Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

autor: Jiří Duba; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-228-8

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Předmluva - str. 7
Použité zkratky právních předpisů - str. 8
1 Právní úprava předběžného opatření - str. 9
1.1 Obecné podmínky - str. 11
1.1.1 Pravomoc - str. 12
1.1.2 Příslušnost - str. 13
1.1.3 Obsazení soudu - str. 23
1.1.4 Účastníci řízení - str. 25
1.1.5 Překážka věci zahájené - str. 27
1.1.6 Překážka věci rozhodnuté - str. 29
1.2 Podmínky pro nařízení předběžného opatření - str. 32
1.2.1 zahájení řízení na návrh - str. 33
1.2.2. Poplatková povinnost - str. 35
1.2.3 Sležení jistoty - str. 37
1.3 Předběžné opatření a nekalosoutěžní jednání - str. 32
1.4 Věcná legitimace ve věcech nekalé soutěže - str. 43
1.5 Prokazování vs. osvědčování - str. 46
1.5.1 Prokazování - str. 46
1.5.2 Osvědčování - str. 47
1.6 Formulace petitu - str. 48
1.6.1 Obecné požadavky - str. 49
1.6.2 Specifické petity - str. 51
1.7 Rozhodnutí
1.7.1 Odmítnutí návrhu - str. 53
1.7.2 Zamítnutí návrhu - str. 51
1.7.3 Zastavení řízení - str. 55
1.7.4 Vyhovění návrhu - str. 56
1.7.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 60
1.8 Zrušení a zánik předběžného opatření - str. 64
1.9 Opravné prostředky - str. 67
1.10 Postup po vydání o nařízení předběžného opatření - str. 68
1.10.1 Nároky uplatnitelné v řízení ve věci samé - str. 69
1.10.2 Lhůta k podání žaloby - str. 70
1.11 Důsledky nedodržení nařízeného předběžného opatření - str. 73
1.11.1 Výkon rozhodnutí - str. 74
1.11.2 Exekuční řízení - str. 82
1.11.3 Neplatnost právního jednání - str. 86
1.12 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy - str. 89
2 Nekalá soutěž - str. 93
2.1 Generální klauzule nekalé soutěže - str. 94
2.1.1 Hospodářský styk - str. 95
2.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 96
2.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 99
2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.3 Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - str. 105
2.4.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání - str. 106
2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu - str. 107
2.4.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str. 107
2.4.4 Nárok na náhradu škody - str. 109
2.4.5 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení - str. 110
2.4.6 Nárok na uveřejnění rozsudku - str. 111
2.4.7 Dovětek k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži - str. 113
Seznam pramenů a literatury - str. 113
Monografie - str. 114
Články - str. 116
Elektronické prameny - str. 116
Právní předpisy - str. 116
Judikatura - str.  118
O autorovi - str. 120


 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.