Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021.

Včetně nové úpravy dovolené!

Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. V textu je zohledněn též nezbytný vztah pracovněprávní úpravy s občanským zákoníkem. 

Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.

autor: Alena Chládková, Petr Bukovjan vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 6. 2021, 680 stran
ISBN: 978-80-7598-976-5

Cena: 985 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 17
Seznam zkratek - str. 18
I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy - str. 19
1. Obecné - str. 19
2. Zaměstnanost - str. 20
3. Pracovnělékařské služby - str. 21
4. Osobní údaje - str. 21
5. Kontrolní činnost - str. 22
6. Územní samospráva - str. 22
II. Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti - str. 24
1. Právní úprava - str. 25
2. Obecně - str. 26
3. Výběr zaměstnanců - str. 26
3.1 Právo zaměstnavatele - str. 26
3.2 Nabídky zaměstnání - str. 27
3.3 Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 27
3.4 Kontrola a postihy - str. 32
4. Volná pracovní místa - str. 32
4.1 Oznamování Úřadu práce - str. 32
4.2 Způsob oznamování - str. 34
4.3 Volné pracovní místo a jeho charakteristika - str. 35
4.4 Kdy jde a kdy nejde o volné pracovní místo - str. 36
4.5 Kontrola a postihy - str. 37
5. Agenturní zaměstnávání - str. 37
5.1 Pojem - str. 37
5.2 Předpoklady a podmínky - str. 39
5.3 Doporučení a povinnosti - str. 42
5.4 Kontrola a postihy - str. 47
6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  - str. 48
6.1 Vymezení osob se zdravotním postižením - str. 48
6.2 Práva a povinnosti zaměstnavatelů - str. 50
6.3 Plnění povinného podílu - str. 51
6.4 Odvod do státního rozpočtu - str. 54
6.5 Ohlašovací povinnost  - str. 56
6.6 Kontrola a postihy - str. 56
7. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí - str. 57
7.1 Pojem „cizinec“  - str. 57
7.2 Povolovací princip  - str. 57
7.3 Zaměstnanecká karta  - str. 61
7.4 Modrá karta  - str. 63
7.5 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str.  64
7.6 Povolení k zaměstnání - str. 65
7.7 Speciální vládní programy ve vztahu k cizincům (režimy zvláštního zacházení)  - str. 67
7.8 Povinnost nahlásit volné pracovní místo - str. 68
7.9 Informační povinnost - str. 68
7.10 Povinnost vést evidence - str. 70
7.11 Kontrola a postihy  - str. 71
8. Výkon činnosti dítěte - str. 73
8.1 Co je činnost dítěte - str. 73
8.2 Povolovací princip - str. 74
8.3 Kontrola a postihy - str. 75
III. Osobní údaje v personální agendě - str. 76
1. Právní úprava  - str. 77
2. Obecně - str. 77
2.1 Pojem - str. 77
2.2 Zpracování osobních údajů obecně - str. 79
2.2.1 Vztah správce a zpracovatele - str. 83
2.2.2 Záznam o činnosti zpracování  - str. 84
2.2.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 84
2.3 Tzv. citlivé osobní údaje - str. 86
2.4 Souhlas subjektu údajů - str. 88
2.5 Ochrana (zabezpečení) osobních údajů - str. 90
3. Údaje v pracovněprávních vztazích - str. 92
3.1 Zákaz diskriminace - str. 92
3.2 Údaje při výběru zaměstnanců - str. 95
3.3 Informace o zaměstnancích - str. 96
4. Rodné číslo - str. 97
4.1 Obecně - str. 97
4.2 Kdy lze využít rodného čísla - str. 98
5. Osobní dotazník - str. 99
5.1 Obecně - str. 99
5.2 Obsah osobního dotazníku - str. 99
6. Osobní spis zaměstnance - str. 101
6.1 Obecně - str. 101
6.2 Obsah osobního spisu - str. 102
