Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře jednotlivých ustanovení zákoníku práce připojuje ve druhé části výklad k souvisejícím institutům občanského zákoníku. Autoři obou částí publikace nicméně dbali na to, aby byl výklad přizpůsoben tomu, že se jedná o pracovněprávní publikaci. Proto je hlavní pozornost věnována zákoníku práce a ustanovení občanského zákoníku jsou vykládána ve vazbě na něj. Rovněž veškeré příklady jsou výlučně pracovněprávní, ať už se týkají zákoníku práce nebo občanského zákoníku.

Právě množství modelových příkladů je druhým aspektem, v němž je tento komentář jedinečný. Více než 200 příkladů z něj činí užitečnou pomůcku pro všechny, kdo ve své praxi zákoník práce potřebují, od personalistů a mzdových účetní přes podnikové právníky či odborové funkcionáře až po advokáty či soudce.

Další výhodou publikace je úzký autorský kolektiv složený ze dvou předních expertů na pracovní právo a dvou předních expertů na občanské právo. Každá dvojice se pak skládá z jednoho z tvůrců současné právní úpravy (zákoníku práce a občanského zákoníku) a jednoho advokáta specializovaného na dané právní odvětví. Toto specifické složení autorského kolektivu zajišťuje nejen vysokou odbornou kvalitu výkladu, ale též soudržnost publikace jako celku, protože kniha se „nerozpadá“ na více autorských stylů.

V této knize tedy nezískáte jen další z řady komentářů k zákoníku práce, ale praktického pomocníka v oblasti pracovního práva.

autoři: Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška; vydal: BOVA POLYGON, podle stavu k 23. 3. 2022, 1048 stran
ISBN: 978-80-7273-182-4

