Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti.

Optimalizace daňové povinnosti

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout nejnižší daňové povinnosti, je například optimální uplatnění daňových odpisů, daňové ztráty, spolupráce osob či vytvoření rodinného závodu. Důležitá je rovněž správná volba způsobu výdajů na jedné straně a využití všech v úvahu přicházejících odpočtů od základu daně a slev na dani u poplatníka na straně druhé.

Využijte veškerých zákonných postupů

Autor podrobně popíše všechny uvedené zákonné postupy, aby tak čtenářům pomohl co nejlépe optimalizovat jejich daňovou povinnost.

autor: Ing. Ivan Macháček vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 2. 2019, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-195-6

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod  - str. 10
I. Úvodní část
1. Přehled zdanění příjmů fyzické osoby - str. 14
1.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob - str. 14
1.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 14
1.3 Vymezení podnikatele a podnikání v občanském zákoníku - str. 17
1.4 Zápis do obchodního rejstříku - str. 19
1.5 Fyzická osoba - podnikatel a vedení účetnictví - str. 20
1.6 Podnikatel a obchodní majetek
2. Nezdanitelné části základu daně - str. 23
2.1 Odpočet bezúplatného plnění (daru) - str. 24
2.2 Odpočet úroků v souvislosti s financováním bytových potřeb - str. 32
2.3 Odpočet příspěvků na penzijní připojištění a penzijní spoření - str. 40
2.4 Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění - str. 45
3. Odpočty od základu daně - str. 51
3.1 Odpočet výdajů na podporu výzkumu a vývoje - str. 52
3.2 Odpočet na podporu odborného vzdělávání - str. 59
4. Slevy na dani z příjmů - str. 64
4.1 Základní sleva na dani na poplatníka - str. 66
4.2 Sleva na dani na manžela - str. 67
4.3 Sleva na dani na invaliditu - str. 76
4.4 Sleva na dani na studenta - str. 77
4.5 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 78
5. Daňové zvýhodnění na vyživované děti - str. 87
5.1 Základní podmínky uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - str. 89
5.2 Možnosti řešení daňového zvýhodnění na dítě - str. 90
5.3 Daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti - str. 92
5.4 Postup při vyživování více dětí ve společně hospodařící domácnosti - str. 94
5.5 Změna v počtu dětí v průběhu roku - str. 95
5.6 Daňové zvýhodnění na dítě u manželů - str. 96
5.7 Daňové zvýhodnění u druha a družky - str. 97
5.8 Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů - str. 98
5.9 Daňové zvýhodnění  paušální výdaje - str. 100
5.10 Daňové zvýhodnění na dítě u nerezidenta - str. 101
6. Solidární zvýšení daně - str. 101
6.1 Zásady pro uplatnění solidárního zvýšení daně - str. 102
6.2 Postup u poplatníka pouze s příjmy podle § 7 ZDP - str. 103
6.3 Poplatník má kromě příjmů ze samostatné činnosti příjmy podle § 8 až § 10 ZDP - str. 105
6.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně u zaměstnance - str. 106
6.5 Postup u poplatníka se souběžnými příjmy podle § 6 a § 7 ZDP - str. 111
6.6 Případy neuplatnění solidárního zvýšení daně - str. 113
II. Možnosti optimalizace daně
1. Uplatnění odpisů hmotného majetku směřující k daňové optimalizaci - str. 118
1.1 Principy daňového odpisování hmotného majetku - str. 118
1.2 Jak uplatnit daňové odpisy v případě, že poplatník má vysoký základ daně z příjmů? - str. 121
1.3 Jak uplatnit daňové odpisy v případě, že poplatník má nízký základ daně z příjmů - str. 126
1.4 Použití darovaného hmotného majetku k podnikání a k nájmu - str. 131
1.5 Použití zděděného hmotného majetku k podnikání a k nájmu - str. 137
1.6 Daňové odpisy hmotného majetku při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu - str. 143
2. Jak uplatnit daňovou optimalizaci u odpisů nehmotného majetku? - str. 146
2.1 Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování u poplatníka, který vede účetnictví - str. 147
2.2 Jak je tomu s daňovým odpisováním technického zhodnocení nehmotného majetku? - str. 151
3. Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzických osob - str. 153
3.1 Vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 153
3.2 Uplatnění daňové ztráty v běžném zdaňovacím období - str. 155
3.3 Uplatnění daňové ztráty v následujících zdaňovacích obdobích - str. 157
3.4 Vyměření daňové ztráty - str. 158
3.5 Daňová ztráta zůstavitele - str. 158
3.6 Lhůta pro stanovení daňové ztráty - str. 160
3.7 Využití odpočtu daňové ztráty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti - str. 161
4. Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku využitá k daňové optimalizaci - str. 166
4.1 Nejdůležitější zásady pro uplatnění rezervy podle zákona o rezervách - str. 166
4.2 Hlavní zásady pro uplatnění rezervy na opravy hmotného majetku - str. 167
4.3 Využití tvorby rezervy na opravu hmotného majetku k optimalizaci daňové povinnosti - str. 172
5. Kdy uplatnit paušální výdaje a kdy přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje? - str. 174
5.1 Možnosti uplatnění paušálních výdajů - str. 174
5.2 Výhody a nevýhody uplatnění paušálních výdajů - str. 177
5.3 Vývoj omezování limitní výše paušálních výdajů - str. 184
5.4 Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje - str. 189
5.5 Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje - str. 195
5.6 Vliv úpravy základu daně z příjmů při změně ve způsobu uplatnění výdajů na vyměřovací základ OSVČ - str. 199
6. Uplatnění paušálních výdajů na dopravu - str. 200
6.1 Uplatnění výdajů na provoz vozidla podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP - str. 201
6.2 Uplatnění paušálních výdajů na dopravu - str. 207
7. Využití daně stanovené paušální částkou k optimalizaci - str. 222
7.1 Kdo může uplatnit paušální daň? - str. 222
7.2 Jaké jsou výhody uplatnění daně stanovené paušální částkou? - str. 223
7.3 Postup poplatníka, který hodlá využít stanovení daně paušální částkou - str. 224
7.4 Postup správce daně při stanovení daně paušální částkou - str. 225
7.5 Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou - str. 228
7.6 jak postupuje poplatník po skončení zdaňovacího období - str. 229
7.7 Příklady řešení v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2018 - str. 230
8. Využití spolupráce osob k daňové optimalizaci - str. 234
8.1 Principy spolupráce osob - str. 234
8.2 Kdy je z hlediska optimalizace vhodné využít spolupráce osob? - str. 236
8.3 Co je rodinný závod? - str. 242
III. Výběr z daňového řádu
1. Základy správy daní
- str. 250
1.1 Zásad zákonnosti daňového řízení - str. 250
1.2 Zásada přiměřenosti při výkonu správy daní - str. 250
1.3 Zásada rovnosti procesních práv - str. 251
1.4 Zásada vzájemné spolupráce (součinnosti) - str. 251
1.5 Zásada nároku na přiměřené poučení - str. 251
1.6 Zásada vstřícnosti a slušnosti - str. 252
1.7 Zásada rychlosti postupu správce daně - str. 252
1.8 Zásada hospodárnosti - str. 253
1.9 Zásada volného hodnocení důkazů správcem daně - str. 253
1.10 Zásada legitimního očekávání - str. 254
1.11 Zásada vycházení ze skutečného obsahu právního úkonu - str. 254
1.12 Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti - str. 254
2. Stanovení daně a lhůta pro stanovení daně - str. 254
3. Dokazování v daňovém řízení - str. 257
3.1 Stanovení daně podle pomůcek - str. 258
3.2 Sjednání daně - str. 259
4. Druhy daňových přiznání a jejich podání - str. 259
4.1 Řádné daňové tvrzení - str. 260
4.2 Opravné daňové tvrzení - str. 263
4.3 Dodatečné daňové tvrzení - str. 263
5. Sankce v daňovém řízení - str. 265
5.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně - str. 265
5.2 Úrok z prodlení za včas neuhrazenou daň - str. 268
5.3 Penále za doměření daně správcem daně - str. 269
5.4 Sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznání - str. 271
5.5 Sankce při posečkání daně - str. 272
5.6 Další sankce podle daňového řádu - str. 272
5.7 Prominutí daně nebo příslušenství daně - str. 274
5.8 Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 277


Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.