Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Úplné znění, komentář a příklady

Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění.

Vychází z aktuálního znění legislativy

Zákon je uveden ve znění k 1. 1. 2020. Od posledního vydání příručky došlo k významným změnám v pojištění OSVČ s účinností od 1. 1. 2019. Od 1. 7. 2019 se změnila sazba pro odvod pojistného u zaměstnavatelů a u OSVČ nemocensky pojištěných a od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 údaje související se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy.

autor: Ing. Marta Ženíšková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, 160 stran
ISBN: 978-80-7554-262-5

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek  - str. 5
Úvod  - str. 6
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
  - str. 7
§ 1  - str. 7
§ 2  - str. 9
§ 3 Poplatníci pojistného  - str. 10
§ 4 Pojistné  - str. 38
Vyměřovací základ
§ 5  - str. 38
§ 5a  - str. 46
§ 5b  - str. 46
§ 5c  - str. 56
§ 5d  - str. 57
§ 6 Rozhodné období  - str. 57
§ 7 Sazby pojistného  - str. 58
Odvod pojistného
§ 8  - str. 59
§ 9  - str. 62
§ 9a (zrušen)  - str. 63
§ 10  - str. 63
§ 11  - str. 64
§ 12  - str. 64
§ 13  - str. 66
§ 13a  - str. 67
§ 14  - str. 74
§ 14a - str. 79
§ 14b  - str. 82
§ 14c  - str. 82
§ 15  - str. 87
§ 15a Maximální vyměřovací základy  - str. 94
§ 15b (zrušen)  - str. 99
§ 16  - str. 99
§ 16a - str. 101
§ 17 Přeplatek pojistného  - str. 102
§ 18 Promlčení pojistného  - str. 106
§ 19 Způsob placení pojistného  - str. 107
§ 20 Penále  - str. 108
§ 20a Povolení splátek pojistného a penále  - str. 116
§ 21 Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení  - str. 118
§ 21a (zrušen)  - str. 119
§ 22 (zrušen)  - str. 119
§ 22a  - str. 119
§ 22b Pravděpodobná výše pojistného  - str. 121
§ 22c Uschovávání účetních záznamů  - str. 123
§ 22d  - str. 123
§ 23 Počítání času  - str. 124
§ 23a  - str. 124
§ 23b  - str. 125
§ 24 Tiskopisy  - str. 126
Zvláštní ustanovení
§ 24a  - str. 126
§ 25  - str. 127
§ 25a Úhrada odvedeného pojistného  - str. 129
§ 25b  - str. 130
Přestupky
§ 25c  - str. 130
§ 25d  - str. 131
§ 25e  - str. 131
§ 25f  - str. 132
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 26 až § 31  - str. 132
§ 32  - str. 132
§ 33  - str. 133
Minimální částky u OSVČ (tabulka)  - str. 136
Vybraná ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  - str. 138
Vzory tiskopisů
Přehled o výši pojistného - str. 151
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019  - str. 152
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – k žádosti o prominutí penále  - str. 154
Poučení pro vyplnění „Prohlášení“ k žádosti o prominutí penále  - str. 157
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  - str. 158
Potvrzení o studiu  - str. 159
Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců  - str. 159

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.