnění ve splátkách - str. 633

429. Rozhodnutí soudu o povolení plnění ve splátkách - str. 634

430. Plnění ve splátkách - str. 635

431. Určení, za jaké časové období je poskytování plnění, při dohodě o vrácení dluhu v pravidelných splátkách - str. 636

432. Okamžik splatnosti celé pohledávky v případě ujednání o ztrátě výhody splátek - str. 637

433. K ujednání, že nezaplacením jedné z dohodnutých splátek nastává splatnost celého zůstatku dluhu - str. 639

434. Místo plnění;  prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu - str. 640

435. Dohoda o místu plnění; splnění závazku - str. 641

436. Splnění dluhu prostřednictvím pošty - str. 642

437. Rozhodování o přijetí plnění do úschovy - str. 643

438. Nakládání s předmětem soudní úschovy - str. 643

439. Rozhodování o přijetí peněz nebo věci do úschovy - str. 644

440. Důsledky nedostatku náležitostí návrhu na přijetí do úschovy - str. 645

441. Souhlas složitele s vydáním úschovy příjemci - str. 645

442. Rozhodování o přijetí peněz nebo věci do úschovy - str. 646

443. Povaha notářské úschovy podle notářského řádu (zák. č. 358/1992 Sb.) - str. 647

444. Nemožnost zániku pohledávky povinného za poddlužníkem postižené výkonem rozhodnutí (exekucí) složením do úřední úschovy - str. 648

