Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2023 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Úplné znění, komentář a příklady
Autorka této publikace uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění.

Vychází z aktuálního znění legislativy, zohledňuje veškeré změny, k nimž od posledního vydání došlo
Zákon je v této příručce uveden ve znění k 1. 2. 2023. Od posledního vydání tohoto titulu došlo k významným změnám v souvislosti s odvodem pojistného. Předávání údajů mezi zaměstnavatelem a OSSZ může probíhat jen elektronicky, zavedl se nový systém penalizace dluhů na pojistném a u OSVČ byl zaveden paušální režim společný se zdaňováním a odvodem pojistného na zdravotní pojištění.

Měnily se údaje související se zvýšením průměrné měsíční mzdy, např. výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. Od 1. 1. 2023 se také změnily údaje související se zvýšením průměrné měsíční mzdy. Od 1. 2. 2023 nabyl účinnosti zákon, kterým se zavádí sleva na pojistném pro zaměstnavatele na některé zaměstnance, s nimiž byl uzavřen pracovní poměr na zkrácený pracovní úvazek.

autor: Ing. Marta Ženíšková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-385-1

Cena: 359 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek - str. 6
Úvod - str. 7
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - str. 9
§ 1 - str. 9
§ 2 - str. 11
§ 3 Poplatníci pojistného - str. 12
§ 4 Pojistné - str. 40
Vyměřovací základ
§ 5 - str. 40
§ 5a - str. 49
§ 5b - str. 50
§ 5c - str. 60
§ 5d - str. 61
§ 6 Rozhodné období - str. 61
§ 7 Sazby pojistného - str. 62
Sleva na pojistném
§ 7a - str. 65
§ 7b - str. 74
§ 7c - str. 76
Odvod pojistného
§ 8 - str. 76
§ 9 - str. 79
§ 9a - str. 81
§ 10 - str. 81
§ 11 - str. 82
§ 12 - str. 82
§ 13 - str. 84
§ 13a - str. 85
§ 14 - str. 93
§ 14a - str. 98
§ 14b - str. 101
§ 14c - str. 102
§ 15 - str. 106
§ 15a Maximální vyměřovací základy - str. 113
§ 15b - str. 117
§ 16 - str. 118
§ 16a - str. 119
§ 17 Přeplatek pojistného - str. 120
§ 18 Promlčení pojistného - str. 124
§ 19 Způsob placení pojistného - str. 125
§ 20 Penále - str. 127
§ 20a Povolení splátek pojistného a penále - str. 135
§ 21 Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení - str. 137
§ 21a - str. 138
§ 22 - str. 138
§ 22a - str. 138
§ 22b Pravděpodobná výše pojistného - str. 140
§ 22c Uschovávání účetních a dalších záznamů - str. 142
§ 22d - str. 142
§ 23 Počítání času - str. 143
§ 23a - str. 143
§ 23b - str. 144
Společná ustanovení ke slevám na pojistném
§ 23c - str. 145
§ 23d - str. 147
§ 23e - str. 147
§ 23f - str. 149
§ 24 Tiskopisy - str. 150
Zvláštní ustanovení
§ 24a - str. 150
§ 25 - str. 151
§ 25a Úhrada odvedeného pojistného - str. 153
§ 25b - str. 154
Přestupky
§ 25c - str. 155
§ 25d - str. 155
§ 25e - str. 156
§ 25f - str. 156
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 26 až § 31 - str. 157
§ 32 - str. 157
§ 33 - str. 157
Přechodná ustanovení novel - str. 158
Minimální částky u OSVČ (tabulka) - str. 162
Vybraná ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - str. 164
Vzory tiskopisů
Přehled o výši pojistného - str. 178
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 - str. 180
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – k žádosti o prominutí penále - str. 182
Poučení pro vyplnění „Čestného prohlášení“ k žádosti o prominutí penále - str. 86
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - str. 188
Potvrzení o studiu - str. 189
Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců - str. 190
Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance - str. 19

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.