6.3 Před vznikem a při vzniku pracovního poměru - str. 102
6.4 Za trvání pracovního poměru - str. 104
6.5 Při skončení pracovního poměru - str. 105
6.6 Nahlížení do osobního spisu - str. 106
7. Archivace dokladů - str. 108
7.1 Obecně - str. 108
7.2 Dokumenty stanovené právním předpisem - str. 109
7.3 Pro účely stanovené právním předpisem - str. 110
7.4 Dokumenty k ochraně práv zaměstnavatele - str. 112
7.5 Ze zákona o archivnictví a spisové službě - str. 112
8. Kontrola a postihy - str. 113
8.1 Kdo kontroluje - str. 113
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 114
IV. Základní pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi - str. 117
1. Právní úprava  - str. 118
2. Obecně - str. 118
2.1 Závislá práce - str. 118
2.2 Vymezení základních pracovněprávních vztahů - str. 121
3. Zákoník práce a nelegální práce - str. 123
3.1 Závislá práce a nelegální práce - str. 123
3.2 Kontrola a postihy  - str. 124
4. Rozdíly mezi pracovním poměrem a dohodami - str. 125
4.1 Obecně - str. 125
4.2 Podmínky - str. 125
4.3 Povinnost rozvrhnout pracovní dobu - str. 127
4.4 Práva (nároky) zaměstnanců  - str. 129
4.5 Odměňování - str. 131
5. Rozdíly mezi dohodami - str. 133
5.1 Obecně - str. 133
5.2 Rozsah práce - str. 134
5.3 Obsahové náležitosti - str. 137
5.4 Způsoby zrušení  - str. 138
5.5 Forma - str. 141
5.6 Kontrola a postihy - str. 142
V. Vznik pracovního poměru - str. 143
1. Právní úprava - str. 144
2. Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 144
2.1 Výčet - str. 144
2.2 Více pracovních poměrů - str. 144
2.3 Souběžná činnost - str. 145
2.4 Konkurenční činnost a předchozí souhlas zaměstnavatele - str. 147
3. Povinnosti před vznikem pracovního poměru - str. 151
3.1 Povinnost seznámení s podmínkami - str. 151
3.2 Vstupní lékařská prohlídka - str. 151
4. Den vzniku pracovního poměru - str. 156
4.1 Kdy vzniká pracovní poměr - str. 156
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy - str. 157
5. Pracovní smlouva - str. 158
5.1 Forma - str. 158
5.2 Obsah - str. 159
5.3 Druh a místo (místa) výkonu práce - str. 160
5.4 Den nástupu do práce - str. 166
5.5 Zkušební doba - str. 167
5.6 Doba trvání pracovního poměru - str. 173
5.6.1 Základní pravidla - str. 174
5.6.2 Výjimky - str. 177
5.6.3 Zákonná fikce - str. 182
5.7 Kratší pracovní doba - str. 184
5.8 Výše mzdy - str. 185
5.9 Pravidelné pracoviště - str. 188
5.10 Konkurenční doložka - str. 189
6. Jmenování - str. 196
6.1 Kdy jmenovat na pracovní místo (do funkce) - str. 196
6.1.1 Jmenování podle zvláštních právních předpisů - str. 196
6.1.2 Jmenování podle zákoníku práce - str. 198
6.2 Jak u zaměstnavatelů podnikatelské sféry - str. 200
6.3 Odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 201
6.4 Forma a obsah odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 204
6.5 Postup po odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa)  - str.  206
7. Informace o právech a povinnostech - str. 211
7.1 Obecně - str. 211
7.2 Obsah informace - str. 212
7.3 Informace při vyslání do ciziny - str. 214
7.4 Informace při nástupu do práce - str. 214
8. Kontrola a postihy  - str. 215
8.1 Kdo kontroluje - str. 215
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut  - str. 215
VI. Změny pracovního poměru - str. 216
1. Právní úprava - str. 217
2. Případy změn pracovního poměru - str. 217
2.1 Obecně - str. 217