445. Splnění závazku uložením do úřední úschovy - str. 649

446. Důsledky vydání potvrzení o zaplacení dluhu - str. 651

447. Důsledky vydání potvrzení o zaplacení dluhu - str. 652

b) Dohoda - str. 654

448. Zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni privativní novací - str. 654

449. Nemožnost uzavřít dohodu podle § 570 obč. zák. po splnění závazku - str. 655

450. Nahrazení závazku novým a zajištění - str. 656

451. Zánik závazku dohodou - str. 657

452. Povaha ustanovení § 573 obč. zák. - str. 658

453. Vzdání se práva; solidarita účastníků řízení - str. 659

454. Důsledky zpětvzetí návrhu na zahájení řízení na uplatněný nárok - str. 660

455. Podmíněné vzdání se práva - str. 660

c) Nemožnost plnění - str. 663

456. Zánik práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění - str. 663

457. Nemožnost plnění závazku a změna podoby akcií - str. 664

458. Následná nemožnost plnění - str. 666

d) Uplynutí doby - str. 669

459. Vliv územního rozhodnutí na zánik závazku uplynutím doby - str. 669

460. K zániku závazku uplynutím doby - str. 670

461. Sjednání nájmu na dobu určitou; zánik závazku uplynutím doby - str. 671

e) Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 673

462. Vliv smrti dlužníka na závazek ručitele - str. 673

463. Právo na bolestné má osobní charakter a na dědice nepřechází - str. 674

464. Důsledky smrti věřitele pro občanské soudní řízení - str. 674

465. Právo na náhradu za ztížení společenského uplatnění má osobní charakter - str. 675

466. K zániku práva nájmu bytu - str. 675

467. Platnost smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené po smrti prodávajícího - str. 676

468. Povinnost poskytnout zadostiučinění při neoprávněném zásahu do osobnostních práv má osobní charakter - str. 677

469. Důsledky smrti dlužníka ze směnky - str. 678

470. Legitimace k žalobě o určení, že zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem věci - str. 679

471. Majetkový nárok zůstavitele, který není vázán pouze na jeho osobu a dědické řízení - str. 680

472. Smrt účastníka smlouvy o převodu nemovitosti - str. 681

473. Právo na výživné zaniká smrtí oprávněného i smrtí povinného - str. 682

474. Právo na ochranu osobnosti a smrt osoby oprávněné či povinné ze zásahu do tohoto práva - str. 683

475. Smrt poškozeného a náhrada škody v trestním řízení - str. 684

476. Důsledky smrti majitele účtu na trvání závazku - str. 686

477. Žaloba proti dědicům zemřelého dlužníka - str. 689

f) Započtení - str. 691

478. Námitka promlčení vzájemné pohledávky - str. 691

479. Započtení pohledávek a výkon rozhodnutí - str. 691

480. Započtení pohledávky a rozsudek pro uznání - str. 692

481. Vzájemný návrh a obrana - str. 693

482. Rozdíl mezi vzájemným návrhem podle § 97 o.s.ř. a námitkou započtení podle § 98 o.s.ř. - str. 694

483. Námitka započtení - str. 695

484. Námitek započtení a litispendence - str. 696

485. Započtení pohledávky a rozsudek pro zmeškání - str. 696

486. Započtení pohledávky v průběhu odvolacího řízení - str. 698

487. Důsledky vznesení námitky započtení po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 699

488. Započtení nároku na náhradu nákladů řízení - str. 701

489. Vzájemné zúčtování peněžitých pohledávek soudem - str. 701

490. Námitka započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 702

491. Započtení pohledávek vzniklých podle hospodářského zákoníku - str. 703

492. Přerušení řízení při námitce započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 704

493. Započtení pohledávek z vkladů - str. 704

494. Započtení v konkursu - str. 706

495. Doba zániku závazku vzájemných pohledávek započtením - str. 707

496. Nepřípustnost započtení pohledávek proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále - str. 707

497. Námitka započtení proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 709

498. Započtení více pohledávek - str. 710

499. Promlčení kompenzační námitky - str. 711

500. Dohoda o vyloučení možnosti jednostranného zápočtu - str. 712

501. Započtení a vzájemný návrh v řízení o námitkách; vzájemný návrh ve směnečném řízení - str. 714

502. Důsledky vznesení námitky započtení po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 717

503. Stavení běhu promlčecí doby při započtení - str. 718

504. K nepřípustnosti započtení pohledávek, z nichž jedna vzešla ze soukromoprávního vztahu a druhá ze vztahu veřejnoprávního - str. 719

505. K nepřípustnosti započtení pohledávek, z nichž jedna vzešla ze soukromoprávního vztahu a druhá ze vztahu veřejnoprávního - str. 721

506. Započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné - str. 722

507. Započtení nesplatné pohledávky - str. 725

508. Identifikace započtené pohledávky - str. 726

g) Výpověď

509. K výpovědi nepojmenovaných smluv uzavřených podle obchodního zákoníku na dobu neurčitou - str. 728

510. Sjednání smlouvy na dobu neurčitou - str. 729

511. Uzavření smlouvy na dobu určitou - str. 730

h) Neuplatnění práva - str. 731

512. Povaha lhůty podle § 13 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. - str. 731

513. Nemožnost analogické aplikace § 113 obč. zák. na prekluzi - str. 732

514. Povaha lhůty podle § 13 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. - str. 733

515. K zániku práva prekluzí - str. 734

516. Ke včasnému uplatnění restitučních nároků a povaze lhůt uvedených v zákoně č. 403/1990 Sb. - str. 735

517. Povaha lhůty podle § 683 odst. 2 obč. zák - str. 736

i) Splynutí - str. 739

518. Splynutí závazků v důsledku dědění - str. 739

519. Kdy nedochází k zániku závazku splynutím - str. 739

520. K zastavení výkonu rozhodnutí ukládajícího povinnost k nepeněžitému plnění pro zánik vymáhaného práva splynutím - str. 741

521. Důsledky postoupení pohledávky zajištěné zástavním právem zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku - str. 742

j) Narovnání - str. 744

522. Dohoda o narovnání při náhradě škody - str. 744

523. Práva, na něž mohli účastníci při uzavírání dohody o narovnání pomýšlet - str. 745

524. Dohoda o narovnání práv z hospodářskoprávního závazku - str. 746

525. Uznaný závazek jako předmět dohody o narovnání - str. 747

526. K účelu narovnání - str. 748

527. Dohoda o narovnání mezi poškozeným a škůdcem - str. 749

VI. Kupní smlouva - str. 752

528. Část stavby jako předmět kupní smlouvy - str. 752

529. Součást věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 752

530. Kupní cena cenové předpisy - str. 753

531. Meze ochrany vlastnického práva - str. 755

532. Příslušenství věci jako předmět kupní smlouvy - str. 757

533. Věcněprávní a obligační účinky kupní smlouvy o převodu nemovitosti - str. 758

534. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 759

535. Synallagmatický závazek a vzájemná podmíněnost plnění - str. 760

536. Důsledky odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem po povolení vkladu do katastru nemovitostí - str. 761