Cena: 1 990 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 3
O autorech - str. 5
I. Zákoník práce s komentářem
Část první - Všeobecná ustanovení (§ 1 - § 29) - str. 11
Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů (§ 1 - § 5) - str. 11
Hlava II Smluvní vztahy základních pracovněprávních vztahů (§ 6 - § 11) - str. 32
Díl 1 - Zaměstnanec (§ 6) - str. 32
Díl 2 - Zaměstnavatel (§7 - § 11) - str. 33
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 - § 17) - str. 46
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání (§ 18 - § 29) - str. 46
Část druhá - Pracovní poměr (§ 30 - § 73a) - str. 61
Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 - § 32) - str. 61
Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru (§ 33 - § 39) - str. 70
Hlava III Změny pracovního poměru (§ 40 - § 47) - str. 101
Hlava IV Skončení pracovního poměru (§ 48 - § 73a) - str. 128
Díl 1 - Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48) - str. 128
Díl 2 - Dohoda (§ 49) - str. 131
Díl 3 - Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody (§50 - § 54) - str. 133
Díl 4 - Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 - § 56) - str. 158
Díl 5 - Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru (§ 57 - § 61) - str. 164
Díl 6 - Hromadné propouštění (§ 62 - § 64) - str. 172
Díl 7 - Další případy skončení pracovního poměru (§65 - § 66) - str. 178
Díl 8 - Odstupné (§67 - § 68) - str. 182
Díl 9 - Neplatné rozvázání pracovního poměru (§69 - § 72) - str. 187
Díl 10 - Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa (§73 - 73a) - str. 193
Část třetí - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 - § 77) - str. 198
Část čtvrtá - Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 - § 100) - str. 209
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby (§ 78 - § 81) - str. 209
Hlava II Rozvržení pracovní doby (§ 81 - § 87) - str. 217
Díl 1 - Základní ustanovení (§ 81 - § 84a) - str. 217
Díl 2 - Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85) - str. 222
Díl 3 Konto pracovní doby (§ 86 - § 87) - str. 225
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka (§ 88 - § 89) - str. 229
Hlava IV Doba odpočinku (§ 90 - § 90a) - str. 233
Díl 1 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 - 90a) - str. 233
Díl 2 - Dny pracovního klidu (§ 91) - str. 237
Díl 3  - Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) - str. 240
Hlava V Práce přesčas (§ 93 - § 93a) - str. 243
Hlava VI Noční práce (§ 94) - str. 246
Hlava VII Pracovní pohotovost (! 95) - str. 248
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku (! 96 - § 99) - str. 249
Hlava IX Zmocňovací ustanovení (§ 100) - str. 255
Část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 - § 108) - str. 257
Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§ 101 - §102) - str. 257
Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance (§103 - § 106) - str. 265
Hlava III Společná ustanovení (§ 107 - § 108) - str. 281
Část šestá - Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu (§ 109 - § 150) - str. 287
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody (§ 109 - § 150) - str. 287
Hlava II Mzda (§ 113 - § 121) - str. 300
Hlava III Plat (§ 122 - § 137) - str. 320
Hlava IV Odměna z dohody (§ 138) - str. 357
Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) - str. 358
Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) - str. 360
Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (§ 141 - § 144a) - str. 361
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu (§ 145 - § 150) - str. 371
Díl 1 - Obecná ustanovení (§ 145 - § 146) - str. 371
Díl 2 - Pořadí srážek ze mzdy (§147 - 150) - str. 374
Část sedmá - Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (§ 151 - § 190) - str. 381
Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (§ 151 - § 155) - str. 381
Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (§ 156 - § 172) - str. 387
Díl 1 - Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 156 - § 164) - str. 387
Díl 2 - Náhrady při přeložení a dočasném přidělení (§ 165) - str. 404
Díl 3 - Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 - § 171) - str. 406
Díl 4 - Náhrady při výkonu práce v zahraniční (§ 172) - str. 417
Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (§ 173 - § 181) - str. 419
Díl 1 - Obecná ustanovení (§ 173 - § 174) - str. 419
Díl 2 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě (§ 175 - § 176) - str. 421
Díl 3 - Náhrady při přijetí a přeložení (§ 177 - § 178) - str. 425
Díl 4 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě (§ 179 - § 180) - str. 428
Díl 5 - Náhrady při výkonu práce v zahraniční (§ 181) - str. 431
Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách (§ 182 - § 189) - str. 433
Hlava V Náhrada z opotřebení vlastního nářadí, zařízení  předmětů potřebných pro výkon práce (§ 190) - str. 455
Část osmá - Překážky v práci (§ 191 - § 210) - str. 447
Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 - § 205) - str. 447
Díl 1 - Důležité osobní překážky (§ 191 - § 199) - str. 447
Díl 2 - Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 - §205) - str. 476
Hlava II Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance (§ 206) - str. 490
Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 - § 210) - str. 493
Část devátá - Dovolená (§ 211 - § 223) - str. 502
Hlava I Základní ustanovení (§ 211) - str. 502
Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené (§ 212 - § 213) - str. 505
Hlava III Dodatková dovolená (§ 215) - str. 514
Hlava IV Společná ustanovení o dovolené (§ 216 - § 223) - str. 519
Díl 1 - Obecné ustanovení (§ 216) - str. 519
Díl 2 - Čerpání dovolené (§ 217 - § 219) - str. 523
Díl 3 - Hromadné čerpání dovolené (§ 220) - str. 532
Díl 4 - Změna zaměstnání (§ 221) - str. 534
Díl 5 Náhrada za dovolenou (§ 222 - § 222a) - str. 535
Díl 6 - Krácení dovolené (§ 223) - str. 537
