Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právo a péče v závěru života

Právo a péče v závěru života

Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup a v jakém okamžiku má být tento přístup částečně nebo zcela nahrazen přístupem paliativním. Kniha do značné míry sleduje tematickou strukturu oblasti medicínského práva v zahraničí označovanou jako „law at the end of life“. V závěru je kapitola věnována právní analýze konkrétních případů z praxe.

Jedním z cílů publikace je překročit pouhou teoretickou analýzu a nabídnout vhled do reálných situací, které klinická praxe v souvislosti s poskytováním péče v závěru života řeší. Jejím zásadním cílem je předložit ucelené právní pojednání o uvedených otázkách a vyplnit tak prázdné místo v současné odborné literatuře.
autor: Barbora Steinlauf; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, 204 stran
ISBN: 978-80-7598-714-3

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce- str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Úvod - str. XV
1 Marná léčba - str. 1
1.1 Úvod ke konceptu marné léčby - str. 1
1.2 Definice marné léčby v odborné literatuře - str. 3
1.3 Definice marné léčby v odborných doporučeních - str. 9
1.3.1 Velká Británie - str. 10
1.3.2 Spojené státy americké - str. 15
1.4 Marná léčba v judikatuře soudů - str. 16
1.4.1 Velká Británie - str. 16
1.4.2 Spojené státy americké - str. 27
1.4.3 Rada Evropy - str. 30
1.5 Marná léčba v českých odborných doporučeních - str. 34
1.6 Český právní rámec nezahájení nebo ukončení marné léčby - str. 37
1.7 Shrnutí - str. 47
2 Nezahájení a ukončení život udržující léčby - str. 49
2.1 Úvod - str. 49
2.2 Nezahájení a ukončení život udržující léčby v judikatuře soudů - str. 52
2.2.1 Velká Británie - str. 52
2.2.2 Spojené státy americké - str. 55
2.2.3 Kanada - str. 56
2.2.4 Izrael - str. 57
2.3 Shrnutí argumentace - str. 61
2.3.1 Konání vs. opomenutí - str. 62
2.3.2 Úmysl - str. 66
2.3.3 Postup na náležité odborné úrovni - str. 68
2.3.4 Autonomie pacienta - str. 71
2.4 Ukončení život udržující léčby jako zásah do integrity člověka - str. 73
2.5 Shrnutí - str. 77
3 Rozhodovací proces - str. 79
3.1 Úvod - str. 79
3.2 Posouzení způsobilosti právně jednat - str. 80
3.3 Odmítnutí život udržující léčby nebo odvolání souhlasu s život udržující léčbou - str. 87
3.4 Zástupné rozhodování - str. 90
3.4.1 Zástupné rozhodování v zahraniční právní úpravě - str. 92
3.4.2 Zástupné rozhodování v české právní úpravě - str. 97
3.5 Ingerence soudu - str. 105
3.5.1 Stávající právní úprava - str. 105
3.5.2 Úvahy de lege ferenda - str. 109
3.6 Shrnutí - str. 120
4 Dříve vyslovená přání - str. 121
4.1 Úvod - str. 121
4.2 Stávající právní úprava a její problematické aspekty - str. 122
4.2.1 Dříve vyslovené přání jako souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - str. 123
4.2.2 Povinnost poskytovatele zdravotních služeb respektovat dříve vyslovené přání - str. 124
4.2.3 Požadavek, aby měl poskytovatel dříve vyslovené přání k dispozici - str. 125
4.2.4 Vymezení předvídatelné situace - str. 128
4.2.5 Poučení pacienta o důsledcích vyjádření dříve vysloveného přání - str. 128
4.2.6 Formy dříve vysloveného přání - str. 131
4.2.7 Zákaz respektovat dříve vyslovené přání - str. 133
4.2.8 Způsobilost pacienta vyjádřit dříve vyslovené přání - str. 135
4.3 Dříve vyslovená přání a ochrana osobnosti - str. 135
4.4 Úvahy de lege ferenda - str. 136
4.4.1 Návrh č. 1 - str. 137
4.4.2 Návrh č. 2 - str. 139
4.5 Shrnutí - str. 142
5 Zvláštní kategorie - str. 143
5.1 Kardiopulmonální resuscitace - str. 143
5.1.1 Historický úvod - str. 143
5.1.2 Úspěšnost kardiopulmonální resuscitace - str. 144
5.1.3 Rozhodování o kardiopulmonální resuscitaci v české klinické praxi - str. 146
5.1.4 Zahraniční judikatura a odborná doporučení - str. 148
5.1.5 Doporučení pro českou klinickou praxi - str. 151
5.2 Deaktivace implantabilního kardioverteru-defibrilátoru - str. 154
5.2.1 Indikace k implantaci kardioverteru-defibrilátoru - str. 154
5.2.2 Přiměřenost léčby kardioverterem-defibrilátorem - str. 154
5.2.3 Deaktivace kardioverteru-defibrilátoru - str. 156
5.3 Paliativní sedace - str. 157
5.3.1 Definice paliativní sedace - str. 157
5.3.2 Paliativní sedace jako postup na náležité odborné úrovni - str. 158
5.3.3 Kontroverze spojené s prováděním paliativní sedace - str. 159
5.4 Odlišení paliativní sedace a eutanázie - str. 160
5.5 Souhlas pacienta k provedení paliativní sedace - str. 161
6 Kazuistiky - str. 163
Závěr - str. 172
Seznam použitých zdrojů - str. 174

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o specifických zdravotních službách a znění 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž některé byly rovněž změněny. Nově byl ...

Cena: 151 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. Podrobněji k obsahu ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Medicínské právo. 2. vydání

Medicínské právo. 2. vydání

Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar - C. H. Beck

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.