Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2022 a je určena všem, kteří používají pracovněprávní předpisy, zejména studentům práva, personální a právní praxi atd. Autorský tým pod vedením prof. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., tvoří přední čeští odborníci na pracovněprávní problematiku.
autor: Petr Hůrka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2022, 216 stran
ISBN: 978-80-7552-637-3

Cena: 395 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení - str. 1
1.1 Pracovněprávní vztahy - str. 1
1.1.1 Subjekt - str. 2
1.1.2 Obsah - str. 3
1.1.3 Objekt 3
1.2 Zásady pracovního práva - str. 4
1.2.1 Smluvní princip „co není zakázáno, je dovoleno“ 4
1.2.1.1 Zákonný zákaz - str. 5
1.2.1.2 Statusové věci - str. 5
1.2.1.3 Minimální nebo maximální zákonný rozsah (minimax) - str. 5
1.2.1.4 Dobré mravy - str. 5
1.2.1.5 Veřejný pořádek a základní zásady - str. 5
1.2.1.6 Ustanovení, která zapracovávají předpisy EU - str. 6
1.2.2 Základní zásady pracovního práva - str. 7
1.3 Vztah k občanskému zákoníku - str. 7
2 Vznik pracovního poměru - str. 11
2.1 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 11
2.2 Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 14
2.3 Jmenování - str. 15
2.4 Pracovní smlouva - str. 18
2.5 Zkušební doba 19
2.6 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru a informování o obsahu pracovního poměru - str. 21
2.7 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 22
2.8 Konkurenční doložka - str. 23
3 Změna pracovního poměru - str. 29
3.1 Změna subjektu - str. 29
3.1.1 Změna na straně zaměstnance - str. 29
3.1.2 Změna na straně zaměstnavatele - str. 29
3.1.2.1 Přechod práv a povinností - str. 29
3.2 Změna objektu - str. 30
3.3 Změna obsahu - str. 30
3.3.1 Změna druhu práce - str. 30
3.3.1.1 Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 1 ZP) - str. 31
3.3.1.2 Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 2 ZP) - str. 32
3.3.2 Změna místa výkonu práce - str. 34
3.3.2.1 Přeložení do jiného místa výkonu práce (§ 43 ZP) - str. 34
3.3.2.2 Pracovní cesta (§ 42 ZP) - str. 34
3.3.2.3 Dočasné přidělení - str. 35
3.3.2.4 Dočasné přidělení v rámci agenturního zaměstnávání - str. 36
4. Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích - str. 39
4.1 Vymezení přechodu práv a povinností - str. 39
4.2 Povinnost informování a projednání - str. 40
4.3 Ochrana zaměstnance - str. 40
4.3.1 Předmět přechodu práv a povinností - str. 40
4.3.2 Garance shodných pracovních podmínek (nabytých práv) - str. 41
4.3.3 Ochrana před skončením pracovního poměru - str. 41
4.3.4 Zachování autonomie vůle zaměstnance - str. 42
5 Skončení pracovního poměru - str. 45
5.1 Uplynutí doby - str. 45
5.2 Smrt - str. 46
5.3 Rozhodnutí soudu, státního orgánu - str. 46
5.4 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 47
5.5 Výpověď - str. 48
5.5.1 Výpovědní doba (§ 51 ZP) - str. 48
5.5.2 Výpověď ze strany zaměstnance - str. 48
5.5.3 Výpověď ze strany zaměstnavatele - str. 48
5.5.4 Zákaz výpovědi - str. 50
5.6 Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 a 56 ZP) - str. 53
5.6.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55 ZP) - str. 54
5.6.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56 ZP) - str. 54
5.7 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 55
5.8 Povinnosti zaměstnavatele při rozvázání pracovního poměru - str. 56
5.8.1 Odstupné (§ 67 a 68 ZP) - str. 56
5.8.2 Potvrzení o zaměstnání (§ 313) - str. 57
5.8.2 Pracovní posudek (§ 314) - str. 57
5.9 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 58
5.9.1 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatňované zaměstnancem (§ 69) - str. 58
5.9.2 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatňované zaměstnavatelem (§ 70) - str. 58
6 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 63
6.1 Délka pracovní doby - str. 63
6.2 Rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.3 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 65
6.2.4 Konto pracovní doby - str. 66
6.3 Práce přesčas - str. 67
6.4 Noční práce - str. 67
6.5 Pracovní pohotovost - str. 68
6.6 Evidence pracovní doby - str. 68
6.7 Doba odpočinku - str. 68
6.7.1 Přestávka v práci - str. 69
6.7.2 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90) - str. 69
6.7.3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 70
6.7.4 Dny pracovního klidu a svátky (§ 91) - str. 70
7 Dovolená - str. 73
7.1 Výměra dovolené - str. 73
7.2 Vznik práva na dovolenou a její výpočet - str. 73
7.2.1 Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část - str. 74
7.2.2 Výpočet dovolené - str. 74
7.2.3 Dodatková dovolená - str. 75
7.2.4 Dovolená nad rámec zákoníku práce - str. 76
7.3 Výkon práce pro účely dovolené - str. 76
7.4 Čerpání dovolené - str. 77
7.5 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 79
7.6 Krácení dovolené - str. 79
7.6.1 Podmínky krácení - str. 79
8 Odměňování - str. 81
8.1 Pojem mzda a plat - str. 81
8.2 Sjednávání mzdy a určování platu - str. 81
8.3 Minimální mzda - str. 83
8.4 Zaručená mzda - str. 83
8.5 Stejná odměna za stejnou práci - str. 84
8.6 Povinné příplatky u mzdy - str. 86
8.7 Povinné příplatky u platu - str. 87
8.8 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 88
8.9 Odměna za pracovní pohotovost - str. 89
8.10 Splatnost a výplata mzdy, platu a odměny z dohody - str. 90
8.11 Průměrný výdělek - str. 91
9 Překážky v práci - str. 95
9.1 Pojem, druhy a rozdělení překážek v práci - str. 95