3. Převedení na jinou práci - str. 219
3.1 Obecně - str. 219
3.2 Povinnost převedení - str. 220
3.3 Možnost převedení - str. 223
3.4 Podmínky převedení - str. 225
3.5 Mimořádná a živelní událost, jiná hrozící nehoda - str. 226
3.6 Prostoj a nepříznivé povětrnostní vlivy - str. 227
3.7 Projednání - str. 227
3.8 Doplatek do průměrného výdělku - str. 228
3.9 Doplatek do průměrného výdělku a stávka  - str. 229
4. Dočasné přidělení  - str. 230
4.1 Obecně - str. 230
4.2 Podmínky a předpoklady - str. 230
4.3 Skončení dočasného přidělení - str. 233
4.4 Cestovní náhrady - str. 233
5. Pracovní cesta - str. 233
5.1 Dohoda o vyslání na pracovní cestu - str.  233
5.2 Omezení - str. 235
5.3 Cestovní náhrady - str. 235
6. Přeložení - str. 236
6.1 Podmínky přeložení  - str. 236
6.2 Zařazení na původní místo  - str. 236
6.3 Cestovní náhrady  - str. 236
7. Kontrola a postihy - str. 237
7.1 Kdo kontroluje - str. 237
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 237
VII. Skončení pracovního poměru - str. 238
1. Právní úprava - str. 239
2. Způsoby skončení pracovního poměru - str. 239
2.1 Výčet - str. 239
2.2 Rozvázání pracovního poměru  - str. 240
3. Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)  - str. 241
3.1 Smrt zaměstnance  - str. 241
3.2 Peněžitá práva po smrti zaměstnance  - str. 241
3.3 Smrt zaměstnavatele - str. 243
3.4 Kdo vydává potvrzení o zaměstnání - str. 244
4. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti - str. 244
4.1 Definice cizince - str. 244
4.2 Když pracovní poměr neskončí jinak - str. 245
4.3 Zrušení povolení k pobytu - str. 245
4.4 Trest vyhoštění  - str. 245
4.5 Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a modrá karta - str. 246
5. Uplynutí doby - str. 247
5.1 Obecně - str. 247
5.2 Změna doby trvání pracovního poměru ze zákona - str. 248
5.3 Pojem „vědomí zaměstnavatele“  - str. 250
5.4 Projev nesouhlasu - str. 250
5.5 Vědomí nejblíže nadřízeného zaměstnance - str. 251
6. Dohoda - str. 253
6.1 Dvě strany - str. 253
6.2 Forma dohody - str. 254
6.3 Důvody k uzavření dohody - str. 254
6.4 Den skončení pracovního poměru - str. 256
7. Výpověď - str. 257
7.1 Kdo a kdy může dát výpověď  - str. 257
7.2 Forma a doručení - str. 258
7.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 259
7.4 Den skončení a výpovědní doba - str. 260
7.5 Důvody k výpovědi zaměstnavatele - str. 263
7.6 Hromadné propouštění  - str. 264
7.7 Zákaz výpovědi  - str. 267
7.8 Rušení zaměstnavatele - str. 272
7.9 Přemisťování zaměstnavatele - str.  274
7.10 Nadbytečnost zaměstnance  - str. 275
7.11 Pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, expozice  - str. . 280
7.12 Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance - str. 282
7.13 Předpoklady a požadavky - str. 284
7.14 Porušení povinnosti - str. 291
7.15 Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 300
7.16 Lhůty - str. 302
7.17 Povinnosti ve vztahu k odborům - str. 304
8. Okamžité zrušení - str. 307
8.1 Kdo a kdy může okamžitě zrušit - str. 307
8.2 Forma - str. 307
8.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 307
8.4 Den okamžitého zrušení  - str. 308
8.5 Lhůty - str. 309
8.6 Důvody k okamžitému zrušení - str. 310
8.7 Trestný čin zaměstnance  - str. 312
8.8 Porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem - str. 313
8.9 Vážné ohrožení zdraví zaměstnance - str. 316
