Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2022 a je určena všem, kteří používají pracovněprávní předpisy, zejména studentům práva, personální a právní praxi atd. Autorský tým pod vedením prof. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., tvoří přední čeští odborníci na pracovněprávní problematiku.

autor: Petr Hůrka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 17. 3. 2022, 216 stran
ISBN: 978-80-7552-637-3

Cena: 395 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení - str. 1
1.1 Pracovněprávní vztahy - str. 1
1.1.1 Subjekt - str. 2
1.1.2 Obsah - str. 3
1.1.3 Objekt 3
1.2 Zásady pracovního práva - str. 4
1.2.1 Smluvní princip „co není zakázáno, je dovoleno“ 4
1.2.1.1 Zákonný zákaz - str. 5
1.2.1.2 Statusové věci - str. 5
1.2.1.3 Minimální nebo maximální zákonný rozsah (minimax) - str. 5
1.2.1.4 Dobré mravy - str. 5
1.2.1.5 Veřejný pořádek a základní zásady - str. 5
1.2.1.6 Ustanovení, která zapracovávají předpisy EU - str. 6
1.2.2 Základní zásady pracovního práva - str. 7
1.3 Vztah k občanskému zákoníku - str. 7
2 Vznik pracovního poměru - str. 11
2.1 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 11
2.2 Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 14
2.3 Jmenování - str. 15
2.4 Pracovní smlouva - str. 18
2.5 Zkušební doba 19
2.6 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru a informování o obsahu pracovního poměru - str. 21
2.7 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 22
2.8 Konkurenční doložka - str. 23
3 Změna pracovního poměru - str. 29
3.1 Změna subjektu - str. 29
3.1.1 Změna na straně zaměstnance - str. 29
3.1.2 Změna na straně zaměstnavatele - str. 29
3.1.2.1 Přechod práv a povinností - str. 29
3.2 Změna objektu - str. 30
3.3 Změna obsahu - str. 30
3.3.1 Změna druhu práce - str. 30
3.3.1.1 Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 1 ZP) - str. 31
3.3.1.2 Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 2 ZP) - str. 32
3.3.2 Změna místa výkonu práce - str. 34
3.3.2.1 Přeložení do jiného místa výkonu práce (§ 43 ZP) - str. 34
3.3.2.2 Pracovní cesta (§ 42 ZP) - str. 34
3.3.2.3 Dočasné přidělení - str. 35
3.3.2.4 Dočasné přidělení v rámci agenturního zaměstnávání - str. 36
4. Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích - str. 39
4.1 Vymezení přechodu práv a povinností - str. 39
4.2 Povinnost informování a projednání - str. 40
4.3 Ochrana zaměstnance - str. 40
4.3.1 Předmět přechodu práv a povinností - str. 40
4.3.2 Garance shodných pracovních podmínek (nabytých práv) - str. 41
4.3.3 Ochrana před skončením pracovního poměru - str. 41
4.3.4 Zachování autonomie vůle zaměstnance - str. 42
5 Skončení pracovního poměru - str. 45
5.1 Uplynutí doby - str. 45
5.2 Smrt - str. 46
5.3 Rozhodnutí soudu, státního orgánu - str. 46
5.4 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 47
5.5 Výpověď - str. 48
5.5.1 Výpovědní doba (§ 51 ZP) - str. 48
5.5.2 Výpověď ze strany zaměstnance - str. 48
5.5.3 Výpověď ze strany zaměstnavatele - str. 48
5.5.4 Zákaz výpovědi - str. 50
5.6 Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 a 56 ZP) - str. 53
5.6.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55 ZP) - str. 54
5.6.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56 ZP) - str. 54
5.7 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 55
5.8 Povinnosti zaměstnavatele při rozvázání pracovního poměru - str. 56
5.8.1 Odstupné (§ 67 a 68 ZP) - str. 56
5.8.2 Potvrzení o zaměstnání (§ 313) - str. 57
5.8.2 Pracovní posudek (§ 314) - str. 57
5.9 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 58
5.9.1 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatňované zaměstnancem (§ 69) - str. 58
5.9.2 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatňované zaměstnavatelem (§ 70) - str. 58
6 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 63
6.1 Délka pracovní doby - str. 63
6.2 Rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 64
6.2.3 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 65
6.2.4 Konto pracovní doby - str. 66
6.3 Práce přesčas - str. 67
6.4 Noční práce - str. 67
6.5 Pracovní pohotovost - str. 68
6.6 Evidence pracovní doby - str. 68
6.7 Doba odpočinku - str. 68
6.7.1 Přestávka v práci - str. 69
6.7.2 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90) - str. 69
6.7.3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 70
6.7.4 Dny pracovního klidu a svátky (§ 91) - str. 70
7 Dovolená - str. 73
7.1 Výměra dovolené - str. 73
7.2 Vznik práva na dovolenou a její výpočet - str. 73
7.2.1 Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část - str. 74
7.2.2 Výpočet dovolené - str. 74
7.2.3 Dodatková dovolená - str. 75
7.2.4 Dovolená nad rámec zákoníku práce - str. 76
7.3 Výkon práce pro účely dovolené - str. 76
7.4 Čerpání dovolené - str. 77
7.5 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 79
7.6 Krácení dovolené - str. 79
7.6.1 Podmínky krácení - str. 79
8 Odměňování - str. 81
8.1 Pojem mzda a plat - str. 81
8.2 Sjednávání mzdy a určování platu - str. 81
8.3 Minimální mzda - str. 83
8.4 Zaručená mzda - str. 83
8.5 Stejná odměna za stejnou práci - str. 84
8.6 Povinné příplatky u mzdy - str. 86
8.7 Povinné příplatky u platu - str. 87
8.8 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 88
8.9 Odměna za pracovní pohotovost - str. 89
8.10 Splatnost a výplata mzdy, platu a odměny z dohody - str. 90
8.11 Průměrný výdělek - str. 91
9 Překážky v práci - str. 95
9.1 Pojem, druhy a rozdělení překážek v práci - str. 95