537. K rovnosti účastníků občanskoprávního vztahu - str. 763

538. Kupní smlouva a společné jmění manželů - str. 764

539. Ke vzniku písemné kupní smlouvy - str. 765

540. K přepočtu kupní ceny v cizí měně po 16.10.1995 - str. 767

541. Ujednání kupní smlouvy o zaplacení daně z převodu nemovitosti kupujícím - str. 768

542. Vypořádání kupní ceny nemovitosti patřící do bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění) manželů v rámci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví - str. 769

543. Neplatnost smlouvy o sjednání tzv. propadné zástavy - str. 771

544. K rozsahu plné moci udělené k prodeji věci - str. 772

545. Rozdíl mezi kupní, směnnou a darovací smlouvou - str. 773

546. Náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti - str. 775

547. K okamžiku převodu vlastnického práva k věci užívané třetí osobou - str. 776

548. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 777

549. K naléhavému právnímu zájmu na žalobě, jíž by mělo být určeno, že účastníci uzavřeli kupní smlouvu - str. 778

550. Příslušenství věci jako předmět kupní nebo darovací smlouvy - str. 779

551. Důsledky prohlášení konkursu na platnost kupní smlouvy - str. 780

552. K určitosti dohody o kupní ceně - str. 783

553. K regulaci cen k povaze cenového rozhodnutí - str. 783

554. Kupní cena sjednaná v cizí měně - str. 785

555. K právu na ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezích; k regulovaným cenám - str. 787

556. Kupní cena stanovená jiným způsobem než peněžní částkou - str. 790

557. Zaplacení kupní ceny transformací nesplacené půjčky na kupní cenu - str. 790

558. Rozhodnutí cenového orgánu jako pramen práva - str. 792

559. Převzetí movité věci; nesení nebezpečí škody na věci - str. 793

560. Ujednání o předání předmětu koupě kupujícímu až po plné úhradě kupní ceny - str. 794

561. Doba plnění určená k určitému datu - str. 795

562. Upozornění na vadu věci se musí týkat určité vady - str. 796

563. Vady věci - str. 798

564. Otázka, zda vada koupené věci činí věc neupotřebitelnou při prodeji v obchodě - str. 799

565. Dodatečně zjištěné vady - str. 799

566. Použití § 597 odst. 2 obč. zák. na odpovědnost za vady prodané věci při prodeji zboží v obchodě - str. 800

567. Použití ustanovení § 597 odst. 2 obč. zák. při prodeji v obchodě - str. 800

568. Odpovědnost prodávajícího za poškození věci, k němuž došlo následně v důsledku vady, která existovala v době plnění - str. 802

569. Použití § 597 odst. 2 obč. zák. na odpovědnost za vady prodané věci při prodeji zboží v obchodě - str. 804

570. K právu na úhradu nutných nákladů, které kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady - str. 804

571. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady u soudu - str. 805

572. Odpovědnost za vady a právo na náhradu škody - str. 806

573. Odpovědnost za vady a právo na náhradu škody - str. 807

VII. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě - str. 810

a) Výhrada vlastnictví - str. 810

574. Výhrada vlastnického práva - str. 810

b) Předkupní právo - str. 812

575. Uplatnění neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nerespektování předkupního práva - str. 812

576. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu a jeho právní režim - str. 815

577. Důsledky porušení předkupního práva - str. 816

578. K následkům porušení předkupního práva podílových spoluvlastníků - str. 817

579. Právní účinky dovolání se neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nedodržení překupního práva - str. 818

580. Porušení překupního práva spoluvlastníka a žaloba na nahrazení projevu vůle nabyvatele nabídnout podíl ke koupi; žaloba na uzavření smlouvy o koupi podílu - str. 819

581. Překupní právo - str. 822

582. důsledky převodu spoluvlastnického podílu před uplynutím doby stanovené k výkonu překupního práva - str. 823

583. Skutečnosti rozhodné pro posouzení toho, zda prodejem spoluvlastnického podílu nemovitosti bylo porušení překupní právo - str. 824

