Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

autor: Jiří Duba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-228-8

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Předmluva - str. 7
Použité zkratky právních předpisů - str. 8
1 Právní úprava předběžného opatření - str. 9
1.1 Obecné podmínky - str. 11
1.1.1 Pravomoc - str. 12
1.1.2 Příslušnost - str. 13
1.1.3 Obsazení soudu - str. 23
1.1.4 Účastníci řízení - str. 25
1.1.5 Překážka věci zahájené - str. 27
1.1.6 Překážka věci rozhodnuté - str. 29
1.2 Podmínky pro nařízení předběžného opatření - str. 32
1.2.1 zahájení řízení na návrh - str. 33
1.2.2. Poplatková povinnost - str. 35
1.2.3 Sležení jistoty - str. 37
1.3 Předběžné opatření a nekalosoutěžní jednání - str. 32
1.4 Věcná legitimace ve věcech nekalé soutěže - str. 43
1.5 Prokazování vs. osvědčování - str. 46
1.5.1 Prokazování - str. 46
1.5.2 Osvědčování - str. 47
1.6 Formulace petitu - str. 48
1.6.1 Obecné požadavky - str. 49
1.6.2 Specifické petity - str. 51
1.7 Rozhodnutí
1.7.1 Odmítnutí návrhu - str. 53
1.7.2 Zamítnutí návrhu - str. 51
1.7.3 Zastavení řízení - str. 55
1.7.4 Vyhovění návrhu - str. 56
1.7.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 60
1.8 Zrušení a zánik předběžného opatření - str. 64
1.9 Opravné prostředky - str. 67
1.10 Postup po vydání o nařízení předběžného opatření - str. 68
1.10.1 Nároky uplatnitelné v řízení ve věci samé - str. 69
1.10.2 Lhůta k podání žaloby - str. 70
1.11 Důsledky nedodržení nařízeného předběžného opatření - str. 73
1.11.1 Výkon rozhodnutí - str. 74
1.11.2 Exekuční řízení - str. 82
1.11.3 Neplatnost právního jednání - str. 86
1.12 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy - str. 89
2 Nekalá soutěž - str. 93
2.1 Generální klauzule nekalé soutěže - str. 94
2.1.1 Hospodářský styk - str. 95
2.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 96
2.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 99
2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.3 Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - str. 105
2.4.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání - str. 106
2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu - str. 107
2.4.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str. 107
2.4.4 Nárok na náhradu škody - str. 109
2.4.5 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení - str. 110
2.4.6 Nárok na uveřejnění rozsudku - str. 111
2.4.7 Dovětek k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži - str. 113
Seznam pramenů a literatury - str. 113
Monografie - str. 114
Články - str. 116
Elektronické prameny - str. 116
Právní předpisy - str. 116
Judikatura - str.  118
O autorovi - str. 120


 

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.