8.10 Dlužná mzda, plat nebo jejich náhrada - str. 318
8.11 Právo zaměstnance na náhradu mzdy (platu) - str. 321
8.12 Povinnosti ve vztahu k odborům - str. 322
9. Zrušení ve zkušební době - str. 322
9.1 Předpoklady - str. 322
9.2 Kdo a kdy může zrušit - str. 323
9.3 Omezení zaměstnavatele - str. 325
9.4 Forma - str.  327
9.5 Den zrušení pracovního poměru - str.  327
10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru - str. 328
10.1 Neplatnost právních jednání obecně - str. 328
10.2 Způsob uplatnění a lhůta - str. 329
10.3 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnavatele - str. 331
10.4 Moderační právo soudu - str. 334
10.5 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnance - str. 336
11. Kontrola a postihy  - str. 337
11.1 Kdo kontroluje  - str. 337
11.2 Skutkové podstaty a výše pokut  - str. 337
VIII. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 338
1. Právní úprava  - str. 339
2. Obecně - str. 339
2.1 Výčet  - str. 339
2.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 339
2.3 Výplata splatné mzdy (platu) - str. 340
2.4 Pracovní volno - str. 340
3. Potvrzení o zaměstnání  - str. 341
3.1 Kdy a komu se potvrzení vydává - str. 341
3.2 Obsah potvrzení - str. 342
3.3 Potvrzení pro Úřad práce  - str. 346
3.4 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 350
4. Pracovní posudek - str. 350
4.1 Pojem a obsah - str. 350
4.2 Kdy se posudek vydává - str. 352
4.3 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 352
5. Odstupné - str. 354
5.1 Účel a rozdělení  - str. 354
5.2 Odstupné ze zákona - str. 355
5.3 Výše odstupného ze zákona - str. 357
5.4 Výplata odstupného a jeho kompenzace - str. 361
5.5 Vrácení odstupného - str. 363
5.6 Další odstupné pro úředníky - str. 367
5.7 Odstupné a odvolání z vedoucího pracovního místa - str. 368
6. Doručování písemností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
6.1 Obecně - str. 368
6.2 Do vlastních rukou - str. 369
6.3 Způsoby doručení - str. 370
6.4 Osobní doručení - str. 371
6.5 Doručení elektronickou cestou - str. 372
6.6 Doručení datovou schránkou - str. 373
6.7 Doručení poštou - str. 373
6.7.1 Poštovní adresa - str. 374
6.7.2 Volba poštovní služby - str. 375
6.7.3 Dodání do vlastních rukou  - str. 376
6.7.4 Zaměstnanec písemnost převezme - str. 377
6.7.5 Zaměstnanec převzetí písemnosti odmítl nebo jinak znemožnil její doručení  - str. 377
6.7.6 Uložení poštovní zásilky - str. 379
6.7.7 Úložní lhůta - str. 379
7. Kontrola a postihy - str. 381
7.1 Kdo kontroluje - str. 381
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 381
IX. Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 382
1. Právní úprava - str. 383
2. Obecně - str. 383
2.1 Základní pojmy - str. 383
2.2 Odchylky pro zaměstnance v dopravě - str. 384
2.3 Odchylky pro členy hasičské jednotky podniku - str. 385
2.4 Pracovní doba - str. 386
2.5 Doba odpočinku - str. 387
2.6 Směna - str. 387
2.7 Pracovní režimy - str. 387
2.8 Povinnost projednání s odborovou organizací - str. 388
3. Stanovená týdenní pracovní doba - str. 389
3.1 Pojem - str. 389
3.2 Délka - str. 389
3.3 Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy - str. 392
3.4 Kratší pracovní doba - str. 392
3.5 Žádost zaměstnance o vhodnou úpravu pracovní doby - str. 394
4. Rozvržení pracovní doby - str. 397
4.1 Základní zásady - str. 397
4.2 Maximální délka směny - str. 399