584. Nabídka na realizaci předkupního práva k nemovitosti, učiněná telefonicky - str. 828

585. K nabídce předkupního práva obsahující změnu podmínek, za nichž povinný nabízí věc ke koupi - str. 829

c) Právo zpětné koupě - str. 831

586. K možnosti dohody o právu zpětné koupě - str. 831

d) Jiná vedlejší ujednání v kupní smlouvě - str. 831

587. Ustanovení § 610 obč. zák. ve vztahu k rozvazovací podmínce - str. 831

588. K vedlejším ujednáním v kupní smlouvě - str. 833

589. Povaha lhůty pro uplatnění jiných vedlejších ujednání při kupní smlouvě - str. 836

VIII. Směnná smlouva - str. 837

590. Peněžité plnění jako podstatná náležitost kupní smlouvy - str. 837

591. Platnost směnné smlouvy a vlastnictví směňované věci - str. 837

IX. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě - str. 840

592. Podstatné náležitosti smlouvy o prodeji v obchodě; podmínky odpovědnosti za vady prodané věci - str. 840

593. Použití zvláštních ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě na kupní smlouvu o prodeji nemovitosti, v níž jako prodávající vystupuje realitní kancelář - str. 843

594. Podmínky vzniku odpovědnosti za vady - str. 844

595. K určitosti předmětu koupě označeného číslem z prospektu - str. 847

596. Odpovědnost organizace za škodou způsobenou nesplněním povinnosti seznámit kupujícího se zvláštními pravidly pro užívání koupené věci - str. 848

597. Důsledky prohlášení konkursu pro práva z odpovědnosti za vady - str. 849

598. K odpovědnosti obstaratele za vady prodané věci - str. 850

599. Důkazní břemeno o neexistenci uplatněné vady v době předání - str. 851

600. K prohlášení prodávajícího v záručním listě o rozšíření záruky na jiné subjekty - str. 852

601. Nemožnost věc řádně užívat - str. 853

602. Bezplatná výměna použitého zboží - str. 854

X. Darovací smlouva - str. 857

603. Podmínky darování nezletilým dětem - str. 857

604. Darování manželům; darování mezi manžely - str. 857

605. Uzavření darovací smlouvy k penězům - str. 858

606. Převzetí darované věci - str. 859

607. K darování peněz uložených na vkladní knížce - str. 860

608. Přijetí daru - str. 861

609. K možnosti odstoupení od darovací smlouvy - str. 861

610. Vzdání se přídělu jako forma darování státu; stav tísně - str. 863

611. K posouzení obsahu odstupní smlouvy z hlediska uplatnění kolačního principu podle § 484 obč. zák. - str. 864

612. Způsobilost nezletilého k přijetí daru; odevzdání a převzetí daru při darování věci umístěné ve společném bytě dárce a obdarovaného - str. 865

613. Započtení daru na dědický podíl - str. 868

614. K formě darovací smlouvy, poukáže-li dárce darovanou částku přímo třetí osobě, jíž je obdarovaný povinen plnit - str. 869

615. Vrácení darované nemovitosti - str. 871

616. K vrácení nemovitého daru a k volbě žalobního návrhu - str. 872

617. K vymezení členů rodiny dárce z hlediska § 630 obč. zák. - str. 872

618. K žalobnímu petitu určovací žalob po zrušení darovací smlouvy ohledně části nemovitosti - str. 874

619. K výkladu pojmu "dobré mravy" - str. 875

620. Možnost sjednání dalších podmínek v darovací smlouvě, za nichž lze zrušit vztah z darovací smlouvy - str. 876

621. Ke hrubému porušení dobrých mravů ve smyslu § 630 obč. zák. - str. 877

622. K počátku běhu promlčecí doby pro uplatnění práva na vrácení daru - str. 878

623. K vrácení daru, vyzve-li k němu dárce obdarovaného až po zcizení daru - str. 880

624. Vrácení dru jen jednomu z dárců - str. 881

625. Vrácení daru spočívajícího v převodu členských práv a povinností v družstvu - str. 882

XI. Smlouva o dílo - str. 885

626. K písemné formě plné moci k uzavření smlouvy o dílo - str. 885

627. Ke zhotovení díla třetí osobou - str. 885

628. K právu na zaplacení ceny převzatého vadného díla - str. 886

629. Ke vlivu nevyhotovení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla na povinnost zaplacení - str. 887

630. Ke zvýšení ceny díla podle občanského zákoníku - str. 888

631. Odstoupení od smlouvy o dílo a bezdůvodné obohacení - str. 889

632. K  možnosti aplikace § 642 odst. 1 obč. zák. v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo pro překročení cen díla ze strany zhotovitele, k němuž ve skutečnosti nedošly - str. 890