9.1.1 Finanční zajištění zaměstnance po dobu překážek v práci - str. 95
9.1.2 Rozdělení překážek v práci - str. 96
9.2 Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 98
9.2.1 Důležité osobní překážky v práci - str. 98
9.2.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 98
9.2.1.2 Mateřská dovolená - str. 101
9.2.1.3 Rodičovská dovolená - str. 103
9.2.1.4 Poskytování dlouhodobé péče - str. 104
9.2.1.5 Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti (od 1. ledna 2022 jiné fyzické osoby) - str. 106
9.2.1.6 Jiné důležité osobní překážky v práci - str. 108
9.2.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 109
9.2.2.1 Výkon veřejné funkce - str. 110
9.2.2.2 Výkon občanské povinnosti - str. 111
9.2.2.3 Jiné úkony v obecném zájmu - str. 112
9.2.2.4 Pracovní volno související s brannou povinností - str. 113
9.2.2.5 Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia - str. 113
9.3 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 114
9.3.1 Prostoj - str. 115
9.3.2 Nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelní události - str. 116
9.3.3 Částečná nezaměstnanost - str. 116
9.3.4 Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů - str. 117
9.3.5 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 118
10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 125
10.1 Všeobecné preventivní zásady - str. 125
10.2 Odborná způsobilost - str. 126
10.3 Preventivní prohlídky - str. 127
10.4 Povinnosti zaměstnance - str. 128
10.5 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 129
10.6 Osobní ochranné pracovní prostředky - str. 131
11 Rovné zacházení a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 135
11.1 Rovné zacházení - str. 135
11.2 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 137
11.2.1 Ochrana žen v pracovněprávních vztazích - str. 137
11.2.1.1 Zákazy některých prací a převedení na jinou práci - str. 137
11.2.1.2 Další oprávnění těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň – matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 138
11.2.1.3 Ochrana pracovního poměru těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti - str. 139
11.2.2 Ochrana mladistvých v pracovněprávních vztazích - str. 139
11.2.2.1 Povinnosti zaměstnavatelů vůči mladistvým - str. 139
11.2.2.2 Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi - str. 140
12 Odpovědnost zaměstnance za škodu - str. 143
12.1 Druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu - str. 143
12.1.1 Obecná odpovědnost - str. 144
12.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 144
12.1.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 145
12.1.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí - str. 146
12.2 Rozsah náhrady škody - str. 147
12.2.1 Náhrada škody způsobená v rámci obecné odpovědnosti - str. 147
12.2.2 Náhrada škody při nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 148
12.2.3 Náhrada schodku na svěřených hodnotách a náhrada za ztrátu svěřených věcí - str. 148
13 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 151
13.1 Druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - str. 151
13.1.1 Obecná odpovědnost za škodu - str. 152
13.1.2 Odpovědnost při odvracení škody - str. 153
13.1.3 Odpovědnost za škodu na odložených věcech - str. 153
13.1.4 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 154
13.2 Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení škody a za škodu na odložených věcech - str. 155
13.3 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem a nemocí z povolání - str. 156
14 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 159
14.1 Základní znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 159
14.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 161
14.3 Dohoda o provedení práce - str. 162
14.4 Dohoda o pracovní činnosti vs. Dohoda o provedení práce - str. 163
15 Kolektivní smlouva - str. 167
15.1 Pojem kolektivní smlouvy a její druhy - str. 167
15.2 Platnost, účinnost a závaznost kolektivní smlouvy - str. 169
16 Kolektivní vyjednávání a řešení kolektivních pracovních sporů - str. 173
16.1 Proces kolektivního vyjednávání - str. 173
16.2 Kolektivní pracovní spory - str. 174
16.2.1 Spor o uzavření kolektivní smlouvy - str. 174
16.2.1.1 Stávka - str. 175
16.2.1.2 Výluka - str. 175
16.2.2 Spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy - str. 176
17 Právo na informace a projednání v pracovněprávních vztazích - str. 179
17.1 Kolektivní pracovněprávní vztahy a jejich formy - str. 179
17.2 Právo na informace - str. 181
17.3 Právo na projednání - str. 182
18 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 185
18.1 Pojem zprostředkování zaměstnání - str. 185
18.2 Agentury práce - str. 186
18.3 Právní vztahy při agenturním zaměstnávání - str. 186
18.4 Agenturní zaměstnávání a podobná schémata - str. 188
18.5 Právo na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky - str. 189
18.6 Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání - str. 191
19 Odlišné podmínky zaměstnávání některých skupin zaměstnanců - str. 193
19.1 Zvláštní skupiny zaměstnanců - str. 193
19.2 Zaměstnávání cizinců - str. 193
19.2.1 Zaměstnávání cizinců z EU, EHP a Švýcarska - str. 193
19.2.2 Zaměstnávání cizinců z ostatních zemí - str. 194
19.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 196
19.4 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte - str. 197
Věcný rejstřík - str. 199

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.