4.3 Rozvrh pracovní doby - str. 400
4.4 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 402
4.5 Sdílené pracovní místo  - str. 408
5. Konto pracovní doby - str. 409
5.1 Pojem a podmínky - str. 409
5.2 Vyrovnávací období - str. 410
5.3 Účty při kontu pracovní doby - str. 411
5.3.1 Účet pracovní doby - str. 411
5.3.2 Účet mzdy - str. 412
5.3.3 Výše stálé mzdy  - str. 413
5.4 Vyrovnání  - str. 414
6. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 415
6.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech - str. 415
6.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 419
6.3 Bezpečnostní přestávka - str. 420
6.4 Souběh přestávek - str. 421
6.5 Přestávka ke kojení - str. 421
7. Doba odpočinku  - str. 422
7.1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 422
7.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 424
7.3 Dny pracovního klidu  - str. 427
7.4 Den pracovního klidu u zaměstnanců v nočních směnách - str. 428
7.5 Svátky - str. 430
8. Pracovní pohotovost  - str. 432
8.1 Pojem - str. 432
8.2 Předpoklady - str. 433
8.3 Odměna za pracovní pohotovost  - str. 434
9. Práce přesčas - str. 435
9.1 Pojem  - str. 435
9.2 Podmínky pro nařízení práce přesčas - str. 437
9.3 Limity práce přesčas - str. 438
9.4 Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby - str. 439
9.5 Práce přesčas při kontu pracovní doby  - str. 440
9.6 Omezení práce přesčas ve vztahu k některým zaměstnancům  - str.  440
9.7 Zákaz práce přesčas - str. 441
10. Noční práce - str. 441
10.1 Pojem - str. 441
10.2 Zaměstnanec pracující v noci - str. 441
10.3 Omezení noční práce ve vztahu k některým zaměstnancům - str. 444
10.4 Zákaz noční práce - str. 444
11. Evidence (nejen) pracovní doby  - str. 444
11.1 Obsah - str. 444
11.2 Význam evidence - str. 446
11.3 Forma vedení evidence - str. 446
11.4 Specifika v dopravě - str. 448
12. Kontrola a postihy - str. 448
12.1 Kdo kontroluje - str. 448
12.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 448
X. Překážky v práci  - str. 452
1. Právní úprava  - str. 453
2. Obecně - str. 453
2.1 Pojem a rozdělení - str. 453
2.2 Specifika pro některé případy - str.  454
3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str.  455
3.1 Vymezení - str. 455
3.2 Prostoj - str. 456
3.3 Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní událost - str. 456
3.4 Jiné překážky (§ 208 ZP) - str. 457
3.5 Omezení odbytu výrobků nebo poptávky po službách - str. 458
4. Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 461
4.1 Vymezení  - str. 461
4.2 Společná pravidla  - str. 461
4.3 Důležité osobní překážky v práci - str. 462
4.3.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 463
4.3.1.1 Náhrada v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a karantény  - str. 466
4.3.1.2 Výše náhrady a její výpočet - str. 469
4.3.1.3 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 471
4.3.2 Mateřská dovolená - str. 473
4.3.3 Rodičovská dovolená  - str. 476
4.3.4 Ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 479
4.3.5 Péče o dítě - str. 480
4.3.6 Dlouhodobá péče - str. 480
4.3.7 Jiné důležité osobní překážky v práci - str. 484
4.4 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 494
4.4.1 Výkon veřejné funkce - str. 495
4.4.2 Výkon občanské povinnosti  - str. 496
4.4.3 Jiné úkony v obecném zájmu - str. 497
4.4.4 Branná povinnost  - str. 503