Část desátá - Péče o zaměstnance (§ 224 - § 247) - str. 540
Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226) - str. 540
Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235) - str. 546
Hlava III Stravování zaměstnanců (§ 236) - str. 561
Hlava IV Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247) - str. 564
Díl 1 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením (§ 237) - str. 564
Díl 2 - Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) - str. 566
Díl 3 - Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby (§ 239 - § 241) - str. 567
Díl 4 - Přestávky ke kojení (§ 242) - str. 574
Díl 5 - Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců (§ 243 - § 247) - str. 576
Část jedenáctá - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (§ 248 - § 275) - str. 583
Hlava I Prevence (§ 248 - - §249) - str. 583
Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody (§ 250 - § 264) - str. 587
Díl 1 - Obecná povinnost nahradit škodu (§ 250) - str. 587
Díl 2 - Nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251) - str. 593
Díl 3 - Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí (! 252 - § 256) - str. 595
Díl 4 - Rozsah a způsob náhrady škody (§ 257 - § 260) - str. 608
Díl 5 - Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu (§ 261 - § 264) - str. 614
Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody (§ 265 - § 271u) - str. 621
Díl 1 -Obecná povinnost nahradit škodu (§ 265) - str. 621
Díl 2 - Odvrácení škody (§ 266) - str. 625
Díl 3 - Odložené věci (§ 267) - str. 626
Díl 4 - Rozsah a způsob náhrady škody (§ 268) - str. 628
Díl 5 - Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 - § 271u) - str. 629
Hlava IV Společná ustanovení (§ 272 - § 275) - str. 680
Část dvanáctá - Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 276 - § 299) - str. 687
Hlava I Základní ustanovení (§ 276 - § 277) - str. 687
Hlava II Informování a projednání (§ 278 - § 280) - str. 690
Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 281 - § 285) - str. 695
Hlava IV Působnost odborové organizace (§ 286 - § 287) - str. 702
Hlava V Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 - § 299) - str. 707
Část třináctá - Společná ustanovení (§ 300 - § 363) - str. 724
Hlava I Množství práce a pracovní tempo (§ 300) - str. 724
Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti (§ 301 - § 304) - str. 726
Hlava III Vnitřní předpis (§ 305 - § 306) - str. 738
Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva (§ 307) - str. 742
Hlava V Agenturní zaměstnávání (§ 307a - 309a) - str. 743
Hlava VI Konkurenční doložka (§ 310 - § 311) - str. 752
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 - § 315) - str. 755
Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (§ 316) - str. 761
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie (§ 317 - § 319a) - str. 766
Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích (§ 320 a § 323) - str. 778
Hlava XI  § 324 - str. 784
Hlava XII Smrt zaměstnance (§ 325 - § 328) - str. 784
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby (§ 329 - § 337) - str. 789
Hlava XIV Doručování (§ 334 - § 337) - str. 789
Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 - §345a) - str. 801
Díl 1 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba (§ 338 - §342) - str. 802
Díl 2 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávního vztahu (§ 343 - § 345a) - str. 816
Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346) - str. 820
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů (§ 346 - § 350b) - str. 821
Hlava XVIII Průměrný výdělek (§ 351 - § 362) - str. 836
Díl 1 - Obecná ustanovení (§ 351 - § 353) - str. 836
Díl 2 - Rozhodné období (§ 354) - str. 839
Díl 3 - Pravděpodobný výdělek (§ 355) - str. 840
Díl 4 - Formy průměrného výdělku (§ 356) - str. 841
Díl 5 - Společná ustanovení o průměrném výdělku (§ 357 - § 362) - str. 842
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají přepisy Evropské unie (§ 363) - str. 847
Část čtrnáctá - Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 364 - § 396) - str. 851
Hlava I Přechodná ustanovení (§ 364 - § 394) - str. 851
Díl 1 - Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a majetkovou újmu (§ 365 - § 393) - str. 854
Díl 2 - Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení (§ 393a) - str. 862
Díl 3 - Použití prováděcích právních předpisů (§ 394) - str. 863
Hlava II Závěrečná ustanovení (§ 395 - § 396) - str. 864
II. Související ustanovení občanského zákoníku s komentářem
Úvod - str. 872
Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1 - § 14) - str. 873
Osoby - str. 900
Člověk jako zaměstnavatel  - str. 900
Právnická osoba jako zaměstnavatel - str. 900
Zastoupení zaměstnavatele - str. 916
Člověk jako zaměstnanec a jeho zastoupení - str. 920
Právní jednání - str. 924
Pojem právního jednání - str. 924
Podmínky v právním jednání - str. 927
Zdánlivé právní jednání - str. 930
Výklad právního jednání - str. 932
Forma právního jednání - str. 934
Doručování právního jednání - str. 939
Neplatnost právního jednání - str. 941
Následky neplatnosti právního jednání - str. 950
Relativní neúčinnost právního jednání  - str. 952
Počítání času  - str. 954
Promlčení a prekluze - str. 956
Závazky - str. 970
Vznik závazku - str. 970
Obsah závazku - str. 974
Uzavření smlouvy - str. 975
Předsmluvní odpovědnost - str. 981
Smlouva o smlouvě budoucí - str. 984
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 986
Záloha a závdavek - str. 988
Změny v subjektech závazků - str. 989
Změny v obsahu závazků - str. 991
Zánik závazku splněním - str. 995
Zánik závazku dohodou - str. 1013
Započtení - str. 1014
Prominutí dluhu - str. 1017
Odstoupení od smlouvy - str. 1018
Následná nemožnost plnění - str. 1020
Zajištění a utvrzení dluhu - str. 1022
Bezdůvodné obohacení - str. 1026

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.