633. Odstoupení od smlouvy o dílo a bezdůvodné obohacení - str. 891

Zvláštní ustanovení a zhotovení věci na zakázku - str. 895

634. Vlastnické právo ke zhotovované stavbě - str. 895

635. Dohoda o pozastavení části ceny - str. 896

636. Vrácení plnění ze zrušené smlouvy o zhotovení věci na zakázku z občanem dodaného materiálu - str. 897

637. K následkům odstoupení od smlouvy o zhotovení věci na zakázku a k odpovědnosti zhotovitele za škodu - str. 899

638.- Nabytí vlastnictví ke stavbě zhotovené na zakázku více osob - str. 900

639. Posouzení, zda reklamovaná vada díla byla řádně odstraněna - str. 902

XII. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci - str. 903

640. Použití repasovaného náhradního dílu k opravě vozidla namísto dílu nového jako vada opravy - str. 903

641. Vliv dohody o tom, že dílo nebude dokončeno, na odpovědnost za vady - str. 904

642. K právům z odpovědnosti za vady opravené nebo upravené věci v případě neodstranění reklamované vady ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě - str. 905

XIII. Smlouva o půjčce - str. 908

643. Plnění před uzavřením smlouvy a záloha; důkazní břemeno v řízení o vrácení půjčky - str. 908

644. Odpovědnost účastníků sdružení za závazky ze smlouvy o půjčce uzavřené jedním z nich - str. 909

645. Odpovědnost účastníka smlouvy o smlouvě budoucí za škodu vzniklou druhému účastníku smlouvy v souvislosti se zajišťováním finančních prostředků na koupi; k označení smlouvy a jejímu obsahu - str. 910

646. K reálné povaze smlouvy o půjčce; § 155 odst. 3 obč. zák. - str. 911

647. Výše úroku v občanskoprávním vztahu, jež je v rozporu s dobrými mravy - str. 914

648. Přiměřený úrok z půjčky - str. 916

XIV. Smlouva o výpůjčce - str. 920

649. Výprosa, výpůjčka a vydržení - str. 920

650. Předmět výpůjčky - str. 921

651. Nevrácení vypůjčené věci - str. 922

652. Ztráta předmětu výpůjčky - str. 923

XV. Nájemní smlouva - str. 925

653. Právní režim smlouvy o nájmu pozemků uzavřené mezi podnikateli - str. 925

654. právní režim pronájmu nemovitosti jako celku - str. 926

655. Rozhodnutí o pronájmu části nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví - str. 927

656. K charakteru dohody spoluvlastníků týkající se společné věci - str. 927

657. K částečné neplatnosti smlouvy o nájmu nemovitosti a věcí movitých v ní umístěných - str. 930

658. Ke vzniku práva nájmu k chatě nacházející se na pronajatém pozemku - str. 932

659. Posouzení sjednané dob nájmu - str. 932

660. Smlouva o "nájmu" majetkového podílu z transformace - str. 933

661. Část parcely jako předmět nájemní smlouvy; vymezení pozemku jako předmětu nájemní smlouvy - str. 934

662. K povinnostem pronajímatele a nájemce - str. 935

663. K bránění pronajímateli ve vstupu do pronajatých prostor - str. 938

664. Nájem pozemku vlastníkem budovy a účel užívání pozemku - str. 939

665. Právo pronajímatele kontrolovat předmět nájmu - str. 940

666. Změny na pronajaté věci - str. 941

667. Nárok nájemce na náhradu nákladů změn, které provedl na pronajaté věci - str. 942

668. Nárok nájemce na náhradu nákladů změn, které provedl na pronajaté věci - str. 943

669. Okamžik určení výše bezdůvodného obohacení vzniklého investicemi do cizí nemovitosti - str. 944

670. K  možnosti platného vzdání se práva na protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajaté věci - str. 946