9.1.1 Finanční zajištění zaměstnance po dobu překážek v práci - str. 95
9.1.2 Rozdělení překážek v práci - str. 96
9.2 Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 98
9.2.1 Důležité osobní překážky v práci - str. 98
9.2.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 98
9.2.1.2 Mateřská dovolená - str. 101
9.2.1.3 Rodičovská dovolená - str. 103
9.2.1.4 Poskytování dlouhodobé péče - str. 104
9.2.1.5 Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti (od 1. ledna 2022 jiné fyzické osoby) - str. 106
9.2.1.6 Jiné důležité osobní překážky v práci - str. 108
9.2.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 109
9.2.2.1 Výkon veřejné funkce - str. 110
9.2.2.2 Výkon občanské povinnosti - str. 111
9.2.2.3 Jiné úkony v obecném zájmu - str. 112
9.2.2.4 Pracovní volno související s brannou povinností - str. 113
9.2.2.5 Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia - str. 113
9.3 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 114
9.3.1 Prostoj - str. 115
9.3.2 Nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelní události - str. 116
9.3.3 Částečná nezaměstnanost - str. 116
9.3.4 Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů - str. 117
9.3.5 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 118
10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 125
10.1 Všeobecné preventivní zásady - str. 125
10.2 Odborná způsobilost - str. 126
10.3 Preventivní prohlídky - str. 127
10.4 Povinnosti zaměstnance - str. 128
10.5 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 129
10.6 Osobní ochranné pracovní prostředky - str. 131
11 Rovné zacházení a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 135
11.1 Rovné zacházení - str. 135
11.2 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 137
11.2.1 Ochrana žen v pracovněprávních vztazích - str. 137
11.2.1.1 Zákazy některých prací a převedení na jinou práci - str. 137
11.2.1.2 Další oprávnění těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň – matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 138
11.2.1.3 Ochrana pracovního poměru těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti - str. 139
11.2.2 Ochrana mladistvých v pracovněprávních vztazích - str. 139
11.2.2.1 Povinnosti zaměstnavatelů vůči mladistvým - str. 139
11.2.2.2 Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi - str. 140
12 Odpovědnost zaměstnance za škodu - str. 143
12.1 Druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu - str. 143
12.1.1 Obecná odpovědnost - str. 144
12.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 144
12.1.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 145
12.1.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí - str. 146
12.2 Rozsah náhrady škody - str. 147
12.2.1 Náhrada škody způsobená v rámci obecné odpovědnosti - str. 147
12.2.2 Náhrada škody při nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 148
12.2.3 Náhrada schodku na svěřených hodnotách a náhrada za ztrátu svěřených věcí - str. 148
13 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 151
13.1 Druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - str. 151
13.1.1 Obecná odpovědnost za škodu - str. 152
13.1.2 Odpovědnost při odvracení škody - str. 153
13.1.3 Odpovědnost za škodu na odložených věcech - str. 153
13.1.4 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 154
13.2 Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení škody a za škodu na odložených věcech - str. 155
13.3 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem a nemocí z povolání - str. 156
14 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 159
14.1 Základní znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 159
14.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 161
14.3 Dohoda o provedení práce - str. 162
14.4 Dohoda o pracovní činnosti vs. Dohoda o provedení práce - str. 163
15 Kolektivní smlouva - str. 167
15.1 Pojem kolektivní smlouvy a její druhy - str. 167
15.2 Platnost, účinnost a závaznost kolektivní smlouvy - str. 169
16 Kolektivní vyjednávání a řešení kolektivních pracovních sporů - str. 173
16.1 Proces kolektivního vyjednávání - str. 173
16.2 Kolektivní pracovní spory - str. 174
16.2.1 Spor o uzavření kolektivní smlouvy - str. 174
16.2.1.1 Stávka - str. 175
16.2.1.2 Výluka - str. 175
16.2.2 Spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy - str. 176
17 Právo na informace a projednání v pracovněprávních vztazích - str. 179
17.1 Kolektivní pracovněprávní vztahy a jejich formy - str. 179
17.2 Právo na informace - str. 181
17.3 Právo na projednání - str. 182
18 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 185
18.1 Pojem zprostředkování zaměstnání - str. 185
18.2 Agentury práce - str. 186
18.3 Právní vztahy při agenturním zaměstnávání - str. 186
18.4 Agenturní zaměstnávání a podobná schémata - str. 188
18.5 Právo na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky - str. 189
18.6 Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání - str. 191
19 Odlišné podmínky zaměstnávání některých skupin zaměstnanců - str. 193
19.1 Zvláštní skupiny zaměstnanců - str. 193
19.2 Zaměstnávání cizinců - str. 193
19.2.1 Zaměstnávání cizinců z EU, EHP a Švýcarska - str. 193
19.2.2 Zaměstnávání cizinců z ostatních zemí - str. 194
19.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 196
19.4 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte - str. 197
Věcný rejstřík - str. 199

Další nabídka k tématu

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.