Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali.

Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, kteří ocení zejména praktickou stránku knihy.

autoři: Lunka Holá, Martina Urbanová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 4. 2020, 176 stran
ISBN: 978-80-7598-719-8

Cena: 275 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. X
1 Mediace v perspektivě práva a sociální změny
Miloš Večeřa, Martina Urbanová - str. 1
1.1 Mediace jako součást právního systému - str. 2
1.2 Právo a sociální změna - str. 5
1.2.1 Právo jako závislá a/nebo nezávislá proměnná sociální změny - str. 6
1.2.2 Vztah právní změny a sociální změny - str. 7
1.3 Právo – prostředek regulace sociálních vztahů a nástroj sociální změny - str. 9
1.3.1 Meze práva při dosahování sociální změny - str. 14
1.4 Právo a sociální změna v pozdně moderní společnosti - str. 15
2 Uplatňování smírných postupů v právním řádu ČR
Lenka Holá, Lenka Westphalová - str. 21
2.1 Právněteoretické zdroje smírných postupů - str. 24
2.2 Kulturní a sociální zdroje zavádění smírných postupů - str. 32
2.2.1 Kulturní faktory – proměny společné identity - str. 32
2.2.2 Sociální faktory – zmocnění jako přijímání zodpovědnosti - str. 35
2.3 Uplatňování smírných postupů v právním řádu ČR - str. 39
3 Systémy fungování mediace a jejich perspektiva v ČR
Jan Holas - str. 51
3.1 Objektivace mediace v evropském prostředí - str. 51
3.1.1 Prapočátky mediace a její novodobá inkarnace - str. 52
3.1.2 EU jako hybatel na poli mediace - str. 53
3.1.3 Směrnice EU a reakce členských států - str. 54
3.2 Systémy fungování mediace - str. 55
3.2.1 Modely donucení - str. 57
3.2.2 Modely motivace - str. 61
3.2.3 Modely získávání informací o mediaci - str. 62
3.3 Stav využívání mediace v EU - str. 63
3.4 Perspektivy fungování mediace v ČR - str. 65
3.4.1 Aktuální stav v ČR - str. 65
3.4.2 Možnosti do budoucna - str. 66
4 Problematické aspekty aplikace zákona o mediaci v českém právním prostředí
Michal Malacka, Veronika Navrátilová - str. 69
4.1 Zhodnocení stavu právní úpravy mediace v kontextu členství v EU - str. 73
4.1.1 Institut mediace v EU a harmonizace přístupů k mediaci - str. 73
4.1.2 Koncept harmonizace právních úprav mediace v členských státech EU a v ČR - str. 75
4.2 Zhodnocení současné právní praxe v mediaci s reflexí její zákonné úpravy - str. 81
4.2.1 Osobní přítomnost stran jako podmínka realizace mediace - str. 82
4.2.2 Otázka poučovací povinnosti ze strany mediátora - str. 83
4.2.3 Povinnost mlčenlivosti mediátora a subjektů účastnících se mediace - str. 83
4.2.4 Nařízení setkání se zapsaným mediátorem a jeho režim v mediaci - str. 85
4.3 Zohlednění mediace v budoucí právní úpravě civilního řízení soudního - str. 88
5 První setkání se zapsaným mediátorem – nedílná součást českého právního řádu
Anna Márová - str. 93
5.1 Evropský právní kontext prvního nařízeného setkání s mediátorem - str. 93
5.1.1 Evropská Směrnice a dokumenty Rady Evropy a CEPEJ - str. 93
5.1.2 Ustanovení českých obecně závazných předpisů citovaná v dokumentech CEPEJ - str. 94
5.1.3 Jak je legislativně řešena přístupnost prvního setkání s mediátorem účastníkům? - str.  94
5.2 Úloha soudů a advokátů při realizaci prvního soudem nařízeného setkání s mediátorem - str. 97
5.2.1 Úloha soudu - str. 97
5.2.2 Úloha advokátů - str. 100
5.3 Nařízení prvního setkání podle občanského soudního řádu a podle zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 101
5.3.1 Občanský soudní řád - str. 101
5.3.2 Zákon o zvláštních řízeních soudních - str. 102
5.4 Výběr mediátora a jeho ustanovení - str. 106
5.5 Jazyk prvního nařízeného setkání - str. 109
5.6 Mlčenlivost - str. 111
5.7 De lege ferenda - str. 112
6 První setkání se zapsaným mediátorem – časoprostorová analýza dat
David Fiedor - str. 115
6.1 Statistické listy Ministerstva spravedlnosti ČR jako zdroj dat - str. 116
6.2 První setkání se zapsaným mediátorem a jeho vývoj v čase - str. 117
6.2.1 Opatrovnická agenda - str. 117
6.2.2 Civilní agenda - str. 119
6.2.3 Srovnání opatrovnické a civilní agendy - str. 120
6.3 Typy sporů - str. 121
6.3.1 Opatrovnická agenda - str. 121
6.3.2 Civilní agenda - str. 124
6.4 Regionální diferenciace míry využívání institutu prvního nařízeného setkání se zapsaným mediátorem - str. 127
6.4.1 Opatrovnická agenda - str. 127
6.4.2 Civilní agenda - str. 129
Shrnutí - str. 137
Summary - str. 141
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 146
Věcný rejstřík - str.  159

Další nabídka k tématu

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová - Wolters Kluwer, a. s.

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku ...

Cena: 680 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.