671. Pohledávka nájemce ze zhodnocení pronajaté věci - str. 949

672. Stanovení nájemného z nájmu vzniklého ze zákona - str. 950

673. Postup soudu při vyřizování návrhu na provedení soupisu věcí podle § 672 odst. 2 obč. zák. - str. 951

674. K podmínkám soupisu movitých věcí podle § 672 odst. 2 obč. zák. - str. 953

675. K výkladu ustanovení § 672 obč. zák. - str. 954

676. Ke způsobu uplatnění práva na slevu z nájemného - str. 955

677. Ke vzniku nevyvratitelné právní domněnky konkludentního obnovení nájemního vztahu - str. 956

678. Skončení nájmu na dobu určitou; délka výpovědní lhůty - str. 958

679. K překážce věci pravomocně rozsouzené; k obnovení nájmu po uplynutí doby, na kterou byl sjednán - str. 960

680. zánik nájmu sjednaného na dobu určitou výpovědí a ujednání o výpovědních důvodech; výpověď z nájmu nebytových prostor z důvodu ztráty způsobilosti nájemce k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor pronajal; obecné náležitosti výpovědi z nájmu nebytových proto jako právního úkonu - str. 961

681. Užívání nebytových prostor po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán, a obnovení nájemního vztahu - str. 962

682. Zánik nájmu nebytových prostor na dobu určitou z jiného důvodu, než výpovědí pronajímatele nebo nájemce - str. 963

683. Skončení nájmu na dobu určitou - str. 964

684. K obnovení nájemní smlouvy dalším užíváním po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán - str. 965

685. Ke skončení nájmu po jeho obnovení pro pasivitu pronajímatele podle § 676 odst. 2 obč. zák, - str. 966

686. K ujednání o výpovědní lhůtě u výpovědi z nájmu - str. 967

687. K následkům změny v osobě vlastníka pronajaté věci - str. 967

688. Přechod povinnosti vydat bezdůvodné obohacení na nového pronajímatele - str. 968

689. Zánik nájmu zničením bytu - str. 970

690. Změna vlastnictví pronajaté věci a placení nájemného - str. 971

691. Porušení povinnosti nájemce vrátit pronajatou věc - str. 972

692. Zrušení společného nájmu nebytových prostor manžely - str. 973

693. Ke vzniku práva společného nájmu nebytového prostoru manžely - str. 975

XVI. příkazní smlouva - str. 977

694. Jednání příkazníka při faktické činnosti - str. 977

695. právní režim vztahu mezi správcem společné věci a ostatními spoluvlastníky - str. 978

696. K předmětu závazku ze smlouvy o obstarání věci - str. 979

697. K zániku příkazní smlouvy - str. 979

XVII. Smlouva o obstarání věci - str. 981

698. Obstarání rekreačního pobytu; odpovědnost za vadné plnění - str. 981

699. Smlouva o obstarání zájezdu podle § 733 obč. zák. - str. 982

700. Uzavření smlouvy o obstarání zájezdu prodejcem odlišným od obstaratele zájezdu - str. 983

701. Ke smlouvě o obstarání věci - str. 984

XVIII. Smlouva o obstarání prodeje věci - str. 986

702. K povaze smlouvy o obstarání prodeje věci - str. 986

703. Povaha smlouvy uzavírané autobazarem - str. 993

704. K prodeji vozu autobazarem - str. 996

705. Ke smluvním stranám kupní smlouvy při obstarání prodeje věci - str. 998

XIX. Jednatelství bez příkazu - str. 1000

706. Jednání zmocněnce, jehož plná moc zanikla, jako případ jednání bez plné moci - str. 1000

707. Plnění za jiného, co po právu měl plnit sám; jednatelství bez příkazu - str. 1002

XX. Smlouva o úschově - str. 1004

708. K rozdílu mezi smlouvou o úschově a smlouvou nájemní - str. 1004

XXI. Smlouva o ubytování - str. 1006

709. Předmět smlouvy o ubytování - str. 1006

XXII. Smlouvy o přepravě - str. 1007

a) Smlouva o přepravě osob - str. 1007

710. Povinnost zaplatit přirážku k jízdnému - str. 1007

711. K uzavírání smlouvy o přepravě v městské hromadné dopravě - str. 1007

712. Stanovení práv cestujícího vůči dopravci - str. 1009

713. Odpovědnost za škodu na přepravovaných zavazadlech - str. 1011

714. Vznik smluvního vztahu z přepravy zavazadel - str. 1012

715. Osoba oprávněná k podání reklamace za ztrátu zavazadla - str. 1015

716. Škoda na zdraví vzniklá za přepravy -s tr. 1016

b) Smlouva o přepravě nákladu - str. 1020

717. Uplatnění úpravy Úmluvy CMR - str. 1020

718. K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem; k placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě - str. 1021

