Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich. 

Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na děti odloučené a bez doprovodu. Podrobně analyzuje jejich hmotněprávní i procesní postavení, zejména pak úpravu přístupu k řízení o mezinárodní ochraně, opatrovnictví, právnímu poradenství a pomoci či k osobnímu pohovoru. 

Zvláštní pozornost je upřena ke sloučení rodiny, zajišťování dětí v uprchlické situaci a alternativám k zajištění.


autor: Dalibor Jílek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, 232 stran
ISBN: 978-80-7502-336-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva  - str. 15
1. Dítě a zranitelnost v diskurzu mezinárodního práva - str. 17
1.1 Rozlišení diskurzivních schémat  - str. 17
1.1.1 Diskurz kázně  - str. 18
1.1.2 Diskurz nevinnosti  - str. 19
1.1.3 Vývojový diskurz  - str. 21
1.1.4 Postmoderní diskurz  - str. 23
1.2 Diskurz mezinárodního práva  - str. 25
1.2.1 Úmluva o právech dítěte  - str. 25
1.2.2 Rozsudky ESLP  - str. 31
1.3 Jaké dítě chceme mít  - str. 35
2. Procesní záruky dítěte bez doprovodu  - str. 38
2.1 Předpoklady procesních záruk  - str. 38
2.1.1 Ústava IRO a její nominální definice dítěte bez doprovodu  - str. 38
2.1.2 Neviditelné dítě v Úmluvě o právním postavení uprchlíků  - str. 43
2.1.3 Dítě bez doprovodu v doporučeních UNHCR a ExCom  - str. 49
2.1.3.1 Příručka k postupům a hlediskům pro určování právního postavení uprchlíků (září 1979)  - str. 52
2.1.3.2 Zpráva o nezletilých uprchlících (červenec 1987)  - str. 54
2.1.3.3 Pokyny k nezletilým uprchlíkům (srpen 1988)  - str. 59
2.1.3.4 Strategie týkající se nezletilých uprchlíků (srpen 1993)  - str. 63
2.1.3.5 Nezletilí uprchlíci: Pokyny k ochraně a péči (1994)  - str. 64
2.1.3.6 Pokyny ke strategii a postupům, jež se zabývají dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl (únor 1997)  - str. 69
2.1.3.7 Pokyny k mezinárodní ochraně č. 8 (prosinec 2009)  - str. 75
2.1.3.8 Příručka a pokyny k postupům a hlediskům pro určování právního postavení uprchlíků (prosinec 2011)  - str. 79
2.2 Úmluva o právech dítěte: procesní záruky dítěte bez doprovodu  - str. 81
2.2.1 Zásady a jejich procesní valence  - str. 83
2.2.1.1 Právo dítěte nebýt diskriminováno  - str. 83
2.2.1.2 Nejlepší zájmy dítěte  - str. 86
2.2.1.3 Právo dítěte na život, jeho zachování a na vývoj  - str. 90
2.2.1.4 Právo dítěte být slyšeno a participace  - str. 92
2.2.2 Doplňkové a rámcové ustanovení  - str. 97
2.3 Implicitní procesní záruky  - str. 108
3. Opatrovnictví nezletilého bez doprovodu  - str. 110
3.1 Nutnost ustanovit opatrovníka  - str. 110
3.2 Hlavní pojmy používané v mezinárodním a unijním právu  - str. 111
3.2.1 Nezletilý bez doprovodu  - str. 111
3.2.2 Opatrovnictví  - str. 112
3.3 Zásady opatrovnictví a jeho specifika vzhledem k nezletilému bez doprovodu  - str. 118
3.3.1 Ustanovení opatrovníka a jeho úloha  - str. 118
3.3.2 Právo dítěte být slyšeno a právo na informace  - str. 120
3.3.3 Nejlepší zájmy dítěte a specifická zranitelnost nezletilého bez doprovodu  - str. 124
3.3.4 Nalezení trvalého řešení  - str. 130
3.3.5 Kvalifikace opatrovníka a zajištění podmínek pro jeho činnost  - str. 135
3.4 Dobrá praxe  - str. 140
4. Přístup dítěte bez doprovodu k řízení podle procedurální směrnice - str. 143
4.1 Procesní požadavky přístupu k řízení  - str. 143
4.1.1 Informace o mezinárodní ochraně  - str. 144
4.1.2 Podání žádosti o mezinárodní ochranu  - str. 147
4.2 Identifikace zranitelnosti  - str. 150
4.3 Podpora dítěte během řízení  - str. 153
4.3.1 Zástupce dítěte, právní informace, právní poradenství a pomoc  - str. 155
4.3.2 Použití zrychleného řízení a právo setrvat na území po dobu žaloby  - str. 156
4.3.3 Žádost o mezinárodní ochranu  - str. 158
4.3.4 Osobní pohovor  - str. 160
4.3.5 Posouzení věrohodnosti výpovědi  - str. 163
5. Právo dítěte na sloučení rodiny v sepětí s jeho nejlepšími zájmy - str. 164
5.1 Ochrana nezletilého uprchlíka  - str. 164
5.1.1 Zranitelnost nezletilého uprchlíka  - str. 165
5.1.2 Ochrana rodinného života nezletilého uprchlíka  - str. 165
5.2 Mezinárodněprávní rámec  - str. 166
5.2.1 Adresáti smluvního závazku  - str. 167
5.2.2 Adaptabilita a horizontální účinky zásady  - str. 169
5.2.3 Zastřešující ustanovení  - str. 171
5.2.4 Zásada nejlepších zájmů dítěte a její účinky  - str. 173
5.2.5 Posuzování a určování nejlepších zájmů dítěte  - str. 175
5.2.6 Společné obecné komentáře  - str. 177
5.3 Evropský právní rámec  - str. 180
5.3.1 Evropská úmluva o ochraně lidských práv  - str. 180
5.3.2 Právo Evropské unie  - str. 182
5.3.2.1 Listina základních práv EU  - str. 182
5.3.2.2 Směrnice o právu na sloučení rodiny  - str. 184
6. Zajištění dítěte a alternativy k zajištění  - str. 191
6.1 Mezinárodní konsensus  - str. 191
6.2 Zajištění: právo dítěte na svobodu a bezpečnost  - str. 192
6.2.1 Univerzální rámec  - str. 192
6.2.2 Partikulární rámec Rady Evropy  - str. 195
6.2.3 Systémový rámec unijního práva  - str. 196
6.3 Rozhodování o zajištění  - str. 199
6.3.1 Právní základ zajištění ve vnitrostátním právu  - str. 199
6.3.2 Důvody zajištění  - str. 199
6.3.3 Nutnost a proporcionalita zajištění  - str. 201
6.3.4 Procesní záruky  - str. 203
6.3.5 Důstojné a humánní podmínky  - str. 205
6.3.6 Postoj ESLP k alternativám k zajištění dětí  - str. 207
6.4 Alternativy k zajištění  - str. 208
6.4.1 Výhody alternativ k zajištění  - str. 208
6.4.2 Příklady alternativ k zajištění  - str. 209
6.4.2.1 Pěstounská péče  - str. 209
6.4.2.2 Příbuzenská péče  - str. 210
6.4.2.3 Ubytovací zařízení pro děti (institucionální péče)  - str. 210
6.4.3 Alternativy k zajištění rodin s dětmi  - str. 211
6.4.4 Individuální vedení případu (tzv. case management)  - str. 213
Seznam literatury  - str. 214

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.