Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

autor: Jiří Duba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-228-8

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Předmluva - str. 7
Použité zkratky právních předpisů - str. 8
1 Právní úprava předběžného opatření - str. 9
1.1 Obecné podmínky - str. 11
1.1.1 Pravomoc - str. 12
1.1.2 Příslušnost - str. 13
1.1.3 Obsazení soudu - str. 23
1.1.4 Účastníci řízení - str. 25
1.1.5 Překážka věci zahájené - str. 27
1.1.6 Překážka věci rozhodnuté - str. 29
1.2 Podmínky pro nařízení předběžného opatření - str. 32
1.2.1 zahájení řízení na návrh - str. 33
1.2.2. Poplatková povinnost - str. 35
1.2.3 Sležení jistoty - str. 37
1.3 Předběžné opatření a nekalosoutěžní jednání - str. 32
1.4 Věcná legitimace ve věcech nekalé soutěže - str. 43
1.5 Prokazování vs. osvědčování - str. 46
1.5.1 Prokazování - str. 46
1.5.2 Osvědčování - str. 47
1.6 Formulace petitu - str. 48
1.6.1 Obecné požadavky - str. 49
1.6.2 Specifické petity - str. 51
1.7 Rozhodnutí
1.7.1 Odmítnutí návrhu - str. 53
1.7.2 Zamítnutí návrhu - str. 51
1.7.3 Zastavení řízení - str. 55
1.7.4 Vyhovění návrhu - str. 56
1.7.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 60
1.8 Zrušení a zánik předběžného opatření - str. 64
1.9 Opravné prostředky - str. 67
1.10 Postup po vydání o nařízení předběžného opatření - str. 68
1.10.1 Nároky uplatnitelné v řízení ve věci samé - str. 69
1.10.2 Lhůta k podání žaloby - str. 70
1.11 Důsledky nedodržení nařízeného předběžného opatření - str. 73
1.11.1 Výkon rozhodnutí - str. 74
1.11.2 Exekuční řízení - str. 82
1.11.3 Neplatnost právního jednání - str. 86
1.12 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy - str. 89
2 Nekalá soutěž - str. 93
2.1 Generální klauzule nekalé soutěže - str. 94
2.1.1 Hospodářský styk - str. 95
2.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 96
2.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 99
2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.3 Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - str. 105
2.4.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání - str. 106
2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu - str. 107
2.4.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str. 107
2.4.4 Nárok na náhradu škody - str. 109
2.4.5 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení - str. 110
2.4.6 Nárok na uveřejnění rozsudku - str. 111
2.4.7 Dovětek k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži - str. 113
Seznam pramenů a literatury - str. 113
Monografie - str. 114
Články - str. 116
Elektronické prameny - str. 116
Právní předpisy - str. 116
Judikatura - str.  118
O autorovi - str. 120


 

Další nabídka k tématu

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.