4.4.5 Školení, jiná forma přípravy nebo studium - str. 504
5. Kontrola a postihy - str. 509
5.1 Kdo kontroluje - str. 509
5.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 509
XI. Dovolená - str. 510
1. Právní úprava - str. 511
2. Obecně - str. 511
2.1 Právo na dovolenou - str. 511
2.2 Druhy dovolené - str. 512
3. Dovolená za kalendářní rok - str. 512
3.1 Podmínky - str. 512
3.2 Délka  - str. 513
3.3 Právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok a její délka - str. 515
3.4 Změna délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku - str. 519
3.5 Výkon práce pro účely dovolené - str. 523
3.5.1 Překážky v práci tz v. plně započitatelné - str. 524
3.5.2 Překážky v práci tzv. částečně započitatelné - str. 526
5. Dodatková dovolená - str. 531
5.1 Podmínky - str. 531
5.2 Délka - str. 532
6. Čerpání dovolené - str. 535
6.1 Základní pravidla - str. 535
6.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 537
6.3 Možnosti zaměstnavatele - str. 540
6.4 Co zaměstnavatel nesmí  - str. 542
6.5 Přerušení dovolené - str. 543
6.6 Čerpání dovolené po skončení mateřské (rodičovské) dovolené  - str. 546
7. Krácení dovolené - str. 550
7.1 Pojem a důvody - str. 550
7.2 Pravidla pro krácení dovolené - str. 551
7.3 Rozsah krácení dovolené - str. 552
8. Náhrada za dovolenou  - str. 554
8.1 Obecně - str. 554
8.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 555
8.3 Vrácení náhrady za dovolenou - str. 555
8.3 Dovolenková pokladna - str. 556
9. Kontrola a postihy - str. 557
9.1 Kdo kontroluje - str. 557
9.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 558
XII. Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů - str. 560
1. Právní úprava - str. 561
2. Orgány kontroly - str. 561
2.1 Obecně - str. 561
2.2 Orgány inspekce práce - str. 562
2.2.1 Státní úřad inspekce práce - str. 562
2.2.2 Oblastní inspektoráty práce - str. 562
3. Předmět kontroly - str. 563
3.1 Obecně - str. 563
3.2 Obecné vymezení působnosti - str. 564
3.3 Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy - str. 565
3.4 Případy stanovené zvláštním právním předpisem - str. 565
3.5 Spolupráce s celními úřady - str. 566
4. Kontrolované osoby - str. 567
4.1 Obecně - str. 567
4.2 Pozitivní vymezení - str. 567
4.3 Negativní vymezení  - str. 569
4.4 Podle předpisů o zaměstnanosti - str. 569
4.5 Místní příslušnost - str. 570
5. Práva a povinnosti při kontrole - str. 570
5.1 Obecně - str. 570
5.2 Práva - str. 571
5.3 Povinnosti  - str. 574
5.4 Zahájení kontroly - str. 576
5.5 Součinnost kontrolované osoby - str. 576
5.6 Protokol o kontrole - str. 577
6. Obrana proti výsledkům kontroly - str. 579
6.1 Obecně - str. 579
6.2 Forma a důvod - str. 580
6.3 Lhůta - str. 580
6.4 Výsledek námitkového řízení  - str. 580
7. Postih za nesoučinnost - str. 582
7.1 Obecně - str. 582
7.2 Subjekt - str. 583
7.3 Výše pokuty - str. 583
8. Sankce za porušení - str.  583
8.1 Obecně - str. 583
8.2 Přestupky - str. 584
8.3 Zákon o inspekci práce - str. 584
8.4 Zákon o zaměstnanosti - str. 585
8.5 Sankce a jejich výše - str. 586
8.6 Doporučení pro zaměstnavatele - str. 591
9. Informační a poradenská činnost - str. 592
9.1 Obecně - str. 592
9.2 Orgány inspekce práce - str. 592
9.3 Úřad práce - str. 593
Přílohy - str. 595
Bonbóny - str. 637

Další nabídka k tématu

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.