Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu.
Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině a bezdůvodnému obohacení vzniklému v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR; obsahuje dále judikaturu týkající se otázek promlčení a procesních aspektům bezdůvodného obohacení.
Promyšlené členění publikace umožňuje čtenáři snadné nalezení potřebné judikatury; k tomuto účelu slouží i věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.
Lze předpokládat, že řada právních názorů vyslovených v judikátech zařazených v tomto přehledu bude přiměřeně použitelná i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
autor: JUDr. Petr Lavický, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2012, 812 stran
ISBN: 978-80-7357-857-2

Cena: 964 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

 

A. Obecná charakteristika bezdůvodného obohacení - str. 25

B. Vztah bezdůvodného obohacení k jiným institutům - str. 37

C. Zvláštní skutkové podstaty bezdůvodného obohacení - str. 63

I. Plnění bez právního důvodu - str. 63

II. Plnění z neplatného právního úkonu - str. 187

III. Plnění z právního důvodu, který odpadl - str. 225

IV. Majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů - str. 257

V. Plnění za jiného - str. 269

D. Bezdůvodné obohacení a obdobné instituty podle zvláštních předpisů - str. 299

I. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích - str. 299

II. Bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR - str. 335

III. Plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině - str. 339

E. Negativní vymezení bezdůvodného obohacení - str. 351

F. Subjekty závazku z bezdůvodného obohacení - str. 359

I. Obohacený - str. 359

II. Postižený - str. 391

III. Stát jako zvláštní subjekt práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 409

G. Obsah, rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení - str. 419

I. Splatnost závazku k vydání bezdůvodného obohacení - str. 419

II. Místo plnění - str. 425

III. Vydání užitků - str. 427

IV. Náhrada nutných nákladů - str. 431

V. Uspokojení z věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí - str. 432

VI. Stanovení rozsahu bezdůvodného obohacení - str. 433

VII. Naturální restituce a reparace - str. 477

H. Vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy - str. 499

I. Funkce § 457 občanského zákoníku - str. 499

II. Zrušení smlouvy - str. 501

III. Neplatnost smlouvy - str. 519

IV. Synallagmatická povaha restituční povinnosti - str. 539

V. Rozsah restituovaných plnění - str. 573

I. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 591

I. Občanskoprávní úprava promlčení - str. 591

II. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v obchodních závazkových vztazích - str. 655

III. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v pracovněprávních vztazích - str. 675

IV. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v rámci služebních poměrů - str. 677

V. Promlčení nároku na náhradu za výživu podle zákona o rodině - str. 678

J. Procesní souvislosti - str. 681

I. Nalézací řízení - str. 681

II. Exekuční řízení - str. 731

III. Insolvenční řízení, řízení konkursní a vyrovnací - str. 373

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.