XXIII. Smlouva zprostředkovatelská - str. 1026

719. Výklad pojmu "přičinění se" ve smyslu ustanovení § 774 obč. zák. - str. 1026

720. Pojmové znaky zprostředkovatelské smlouvy a odpovědnost za její porušení - str. 1027

721. Neplatnost zprostředkovatelské smlouvy ohledně koupě družstevního bytu - str. 1028

722. Zprostředkovatelská smlouva o prodeji majetku ve společném jmění manželů - str. 1029

723. K výši peněžité náhrady v případě bezdůvodného obohacení spočívajícího ve zprostředkovatelské činnosti - str. 1031

XXIV. Vklady - str. 1034

724. Vkladní knížka na jméno a na doručitele - str. 1034

725. Vznik smlouvy o vkladu - str. 1035

726. Odpovědnost banky ve vztahu k vkladní knížce na jméno - str. 1037

XXV. Smlouva o sdružení - str. 1040

727. Právní povaha sdružení podle § 829 a násl. obč. zák. - str. 1040

728. K právní povaze sdružení - str. 1041

729. K charakteru dohody o vydražení provozu pekárny  v malé privatizaci - str. 1042

730. Právní úkony pod jménem sdružení podle §  829 a násl. obč. zák. - str. 1043

731. Vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do sdružení podle § 829 obč. zák. - str. 1044

732. Rozšíření počtu účastníků sdružení podle § 829 a násl. obč. zák. - str. 1044

733. Vklad části jednotlivě určené věci do sdružení - str. 1046

734. Spoluvlastnický vztah účastníků smlouvy o sdružení - str. 1047

735. Charakter majetku získaného při výkonu společné činnosti účastníků sdružení - str. 1048

736. Zánik výlučného vlastnictví k druhově určeným věcem vloženým do sdružení - str. 1050

737. K nabývání privatizovaného majetku do spoluvlastnictví ve smyslu ustanovení § 834 obč. zák. - str. 1051

738. Odpovědnost účastníků sdružení za závazky ze sdružení - str. 1052

739. Roční vypořádání podílu na zisku - str. 1053

740. Podíly účastníků sdružení na zisku - str. 1053

741. Vážné důvody pro vystoupení ze sdružení - str. 1054

742. Právo vystoupit ze sdružení - str. 1055

743. Vystoupení ze sdružení - str. 1056

744. Závazek účastníků sdružení nekonkurovat si - str. 1057

745. K vypořádání účastníků sdružení - str. 1058

746. Aktivní legitimace účastníků zaniklého sdružení - str. 1059

747. Vypořádání účastníků sdružení - str. 1060

XXVI. Smlouva o důchodu - str. 1063

748. K výkonu rozhodnutí postižením důchodu - str. 1063

XXVII. Sázka a hra - str. 1064

749. Zákaz vymáhání výher ze sázek a her - str. 1064

750. K  vymahatelnosti výhry na hracím automatu - str. 1064

751. K nároku na výhru dosaženou na hracím automatu v herně - str. 1065

XXVIII. Veřejná soutěž - str. 1067

752. Povaha veřejné soutěže - str. 1067

753. K přezkumu hodnotících závěrů o předložených řešeních tematických úkolů - str. 1068

XXIX. Veřejný příslib - str. 1069

754. Co není veřejný příslib - str. 1069

755. K právní povaze inzerátu; vady prodané věci a omyl kupujícího - str. 1070

756. Příslib slevy na kupní ceně na základě předložení kuponu - str. 1071

XXX. Cestovní smlouva - str. 1074

757. Odstoupení od cestovní smlouvy - str. 1074

758. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1075

759. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1077

760. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1079

761. Odpovědnost provozovatele zájezdu - str. 1081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z pozemků veřejné infrastruktury a ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.