Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Opomenutí v trestním právu

Opomenutí v trestním právu

Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu.

V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Největší pozornost je však věnována novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti za opomenutí a jeho východiskům, neboť to autor považuje za klíčové, nejvýznamnější téma této publikace.

Dále se pak jedná se především o materii spojenou s postavením institutu opomenutí v rámci nauky trestního práva hmotného, pojem opomenutí v trestním právu a důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí. Pojednáno je rovněž o jednotlivých typech trestných opomenutí a otázkách s tím souvisejících, a to včetně upozornění na rozdíly mezi tradičním, dvojím členěním na straně jedné a novějším, trojím členěním trestných omisí na straně druhé, počítaje v to zdůraznění nedostatků tradičního přístupu a poukázání na přednosti novějšího konceptu.

Autor se dále vyjadřuje k velice důležité problematice příčinného vztahu, samozřejmě zejména z hlediska trestní odpovědnosti za opomenutí. Pozornost je v rámci předkládaného textu věnována též tuzemskému přístupu k trestní odpovědnosti za opomenutí, a to nejen z hlediska teoretického, nýbrž i z hlediska praxe, a to za současného promítnutí principů novějšího přístupu spočívajícího v trojím členění trestných opomenutí do českého právního prostředí. Nechybí samozřejmě ani stručné úvahy de lege ferenda.

Závěr práce je pak věnován řádkám, které se týkají zejména vztahu mezi opomenutím coby jedné ze dvou základních forem lidského jednání (vedle konání) a zvláštními formami trestné činnosti (vývojová stadia trestné činnosti a účastenství).

autor: Pavel Kučera vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 7. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-407-4

Cena: 385 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorovi - str. VII
Seznam zkratek - str. VIII
Úvod - str. IX
1 Postavení institutu opomenutí v rámci nauky trestního práva hmotného, pojem opomenutí v trestním právu, důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 Trestný čin, skutková (deliktní) podstata trestného činu, zvláštní forma trestného činu - str. 2
1.2.1 Trestný čin - str. 2
1.2.2 Pojem skutkové a deliktní podstaty trestného činu  - str. 4
1.2.3 Pojem „zvláštní formy trestného činu“ - str. 12
1.2.4 Vztah mezi deliktní podstatou trestného činu a zvláštní formou trestného činu, rozdíl mezi nimi a smysl existence zvláštních forem trestné činnosti - str. 19
1.2.5 Které právní pojmy není vhodné a účelné řadit mezi zvláštní formy trestné činnosti, zvláštní formy trestné činnosti a jiné modifikace deliktní podstaty - str. 26
1.2.6 Řešení - str. 34
1.3 Pojem opomenutí - str. 35
1.4 K důvodům a historickému vývoji trestnosti opomenutí - str. 37
2 Jednotlivé typy trestných opomenutí a otázky souvisící - str. 41
2.1 Úvodem - str. 41
2.2 Jednotlivé typy trestných opomenutí – tradiční pohled - str. 42
2.2.1 Obecně - str. 42
2.2.2 Pravé omisivní trestné činy - str. 43
2.2.3 Nepravé omisivní trestné činy - str. 45
2.2.4 Kritické zamyšlení nad tradičním pojetím - str. 47
2.3 Opomenutí a příčinná souvislost - str. 51
2.4 Novější přístup k trestní odpovědnosti za omisivní jednání – trojí členění trestných opomenutí - str. 57
2.4.1 Úvodem - str. 57
2.4.2 Sféra autonomie člověka jako východisko pro kvalifikaci trestných opomenutí, Sánchezovo trojí členění těchto opomenutí a jeho kritické zhodnocení - str. 59
2.4.3 Vlastní řešení – kvalifikovaná opomenutí - str. 70
2.4.4 Vlastní řešení – jednoduchá opomenutí - str. 88
2.5 Deliktní podstata omisivních trestných činů - str. 94
2.5.1 Úvodní poznámky - str. 94
2.5.2 Deliktní podstata omisivních trestných činů v tradičním pojetí - str. 95
2.5.3 Deliktní podstata omisivních trestných činů v novější koncepci trojího členění - str. 100
2.6 Shrnutí - str. 102
3 Tuzemský přístup k opomenutí v trestním právu v zrcadle trojího členění. Základní úvahy - str. 109
3.1 Obecně  - str. 109
3.2 Příklad a krátká úvaha de lege ferenda - str. 135
4 Tuzemský přístup k opomenutí v trestním právu v zrcadle trojího členění. Pohled do praxe - str. 145
4.1 Úvodem - str. 145
4.2 Rozebíraný případ - str. 146
4.3 Související problémy - str. 151
4.4 Shrnutí - str. 156
5 Opomenutí a zvláštní formy trestné činnosti - str. 159
5.1 Úvodem - str. 159
5.2 Opomenutí a vývojová stadia trestné činnosti - str. 160
5.2.1 Obecně  - str. 160
5.2.2 Komisivně-omisivní delikty (nepravé omisivní trestné činy - str. 163
5.2.3 Omisivní delikty (pravé omisivní trestné činy) - str. 169
5.3 Opomenutí a účastenství - str. 173
5.3.1 Obecně  - str. 173
5.3.2 K věci  - str. 175
Závěr – resumé - str. 191
Abstrakt - str. 207
Seznam použitých zdrojů - str. 208
Věcný rejstřík - str. 213

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od října 2020 dochází k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Ústavněprávní limity trestního práva

Ústavněprávní limity trestního práva

Nakladatelství Leges, s. r. o.

Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue, zemřel v červenci 2017 ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.