Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu.
Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině a bezdůvodnému obohacení vzniklému v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR; obsahuje dále judikaturu týkající se otázek promlčení a procesních aspektům bezdůvodného obohacení.
Promyšlené členění publikace umožňuje čtenáři snadné nalezení potřebné judikatury; k tomuto účelu slouží i věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.
Lze předpokládat, že řada právních názorů vyslovených v judikátech zařazených v tomto přehledu bude přiměřeně použitelná i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
autor: JUDr. Petr Lavický, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2012, 812 stran
ISBN: 978-80-7357-857-2

Cena: 964 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

 

A. Obecná charakteristika bezdůvodného obohacení - str. 25

B. Vztah bezdůvodného obohacení k jiným institutům - str. 37

C. Zvláštní skutkové podstaty bezdůvodného obohacení - str. 63

I. Plnění bez právního důvodu - str. 63

II. Plnění z neplatného právního úkonu - str. 187

III. Plnění z právního důvodu, který odpadl - str. 225

IV. Majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů - str. 257

V. Plnění za jiného - str. 269

D. Bezdůvodné obohacení a obdobné instituty podle zvláštních předpisů - str. 299

I. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích - str. 299

II. Bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR - str. 335

III. Plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině - str. 339

E. Negativní vymezení bezdůvodného obohacení - str. 351

F. Subjekty závazku z bezdůvodného obohacení - str. 359

I. Obohacený - str. 359

II. Postižený - str. 391

III. Stát jako zvláštní subjekt práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 409

G. Obsah, rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení - str. 419

I. Splatnost závazku k vydání bezdůvodného obohacení - str. 419

II. Místo plnění - str. 425

III. Vydání užitků - str. 427

IV. Náhrada nutných nákladů - str. 431

V. Uspokojení z věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí - str. 432

VI. Stanovení rozsahu bezdůvodného obohacení - str. 433

VII. Naturální restituce a reparace - str. 477

H. Vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy - str. 499

I. Funkce § 457 občanského zákoníku - str. 499

II. Zrušení smlouvy - str. 501

III. Neplatnost smlouvy - str. 519

IV. Synallagmatická povaha restituční povinnosti - str. 539

V. Rozsah restituovaných plnění - str. 573

I. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení - str. 591

I. Občanskoprávní úprava promlčení - str. 591

II. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v obchodních závazkových vztazích - str. 655

III. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v pracovněprávních vztazích - str. 675

IV. Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v rámci služebních poměrů - str. 677

V. Promlčení nároku na náhradu za výživu podle zákona o rodině - str. 678

J. Procesní souvislosti - str. 681

I. Nalézací řízení - str. 681

II. Exekuční řízení - str. 731

III. Insolvenční řízení, řízení konkursní a vyrovnací - str. 373

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z pozemků veřejné infrastruktury a ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.