Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají.

Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru vznikají. Zaměřuje pozornost zejména na zásadní změny v úpravě přechodu práv a povinností, které přinesla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, a uvádí řadu praktických případů.

Publikace se obsáhle věnuje též právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úrovni Evropské unie a ve Velké Británii, analyzuje příslušné směrnice EU a aplikuje řadu rozhodnutí Soudního dvora EU na podmínky zaměstnavatelů v České republice.

Příručka je určena především pro zaměstnavatele, advokáty, personalisty, mzdové účetní a zaměstnance a jejich zástupce.

autor: Lada Jouzová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7502-469-5

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Úvod - str. 11
1. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele v české právní úpravě - str. 19
1.1 Obecná východiska přechodu práv a povinností - str. 19
1.1.1 Pracovněprávní vztahy  a jejich druhy - str. 19
1.1.2 Prvky základních pracovněprávních vztahů - str. 25
1.1.3 Změna zaměstnavatele jako subjektu základního pracovněprávního vztahu - str. 28
1.2 Historický vývoj právní úpravy přechodu v zákoníku práce - str. 31
1.3 Obecná ustanovení o přechodu v zákoníku práce - str. 31
1.3.1 Zásada legality - str. 36
1.3.2 Koncept flexicurity - str. 38
1.3.3 Zásada automatického přechodu - str. 40
1.4 Právní důvody přechodu práv a povinností - str. 41
1.4.1 Právní důvody přechodu dle zákoníku práce - str. 41
1.4.2 Právní důvody přechodu dle zvláštních právních předpisů - str. 60
1.4.3 Důvody přechodu při změně poskytování služeb - str. 72
1.5 Právní účinky přechodu práv a povinností - str. 82
1.5.1 Zachování práv zaměstnanců - str. 82
1.5.2 Informační a projednací povinnost - str. 149
1.5.3 Specifika právních účinku přechodu u dohod - str. 169
1.6 Přechod výkonu práv a povinností u organizačních složek státu - str. 182
1.7 Některé poznámky k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u služebního úřadu - str. 187
1.8 Rovné zacházení se zaměstnanci - str. 191
2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie - str. 197
2.1 Předpoklady a podmínky přechodu práv a povinností - str. 197
2.1.1 Prameny právní úpravy - str. 197
2.1.2 Působnost směrnice o přechodu - str. 199
2.1.3 Hospodářská jednotka zachovávající si svou identitu - str. 205
2.1.4 Smluvní převod a fúze jako právní skutečnost přechodu - str. 216
2.2 Důsledky převodu ve smyslu směrnice o přechodu - str. 238
2.2.1 Zachování práv zaměstnanců a ochrana před podstatnou změnou pracovních podmínek - str. 238
2.2.2 Přechod práv a povinností z kolektivních smluv - str. 243
2.2.3 Ochrana zaměstnance před propuštěním - str. 248
2.2.4 Určení převáděných zaměstnanců - str. 252
2.2.5 Informační a projednací povinnost - str. 254
Exkurz: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve Velké Británii - str. 257
1. Předpoklady a podmínky přechodu práv a povinností - str. 257
2. Závěr - str. 265
Jak dál v právní úpravě - str. 267
Závěr - str. 273
Seznam použité a zkráceně citované literatury - str. 283
 

Další nabídka k tématu

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 1 950 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.