Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají.

Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru vznikají. Zaměřuje pozornost zejména na zásadní změny v úpravě přechodu práv a povinností, které přinesla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, a uvádí řadu praktických případů.

Publikace se obsáhle věnuje též právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úrovni Evropské unie a ve Velké Británii, analyzuje příslušné směrnice EU a aplikuje řadu rozhodnutí Soudního dvora EU na podmínky zaměstnavatelů v České republice.

Příručka je určena především pro zaměstnavatele, advokáty, personalisty, mzdové účetní a zaměstnance a jejich zástupce.

autor: Lada Jouzová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7502-469-5

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Úvod - str. 11
1. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele v české právní úpravě - str. 19
1.1 Obecná východiska přechodu práv a povinností - str. 19
1.1.1 Pracovněprávní vztahy  a jejich druhy - str. 19
1.1.2 Prvky základních pracovněprávních vztahů - str. 25
1.1.3 Změna zaměstnavatele jako subjektu základního pracovněprávního vztahu - str. 28
1.2 Historický vývoj právní úpravy přechodu v zákoníku práce - str. 31
1.3 Obecná ustanovení o přechodu v zákoníku práce - str. 31
1.3.1 Zásada legality - str. 36
1.3.2 Koncept flexicurity - str. 38
1.3.3 Zásada automatického přechodu - str. 40
1.4 Právní důvody přechodu práv a povinností - str. 41
1.4.1 Právní důvody přechodu dle zákoníku práce - str. 41
1.4.2 Právní důvody přechodu dle zvláštních právních předpisů - str. 60
1.4.3 Důvody přechodu při změně poskytování služeb - str. 72
1.5 Právní účinky přechodu práv a povinností - str. 82
1.5.1 Zachování práv zaměstnanců - str. 82
1.5.2 Informační a projednací povinnost - str. 149
1.5.3 Specifika právních účinku přechodu u dohod - str. 169
1.6 Přechod výkonu práv a povinností u organizačních složek státu - str. 182
1.7 Některé poznámky k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u služebního úřadu - str. 187
1.8 Rovné zacházení se zaměstnanci - str. 191
2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele z pohledu práva Evropské unie - str. 197
2.1 Předpoklady a podmínky přechodu práv a povinností - str. 197
2.1.1 Prameny právní úpravy - str. 197
2.1.2 Působnost směrnice o přechodu - str. 199
2.1.3 Hospodářská jednotka zachovávající si svou identitu - str. 205
2.1.4 Smluvní převod a fúze jako právní skutečnost přechodu - str. 216
2.2 Důsledky převodu ve smyslu směrnice o přechodu - str. 238
2.2.1 Zachování práv zaměstnanců a ochrana před podstatnou změnou pracovních podmínek - str. 238
2.2.2 Přechod práv a povinností z kolektivních smluv - str. 243
2.2.3 Ochrana zaměstnance před propuštěním - str. 248
2.2.4 Určení převáděných zaměstnanců - str. 252
2.2.5 Informační a projednací povinnost - str. 254
Exkurz: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve Velké Británii - str. 257
1. Předpoklady a podmínky přechodu práv a povinností - str. 257
2. Závěr - str. 265
Jak dál v právní úpravě - str. 267
Závěr - str. 273
Seznam použité a zkráceně citované literatury - str. 283
 

Další nabídka k tématu

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.