Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. 

Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR. 

Publikace je určena pro studenty právnických fakult jako podklad k hlubšímu studiu správního práva i širší odborné právnické veřejnosti k řešení problémů ochrany osobních údajů v každodenní praxi. 


autor: Petra Melotíková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 5. 2021, 144 stran
ISBN: 978-80-7502-507-4

Cena: 308 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Úvod -str. 13
1 Právo na ochranu soukromí - str. 15
1.1 Osobní údaje a jejich ochrana - str. 18
1.1.1 Vymezení pojmu osobní údaj - str. 19
1.1.2 Názorová linie Evropského soudu pro lidská práva - str. 22
1.1.3 Relace ochrany osobních údajů a ochrany soukromí - str. 24
1.1.4 Právo být zapomenut - str. 26
1.2 Důležité aspekty ochrany osobních údajů ve veřejné správě - str. 26
1.2.1 Modernizace veřejné správy - str. 28
1.2.2 Okruhy uchovávaných informací - str. 30
2 Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace - str. 34
2.1 Ústavněprávní ochrana osobních údajů - str. 34
2.1.1 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí - str. 34
2.1.2 Právo na ochranu před zásahy do soukromí - str. 36
2.2 Právo na informace - str. 37
3 Ochrana osobních údajů (nejen) v historickém kontextu - str. 41
3.1 Ochrana na úrovni Rady Evropy - str. 43
3.2 Ochrana na úrovni Evropské unie - str. 51
3.2.1 Recentní právní úprava - str. 51
3.2.2 Reforma evropského práva - str. 53
3.3 Právní úprava v České republice - str. 56
4 Několik poznámek k GDPR - str. 60
4.1 Souvislosti vzniku - str. 60
4.2 Adaptační zákon - str. 62
4.3 Základní pojmy GDPR - str. 63
4.3.1 Osobní údaj, subjekt údajů, správce - str. 64
4.3.2 Práva subjektu údajů - str. 67
4.3.3 Pověřenec - str. 72
4.3.4 Úřad pro ochranu osobních údajů - str. 78
5 GDPR a obce - str. 81
5.1 Povinnosti obce jako správce a zpracovatele osobních údajů - str. 81
5.2 Praktické případy z praxe obcí - str. 84
5.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 84
5.3.1 Kvalifikace a odborné schopnosti pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 87
5.4 Publikování formuláře pro žádost o přístup ke svým osobním údajům na webových stránkách obce - str. 87
5.5 Výmaz osobních údajů v prostředí obce - str. 88
5.5.1 Příklad z dobré praxe v oblasti výmazu osobních údajů - str. 89
5.5.2 Právo na výmaz údajů - str. 89
5.6 Institut odmítnutí uplatnění práva subjektu údajů dle GDPR - str. 90
5.7 Požadavky na uveřejňování informací na webu obce - str. 93
5.7.1 Práva subjektu údajů - str. 94
5.7.2 Pravidla pro zpracování osobních údajů - str. 94
5.7.3 Přístup ke zpracovávaným osobním údajům - str. 95
5.8 Shrnutí povinností obcí v souvislosti s GDPR - str. 97
6 GDPR a školství - str. 101
6.1 Povinnosti školy v souvislosti s zpracováním osobních údajů - str. 101
6.1.1 Povinnosti školy v souvislosti se zpracováním osobních údajů - str. 101
6.1.2 Cloudové služby a GDPR - str. 104
6.1.3 Využití kamery v distanční výuce v souvislosti s GDPR - str. 106
6.1.4 Nezbytnost zpracování osobních údajů, jejich anonymizace a pseudonymizace - str. 106
6.1.5 Právo na výmaz osobních údajů - str. 108
6.1.6 Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s účastí školy v dotačních projektech - str. 109
6.2 Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů - str. 110
6.3 Zpracovávání osobních údajů na základě zákona a na základě souhlasu dle typu škol - str. 113
7 GDPR a zdravotnictví - str. 115
7.1 GDPR a vedení zdravotnické dokumentace - str. 115
7.2 GDPR v praxi poskytování ambulantních zdravotnických služeb - str. 118
7.2.1 Proces nastavení pravidel ochrany osobních údajů dle GDPR - str. 120
7.3 Ohlašování případů porušení zabezpečení v oblasti zdravotnictví - str. 121
7.4 Zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19 - str. 122
8 Resumé - str. 126
9 Použité prameny - str. 127
9.1 Literatura - str. 127
9.2 Internetové zdroje - str. 131
9.3 Právní předpisy - str. 133
9.4 Předpisy Evropské unie - str. 134
9.5 Mezinárodní smlouvy - str. 135
9.6 Judikatura obecných soudů - str. 135
9.7 Judikatura Ústavního soudu - str. 135
9.8 Judikatura Nejvyššího správního soudu - str. 136
9.9 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva - str. 136
9.10 Judikatura Evropského soudního dvora/Soudního dvora Evropské unie - str. 137
9.11 Ostatní prameny - str. 138
Key words - str. 140
Klíčová slova - str. 140
 

Další nabídka k tématu

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.