Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali.

Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen studentům, kteří se teprve v oboru rozkoukávají, ale i odborníkům, kteří ocení zejména praktickou stránku knihy.

autor: Lunka Holá, Martina Urbanová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 4. 2020, 176 stran
ISBN: 978-80-7598-719-8

Cena: 245 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. X
1 Mediace v perspektivě práva a sociální změny
Miloš Večeřa, Martina Urbanová - str. 1
1.1 Mediace jako součást právního systému - str. 2
1.2 Právo a sociální změna - str. 5
1.2.1 Právo jako závislá a/nebo nezávislá proměnná sociální změny - str. 6
1.2.2 Vztah právní změny a sociální změny - str. 7
1.3 Právo – prostředek regulace sociálních vztahů a nástroj sociální změny - str. 9
1.3.1 Meze práva při dosahování sociální změny - str. 14
1.4 Právo a sociální změna v pozdně moderní společnosti - str. 15
2 Uplatňování smírných postupů v právním řádu ČR
Lenka Holá, Lenka Westphalová - str. 21
2.1 Právněteoretické zdroje smírných postupů - str. 24
2.2 Kulturní a sociální zdroje zavádění smírných postupů - str. 32
2.2.1 Kulturní faktory – proměny společné identity - str. 32
2.2.2 Sociální faktory – zmocnění jako přijímání zodpovědnosti - str. 35
2.3 Uplatňování smírných postupů v právním řádu ČR - str. 39
3 Systémy fungování mediace a jejich perspektiva v ČR
Jan Holas - str. 51
3.1 Objektivace mediace v evropském prostředí - str. 51
3.1.1 Prapočátky mediace a její novodobá inkarnace - str. 52
3.1.2 EU jako hybatel na poli mediace - str. 53
3.1.3 Směrnice EU a reakce členských států - str. 54
3.2 Systémy fungování mediace - str. 55
3.2.1 Modely donucení - str. 57
3.2.2 Modely motivace - str. 61
3.2.3 Modely získávání informací o mediaci - str. 62
3.3 Stav využívání mediace v EU - str. 63
3.4 Perspektivy fungování mediace v ČR - str. 65
3.4.1 Aktuální stav v ČR - str. 65
3.4.2 Možnosti do budoucna - str. 66
4 Problematické aspekty aplikace zákona o mediaci v českém právním prostředí
Michal Malacka, Veronika Navrátilová - str. 69
4.1 Zhodnocení stavu právní úpravy mediace v kontextu členství v EU - str. 73
4.1.1 Institut mediace v EU a harmonizace přístupů k mediaci - str. 73
4.1.2 Koncept harmonizace právních úprav mediace v členských státech EU a v ČR - str. 75
4.2 Zhodnocení současné právní praxe v mediaci s reflexí její zákonné úpravy - str. 81
4.2.1 Osobní přítomnost stran jako podmínka realizace mediace - str. 82
4.2.2 Otázka poučovací povinnosti ze strany mediátora - str. 83
4.2.3 Povinnost mlčenlivosti mediátora a subjektů účastnících se mediace - str. 83
4.2.4 Nařízení setkání se zapsaným mediátorem a jeho režim v mediaci - str. 85
4.3 Zohlednění mediace v budoucí právní úpravě civilního řízení soudního - str. 88
5 První setkání se zapsaným mediátorem – nedílná součást českého právního řádu
Anna Márová - str. 93
5.1 Evropský právní kontext prvního nařízeného setkání s mediátorem - str. 93
5.1.1 Evropská Směrnice a dokumenty Rady Evropy a CEPEJ - str. 93
5.1.2 Ustanovení českých obecně závazných předpisů citovaná v dokumentech CEPEJ - str. 94
5.1.3 Jak je legislativně řešena přístupnost prvního setkání s mediátorem účastníkům? - str.  94
5.2 Úloha soudů a advokátů při realizaci prvního soudem nařízeného setkání s mediátorem - str. 97
5.2.1 Úloha soudu - str. 97
5.2.2 Úloha advokátů - str. 100
5.3 Nařízení prvního setkání podle občanského soudního řádu a podle zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 101
5.3.1 Občanský soudní řád - str. 101
5.3.2 Zákon o zvláštních řízeních soudních - str. 102
5.4 Výběr mediátora a jeho ustanovení - str. 106
5.5 Jazyk prvního nařízeného setkání - str. 109
5.6 Mlčenlivost - str. 111
5.7 De lege ferenda - str. 112
6 První setkání se zapsaným mediátorem – časoprostorová analýza dat
David Fiedor - str. 115
6.1 Statistické listy Ministerstva spravedlnosti ČR jako zdroj dat - str. 116
6.2 První setkání se zapsaným mediátorem a jeho vývoj v čase - str. 117
6.2.1 Opatrovnická agenda - str. 117
6.2.2 Civilní agenda - str. 119
6.2.3 Srovnání opatrovnické a civilní agendy - str. 120
6.3 Typy sporů - str. 121
6.3.1 Opatrovnická agenda - str. 121
6.3.2 Civilní agenda - str. 124
6.4 Regionální diferenciace míry využívání institutu prvního nařízeného setkání se zapsaným mediátorem - str. 127
6.4.1 Opatrovnická agenda - str. 127
6.4.2 Civilní agenda - str. 129
Shrnutí - str. 137
Summary - str. 141
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 146
Věcný rejstřík - str.  159

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zákon o mediaci - Komentář

Zákon o mediaci - Komentář

Tomáš Horáček, Martin Svatoš, Miloš Olík - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.