Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti.

Optimalizace daňové povinnosti

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout nejnižší daňové povinnosti, je například optimální uplatnění daňových odpisů, daňové ztráty, spolupráce osob či vytvoření rodinného závodu. Důležitá je rovněž správná volba způsobu výdajů na jedné straně a využití všech v úvahu přicházejících odpočtů od základu daně a slev na dani u poplatníka na straně druhé.

Využijte veškerých zákonných postupů

Autor podrobně popíše všechny uvedené zákonné postupy, aby tak čtenářům pomohl co nejlépe optimalizovat jejich daňovou povinnost.

autor: Ing. Ivan Macháček; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 2. 2019, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-195-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod  - str. 10
I. Úvodní část
1. Přehled zdanění příjmů fyzické osoby - str. 14
1.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob - str. 14
1.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 14
1.3 Vymezení podnikatele a podnikání v občanském zákoníku - str. 17
1.4 Zápis do obchodního rejstříku - str. 19
1.5 Fyzická osoba - podnikatel a vedení účetnictví - str. 20
1.6 Podnikatel a obchodní majetek
2. Nezdanitelné části základu daně - str. 23
2.1 Odpočet bezúplatného plnění (daru) - str. 24
2.2 Odpočet úroků v souvislosti s financováním bytových potřeb - str. 32
2.3 Odpočet příspěvků na penzijní připojištění a penzijní spoření - str. 40
2.4 Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění - str. 45
3. Odpočty od základu daně - str. 51
3.1 Odpočet výdajů na podporu výzkumu a vývoje - str. 52
3.2 Odpočet na podporu odborného vzdělávání - str. 59
4. Slevy na dani z příjmů - str. 64
4.1 Základní sleva na dani na poplatníka - str. 66
4.2 Sleva na dani na manžela - str. 67
4.3 Sleva na dani na invaliditu - str. 76
4.4 Sleva na dani na studenta - str. 77
4.5 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 78
5. Daňové zvýhodnění na vyživované děti - str. 87
5.1 Základní podmínky uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - str. 89
5.2 Možnosti řešení daňového zvýhodnění na dítě - str. 90
5.3 Daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti - str. 92
5.4 Postup při vyživování více dětí ve společně hospodařící domácnosti - str. 94
5.5 Změna v počtu dětí v průběhu roku - str. 95
5.6 Daňové zvýhodnění na dítě u manželů - str. 96
5.7 Daňové zvýhodnění u druha a družky - str. 97
5.8 Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů - str. 98
5.9 Daňové zvýhodnění  paušální výdaje - str. 100
5.10 Daňové zvýhodnění na dítě u nerezidenta - str. 101
6. Solidární zvýšení daně - str. 101
6.1 Zásady pro uplatnění solidárního zvýšení daně - str. 102
6.2 Postup u poplatníka pouze s příjmy podle § 7 ZDP - str. 103
6.3 Poplatník má kromě příjmů ze samostatné činnosti příjmy podle § 8 až § 10 ZDP - str. 105
6.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně u zaměstnance - str. 106
6.5 Postup u poplatníka se souběžnými příjmy podle § 6 a § 7 ZDP - str. 111
6.6 Případy neuplatnění solidárního zvýšení daně - str. 113
II. Možnosti optimalizace daně
1. Uplatnění odpisů hmotného majetku směřující k daňové optimalizaci - str. 118
1.1 Principy daňového odpisování hmotného majetku - str. 118
1.2 Jak uplatnit daňové odpisy v případě, že poplatník má vysoký základ daně z příjmů? - str. 121
1.3 Jak uplatnit daňové odpisy v případě, že poplatník má nízký základ daně z příjmů - str. 126
1.4 Použití darovaného hmotného majetku k podnikání a k nájmu - str. 131
1.5 Použití zděděného hmotného majetku k podnikání a k nájmu - str. 137
1.6 Daňové odpisy hmotného majetku při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu - str. 143
2. Jak uplatnit daňovou optimalizaci u odpisů nehmotného majetku? - str. 146
2.1 Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování u poplatníka, který vede účetnictví - str. 147
2.2 Jak je tomu s daňovým odpisováním technického zhodnocení nehmotného majetku? - str. 151
3. Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzických osob - str. 153
3.1 Vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 153
3.2 Uplatnění daňové ztráty v běžném zdaňovacím období - str. 155
3.3 Uplatnění daňové ztráty v následujících zdaňovacích obdobích - str. 157
3.4 Vyměření daňové ztráty - str. 158
3.5 Daňová ztráta zůstavitele - str. 158
3.6 Lhůta pro stanovení daňové ztráty - str. 160
3.7 Využití odpočtu daňové ztráty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti - str. 161
4. Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku využitá k daňové optimalizaci - str. 166
4.1 Nejdůležitější zásady pro uplatnění rezervy podle zákona o rezervách - str. 166
4.2 Hlavní zásady pro uplatnění rezervy na opravy hmotného majetku - str. 167
4.3 Využití tvorby rezervy na opravu hmotného majetku k optimalizaci daňové povinnosti - str. 172
5. Kdy uplatnit paušální výdaje a kdy přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje? - str. 174
5.1 Možnosti uplatnění paušálních výdajů - str. 174
5.2 Výhody a nevýhody uplatnění paušálních výdajů - str. 177
5.3 Vývoj omezování limitní výše paušálních výdajů - str. 184
5.4 Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje - str. 189
5.5 Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje - str. 195
5.6 Vliv úpravy základu daně z příjmů při změně ve způsobu uplatnění výdajů na vyměřovací základ OSVČ - str. 199
6. Uplatnění paušálních výdajů na dopravu - str. 200
6.1 Uplatnění výdajů na provoz vozidla podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP - str. 201
6.2 Uplatnění paušálních výdajů na dopravu - str. 207
7. Využití daně stanovené paušální částkou k optimalizaci - str. 222
7.1 Kdo může uplatnit paušální daň? - str. 222
7.2 Jaké jsou výhody uplatnění daně stanovené paušální částkou? - str. 223
7.3 Postup poplatníka, který hodlá využít stanovení daně paušální částkou - str. 224
7.4 Postup správce daně při stanovení daně paušální částkou - str. 225
7.5 Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou - str. 228
7.6 jak postupuje poplatník po skončení zdaňovacího období - str. 229
7.7 Příklady řešení v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2018 - str. 230
8. Využití spolupráce osob k daňové optimalizaci - str. 234
8.1 Principy spolupráce osob - str. 234
8.2 Kdy je z hlediska optimalizace vhodné využít spolupráce osob? - str. 236
8.3 Co je rodinný závod? - str. 242
III. Výběr z daňového řádu
1. Základy správy daní
- str. 250
1.1 Zásad zákonnosti daňového řízení - str. 250
1.2 Zásada přiměřenosti při výkonu správy daní - str. 250
1.3 Zásada rovnosti procesních práv - str. 251
1.4 Zásada vzájemné spolupráce (součinnosti) - str. 251
1.5 Zásada nároku na přiměřené poučení - str. 251
1.6 Zásada vstřícnosti a slušnosti - str. 252
1.7 Zásada rychlosti postupu správce daně - str. 252
1.8 Zásada hospodárnosti - str. 253
1.9 Zásada volného hodnocení důkazů správcem daně - str. 253
1.10 Zásada legitimního očekávání - str. 254
1.11 Zásada vycházení ze skutečného obsahu právního úkonu - str. 254
1.12 Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti - str. 254
2. Stanovení daně a lhůta pro stanovení daně - str. 254
3. Dokazování v daňovém řízení - str. 257
3.1 Stanovení daně podle pomůcek - str. 258
3.2 Sjednání daně - str. 259
4. Druhy daňových přiznání a jejich podání - str. 259
4.1 Řádné daňové tvrzení - str. 260
4.2 Opravné daňové tvrzení - str. 263
4.3 Dodatečné daňové tvrzení - str. 263
5. Sankce v daňovém řízení - str. 265
5.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně - str. 265
5.2 Úrok z prodlení za včas neuhrazenou daň - str. 268
5.3 Penále za doměření daně správcem daně - str. 269
5.4 Sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznání - str. 271
5.5 Sankce při posečkání daně - str. 272
5.6 Další sankce podle daňového řádu - str. 272
5.7 Prominutí daně nebo příslušenství daně - str. 274
5.8 Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 277


Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.